Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků ze slavkovské šibenice u Křenovic

Martin Čuta, Tomáš Mořkovský

Abstrakt

Při záchranném archeologickém výzkumu slavkovské šibenice byly objeveny lidské kosterní pozůstatky, kumulované v několika shlucích v neanatomickém uspořádání. Při laboratorním zpracování byly určeny základní demografické charakteristiky souboru. Vzhledem k charakteru nálezu nebylo možno identifikovat kompletní kostry jedinců. Minimální počet jedinců (s využitím pravých stehenních kostí) byl stanoven na 15. Tělesná výška byla odhadnuta s využitím metody organické korelace dle Sjøvolda. Nejvyšší jedinec měřil 173,0 cm (±4,52 cm), nejnižší jedinec měřil 157,5 cm (±4,52 cm). Kromě dospělých jedinců byly objeveny i pozůstatky dvou nedospělých jedinců (dožitý věk byl odhadnut na 16–17 let). Všichni dospělí jedinci příslušeli do věkových kategorií adultus a maturus, nejstarší z nich se dožil kolem 50 let. Mezi
kosterními pozůstatky se nacházely ostatky jedné ženy. V souboru byly také nalezeny některé velmi zřídka se vyskytující anatomické variety (spina bifida anterior et posterior atlantis, os bregmaticum), doklady komplikovaného hojení traumatu i doklady nezhojených fraktur kostí dlouhého typu vzniklých perimortem. U dvou kostí byly též zaznamenány doklady zánětlivého onemocnění (pravděpodobně syfilis).

Bibliografická citace

Čuta, Martin – Mořkovský, Tomáš (2017): Antropologické zhodnocení kosterních pozůstatků ze slavkovské šibenice u Křenovic. Anthropologia integra, 8(2), 15–24. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-15

Klíčová slova

šibenice; kosterní pozůstatky; traumata; anatomické variety

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Acsádi, G. – Nemeskéri, J. (1970): History of human life span and mortality. Budapest: Akadémiai Kiadó.

Barberini, F. – Bruner, E. – Cartolari, R. – Franchitto, G. – Heyn, R. – Ricci, F. – Manzi, G. (2008): An unusually-wide human bregmatic Wormian bone: anatomy, tomographic description and possible significance. Surgical and Radiologic Anatomy, 30(8), 683–687. https://doi.org/10.1007/s00276-008-0371-0

Becker, M. J. (2003): A bregmatic ossicle resembling a trepanation from an eleventh-century skeleton excavated from a cemetery area now within the Prague castle, Czech Republic. In: Trepanation. History, Discovery, Theory. (Arnott, R.–Finger, S.–Smith, C.U.M., edd.), 155–162, Lisse, The Netherlands.

Benfer, R. A. – McKern, T. W. (1966): The correlation of bone robusticity with the perforation of the coronoid-olecranon septum in the humerus of man. American Journal of Physical Anthropology, 24(2), 247–252. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330240213

Bermio, V.S. – Jos Hemalatha, G.A. (2014): Congenital foramen in the body of sternum. International Journal of Anatomy and Research, 2(3), 545–548.

Berry, A. C. – Berry, R. J. (1967): Epigenetic variation in the human cranium. Journal of Anatomy, 101, 361–379.

Brothwell, D. (1963): Digging Up Bones. London.

Diwan, R. K. – Rani, A. – Rani, A. – Chopra, J. – Srivastava, A. K. – Sharma, P. K. – Verma, R. K. – Pankaj, A. K. (2013): Incidence of Supratrochlear foramen of Humerus in North Indian Population. Biomedical Research, 24(1), 142–145.

Erdogmus, S. – Guler, M. – Eroglu, S. – Duran, N. (2014): The Importance of the Supratrochlear Foramen of the Humerus in Humans: An Anatomical Study. Medical Science Monitor, 20, 2643–2560. https://doi.org/10.12659/MSM.892074

Hajniš, K. – Novák, J. T. (1984): Srůst švů lebeční klenby. Praha: Avicenum.

Hauser, G.– De Stefano, G. F. (1989): Epigenetic variants of the human skull. Stuttgart.

Hojo, M. (1954): On the pattern of the dental abrasion. Okajimas Folia Anatomica Japonica, 26(1–2), 11–30. https://doi.org/10.2535/ofaj1936.26.1-2_11

Horáčková, L. – Strouhal, E. – Vargová, L. (2004): Základy paleopaotologie. (Panoráma biologické a sociokulturní antropologie). Akademické nakladatelství CERM, Brno.

Chapman, T. – Lefevre, P. – Semal, P. – Moiseev, F. – Sholukha, V. – Louryan, S. – Rooze, M. – Van Sint Jan, S. (2014): Sex determination using the Probabilistic Sex Diagnosis (DSP: Diagnose Sexuelle Probabiliste) tool in a virtual environment. Forensic Science International, 234, 189.e1-189.e8.

Ishii, S. – Shishido, F. – Miyajima, M. – Sakuma, K. – Shigihara, T. – Kikuchi, K. – Nakajima, M. (2011): Causes of photopenic defects in the lower sternum on bone scintigraphy and correlation with multidetector CT. Clin Nucl Med, 36(5), 355–358. https://doi.org/10.1097/RLU.0b013e31820aa41b

Kim, Y. – Kho, H. – Lee, K. (2000): Age estimation by occlusal tooth wear. Journal of Forensic Sciences, 45(2), 303–309.

Li, J. – Mao, Q. – Li, W. – Li, X. (2015): An anatomical study of the supratrochlear foramen of the Jining population. Turkish Journal of Medical Sciences, 45, 1369–1373. https://doi.org/10.3906/sag-1407-44

Lovejoy, C. O. (1985): Dental wear in the Libben population: Its functional pattern and role in the determination of adult skeletal age at death. American Journal of Physical Anthropology, 68(1), 47–56. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680105

Masset, C. (1971): Erreurs systématiquies dans la détermination de l’age par les sutures craniennes. Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, 7(1), 85–105.

Mays, S. (2008): Septal aperture of the humerus in a mediaeval human skeletal population. American Journal of Physical Anthropology, 136, 432–440. https://doi.org/10.1002/ajpa.20826

McCormick, W. F. (1981): Sternal foramena in man. Am J Forensic Med Pathol, 2(3), 249–252. https://doi.org/10.1097/00000433-198109000-00011

Meindl, R. S. – Lovejoy, C. O. (1985): