Definice semiprezidencialismu – řešení či nové otázky?

Roč.20,č.1(2018)

Abstrakt
This review essay discusses new definition of a semipresidential system, which has been introduced by Miloš Brunclík and Michal Kubát in their book Kdo vládne Česku? (Who Governs in Czechia?). Advantages and problems of their definition are discussed, with the result that the definition is interesting and generally correct. However, some modifications to the definition are proposed. Subsequently, arguments put forward against the Post-duvergerian definition of semipresidentialism are critically evaluated, including alternatives to the definition proposed by Brunclík and Kubát. The essay closes by presenting alternative ways of dealing with the dispute over the definition of semipresidentialism among Czech political scientists.

Klíčová slova:
Semipresidentialism; Definition; Political Systems; Czech Presidency
Reference

Birch, Sarah (2012): „Ukraine: presidential power, veto strategies and democratisation.“ In: Robert Elgie a Sophia Moestrup (eds.), Semi-Presidentialism in Central and Eastern Europe. Manchester, New York: Manchester University Press: 219–238.

Brunclík, Miloš a Michal Kubát (2017): Kdo vládne v Česku? Poloprezidentský režim, přímá volba a pravidla hry. Brno: Barrister & Principal Publishing.

Duverger, Maurice (1991): „A New Political System Model: Semi-Presidential.“ In: Arend Lijphart (ed.), Parliamentary versus Presidential Government. Oxford, New York: Oxford University Press: 142–149.

Elgie, Robert (2011): „Semi-Presidentialism: An Increasingly Common Constitutional Choice.“ In: Robert Elgie, Sophia Moestrup a Wu Yu-shan (eds.), Semi-Presidentialism and Democracy. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan: 1–20.

Elgie, Robert a Christine Fauvelle-Aymar (2012): „Turnout Under Semipresidentialism: First- and Second-Order Elections to National-Level Institutions.“ Comparative Political Studies 45(12): 1598–1623. https://doi.org/10.1177/0010414012463903

Elgie, Robert, Sophia Moestrup a Wu Yu-shan (2011): Semi-Presidentialism and Democracy. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan.

Hloušek, Vít, Lubomír Kopeček a Jakub Šedo (2018): Politické systémy. Brno: Barrister & Principal Publishing.

Cheibub, José A. (2007): Presidentialism, Parliamentarism and Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

Kopeček, Lubomír a Olga Kubová (2004): ): „Ukrajina.“ In: Michal Kubát a kol., Politické a ústavní sysrémy zemí středovýchodní Evropy. Praha: Eurolex Bohemia: 402–430.

Perottino, Michel (2005): Francouzský politický systém. Praha: Slon.

Sartori, Giovanni (2001): Srovnávací ústavní inženýrství. Praha: Slon.

Shugart, Matthew S. a John M. Carey (2004): Presidents and Assemblies. Cambridge, New York: Cambridge University Press.

The semi-presidential one (2018a): Up-to-date list of semi-presidential countries with dates [on-line]. Dostupné na http://www.semipresidentialism.com/?p=1053 [aktuální k 30. červnu 2018].

The semi-presidential one (2018b): Historic cases pf semi-presidentialism – Full list with dates [on-line]. Dostupné na http://www.semipresidentialism.com/?p=451 [aktuální k 30. červnu 2018].

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky.

Wu, Yu-shan (2011): „Clustering of Semi-Presidentialism: A First Cut.“ In: Robert Elgie, Sophia Moestrup a Wu Yu-shan (eds.), Semi-Presidentialism and Democracy. Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan: 21–41.

Metriky

0

Crossref logo

0


2217

Views

302

PDF views

1015

HTML views