Sexuální zdrženlivost a celibátní praxe v náboženstvích světa

Roč.9,č.1(2018)

Abstrakt

Celibát je v dnešní době v našich zeměpisných šířkách centrální Evropy neodmyslitelně spjat s římskokatolickou církví. V této církvi je velmi diskutovaným tématem ve spojitosti s kněžími a to nejen v posledních letech, jak by se mohlo zdát. Diskuze a boje v otázce povinnosti či dobrovolnosti celibátu kléru se vedou napříč historií celého křesťanství. Křesťanství však není jediným světovým náboženstvím se zavedenou institucí celibátu. Celibátní praxe je běžná i v buddhismu a také se s ní lze setkat v hinduismu. Naopak judaismus a islám se k celibátu staví odmítavě, přesto i v nich se v průběhu historie objevuje určitá jeho forma. Každé náboženství má také snahu určitým způsobem usměrňovat sexuální chování svých vyznavačů, jedním z prostředků je i sexuální zdrženlivost. Přestože se mnoho studií věnuje náboženství a sexualitě z nejrůznějších perspektiv, vztah náboženství, celibátu a sexuální zdrženlivosti bývá často opomíjen a zmiňován pouze okrajově. Tato studie se proto snaží přinést základní přehled vztahu světových náboženství k sexuální zdrženlivosti a celibátu.


Klíčová slova:
celibát; náboženství; zdrženlivost; asketismus; víra
Reference

Abbottová, Elizabeth (2005): Historie celibátu. Praha: BB/art

‘Abd al-‘Átí, Hammudah (2010): Zaostřeno na islám. Ústředí muslimských obcí

Abu Bakr Siraj Ed-Din (2008): The Nature and Origin of Sufism. In Nasr, Seyyed Hossein (ed.): Islamic Spirituality: Foundations. London: Routledge & Kegan Paul. s. 411–436.

Al-Qaradáwí, Júsuf (2004): Povolené a zakázané v Islámu. Praha: Islámská nadace

Baret, Daniel (2017): Papež prý řekl, že se má zrušit celibát. Bylo by to šokující, kdyby to tak řekl, ale neřekl. (online) http://www.reflex.cz/clanek/zpravy/78123/papez-pry-rekl-ze-se-ma-zrusit-celibat-bylo-by-to-sokujici-kdyby-to-tak-rekl-ale-nerekl.html

Bártová, Věra (2010). Celibát římskokatolických kněží. Bakalářská práce. Brno: Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Bártová, Věra (2012). Celibát v náboženstvích světa: komparativní antropologická studie. Diplomová práce. Brno Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita

Bible, Český ekumenický překlad. (2002): Česká biblická společnost

Bashir, Shahzad (2008): Islamic Tradition and Celibacy. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 133–150.

Baziliánky (Rád sestier sv. Bazila Veľkého v SR). In rehole.sk (online) https://www.rehole.sk/detaily.php?d=40

Bellinger, Gerhard J. (1998): Sexualita v náboženstvích světa. Praha: Academia

Bishop, Clifford (1997): Lidský duch a sexualita. Praha: Knižní klub/ Práh

Bowie, Fiona (2008): Antropologie náboženství. Praha: Portál

Blumenthal, Uta-Renate (2008): The Prohibition of clerical marriage in the eleven century. In Deusen, Nancy van. (ed.) Chastity : a study in perception, ideals, opposition. Leiden, Boston: Brill. s. 61–65.

Bryant, M. Darrol (2008): Celibacy and protestant traditions: From celibacy to the freedom of the christian. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 109–131.

Denzler, Georg (1999): Zakázaná slast : dva tisíce let křesťanské sexuální morálky. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury

Denzler, Georg (2000): Dějiny celibátu. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury

Diamond, Eliezer (2008): „And Jacob Remained Alone“: The Jewish Struggle with Celibacy In: Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 41–64.

Dufour, Jean-François (2007): Buddhismus. Praha: Levné knihy KMa

Elliot, Dyan (1999): Fallen bodies pollution, sexuality and demonology in the Middle Age. Philadelphia: University of Pensylvania Press

Esposito, John L. (2011): Islam: The Straight Path. Oxford, New York: Oxford University Press

Faulk, Edward (2007): 101 Questions &Answers on Eastern Catholic Churches. New York/Mahwah, NJ: Paulist Press

Feder, Richard (1973): Život a odkaz, Praha: Ústřední církevní nakladatelství

Filipský, Jan (2011): Hinduismus. In Malina, Jaroslav: Encyklopedie antropologie. Brno: Masarykova univerzita, (online) http://is.muni.cz/elportal/?id=962501

Flood, Gavin (2003): Introduction: Establishing the Boundaries. In Flood, Gavin: The Blackwell Companion to Hinduism. Blackwell Publishing Ltd. s. 1–19

Franzen, August (2006): Malé dějiny církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství

Goodman, Martin (2017): A History of Judaism. Princeton University Press

Gudziak, Boris (2010): Brest-litevská unie. In Farrugia, Edward G.: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. s. 178–179

Hackel, Sergej (2010): Pravoslavná církev, struktura a kul. In Farrugia, Edward G.: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. s. 714–716

Harvey, Peter (2013): An Introduction to Buddhism: Teaching, History and Practise. Cambridge University Press

Heid, Stefan (2000): Celibacy in the Early Church: The Beginnings of a Discipline of Obligatory Continence for Clerics in East and West. Ignatius Press

Holland, Glenn (2008): Celibacy in the Early Christian Church. In: Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 65–83

Chadima, Martin (2009): Dějiny erotiky a sexuality v náboženství. Hradec Králové: Gaudeamus

Cheatham, Karen (2008): „Let anyone accept this who can“ : Medieval christian virginity, chastity, and celibacy in the latin west. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 85–107.

