Inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Petra Hromádková, Jitka Ramadanová

Abstrakt

Příspěvek je věnován inovačnímu projektu VS-18-007 vnitřní soutěže ZČU, který byl realizován vyučujícími Ústavu jazykové přípravy v roce 2018. Autorky příspěvku si kladou za cíl seznámit nejen podobně specializované kolegy působící v oblasti jazykového vzdělávání, ale i širší odbornou veřejnost s obsahem a postupy tohoto projektu a především sdílet zkušenosti z následné aplikace výstupů projektu ve výuce. Cílem projektu byla inovace předmětu Angličtina pro cestovní ruch s využitím modernějších výukových materiálů a také i didakticky vhodnějších výukových a hodnotících metod, které by měly přispět k všestrannému jazykovému rozvoji studentů. Úvodní část příspěvku je věnována nové sadě učebních materiálů, obsahu a cílům inovovaného předmětu. Následně jsou zde uvedeny nově zvolené výukové a hodnotící metody i s jejich praktickými příklady. Závěrem je v příspěvku popsáno také dotazníkové šetření, které bylo provedeno u studentů inovovaného předmětu po prvním semestru výuky a které bylo zaměřeno na hodnocení aplikace nových učebních materiálů a výukových a hodnotících metod ve výuce.

Klíčová slova

angličtina pro cestovní ruch; inovace; hodnocení; prezentace projekt; studentské portfolio; testy; výukové metody

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Berger, R. (2017). Sir Ken Robinson: Finding Market Pressures to Innovate Education. Forbes, 2017 (4). [online]. Dostupné z: https://www.forbes.com/sites/rodberger/2017/06/23/sir-ken-robinson-finding-market-pressures-to-innovate-education/#11ef3b961e77

Čapek, R. (2017). Líný učitel: Jak učit dobře a efektivně. Praha: Dr. Josef Raabe s.r.o.

Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Praha: Grada.

Robinson, K. & Aronica, L. (2016). Creative Schools. London: Penguin Books.

Strauss, V. (2015). Sir Kin Robinson has a lot to say about U.S. school reform.

The Washington Post, 2015 (4). [online]. Dostupné z: https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2015/04/21/sir-ken-robinson-has-a-lot-to-say-about-u-s-school-reform-it-isnt-good/?utm_term=.83d6be6694e1

https://doi.org/10.5817/CASALC2019-2-5