Cholij, Roman (1993): Priestly celibacy in patristics and in the history of the Church. (online) http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cclergy/documents/rc_con_cclergy_doc_01011993_chisto_en.html

Jeschke, J. B. (1951): Knížka o Pravoslaví. Praha: Kalich

Johnston, William M. (2013): Encyclopedia of Monasticism. Routledge. Taylor & Francis Group

Jung, Carl Gustav (1994): Duše moderního člověka. Brno : Atlantic

Kabilsingh, Chatsumark (1998): Women in Buddhism: Questions and Answers. Faculty of Liberal Arts, Thammasat University

Karmelitánské nakladatelství: iEncyklopedie.cz. (online) www.iencyklopedie.cz

Katechismus katolické církve. (2002): Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství

Kieschnick, John (2008): Celibacy in East Asian Buddhism. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 225–240.

Kolmaš, Josef (2011): Tibetský buddhismus. In Malina, Jaroslav: Encyklopedie antropologie. Brno: Masarykova univerzita, (online) http://is.muni.cz/elportal/?id=962501

Lamm, Maurice (1991): The jewish way in love & marriage. New York: Johnatan David Publishers

MacCulloch, Diarmaid (2005): The Reformation. Penguin Publishing Group: Penguin Books

Malina, Jaroslav – Pardyová, Marie – Pavelka, Jiří (2011): Křesťanská civilizace. In. Malina, Jaroslav: Encyklopedie antropologie. Brno: Masarykova univerzita, (online). http://is.muni.cz/elportal/?id=962501

Metaxas, Eric (2017): Martin Luther: The Man Who Rediscovered God and Changed the World. Viking

Michaels, Axel (2004): Hinduism: Past and Present. Princeton: Princeton University Press

Nguyen, Martin (2016): Sufi Theological Tought. In Schmidtke, Sabine (ed.) The Oxford Handbook of Islamic Theology. Oxford: Oxford university press. s. 325–346.

Olivelle, Patrick (2008): Celibacy in Classical Hinduism. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 151–164.

Olson, Carl (2008): Hindu Devotionalism, Tantra, and Celibacy. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 201–224

Powers, John (2008): Celibacy in Indian and Tibetan Buddhism. In Olson, Carl (ed.): Celibacy and religious traditions. Oxford: Oxford university press. s. 201–224.

Paparozzi, Maurizio (2010): Mnišství. In Farrugia, Edward G.: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. s. 595–597.

Parish, Helen (2010): Clerical Celiacy in the West: c. 1000–1700. Routledge Taylor & Francis Group

Pavel VI. (1965a): Optatam totius, Dekret o výchově ke kněžství. (online) http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651028_optatam-totius_cs.html

Pavel VI. (1965b): Presbyterorum ordinis, Dekret o životě a službě kněží. (online)
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decree_19651207_presbyterorum-ordinis_cs.html

Pavel VI. (1967): Sacerdotalis caelibatus, Encyclical of pope Paul VI on the celibacy of the priest. (online) http://w2.vatican.va/content/paul-vi/en/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_24061967_sacerdotalis.html

Phipps, William E. (2004): Clerical Celibacy: The Herritage. Bloomsbury Publishing. Continuum

Půtová, Barbora (2011): Mikve. In. Malina, Jaroslav: Encyklopedie antropologie. Brno: Masarykova univerzita, (online). http://is.muni.cz/elportal/?id=962501

Rád sestier sv. Bazila Veľkého (online) http://bazilianky.wbl.sk

Roberson, Ronald G. (2010): Pravoslavná církev, vzájemné společenství a autokefalie. In Farrugia, Edward G.: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. s. 716–717

Salachas, Dimitrios (2010): Celibát. In Farrugia, Edward G.: Encyklopedický slovník křesťanského Východu. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma. s. 197.

Selin, Gary (2016): Priestly Celibacy: Theological foundations. The Catholic University of Americy Press

Stickler, Alfons Maria (1995): The Case for Clerical Celibacy: Its Historical development & Theological Foundations. Ignatius Press.

Sestry Rádu sv. Bazila Veľkého - baziliánky (online) http://www.bazilianky.sk

Vojtíšek, Zdeněk (2004): Encyklopedie náboženských směrů: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Praha: Portál

Wanguová, Madhu Bazuz (1996): Buddhismus. Praha: Nakladatelství Lidové noviny

Waterstone, Richard (1996): Duchovní svět Indie. Praha: Knižní klub

Werner, Karel (2005): A Popular Dictionary of Hinduism. Curzon

Wujastyk, Dominik (2003): The Science of Medcine. In Flood, Gavin: The Blackwell Companion to Hinduism. Blackwell Publishing Ltd. s. 393–409.

Metriky

0

0


1408

Views

359

PDF views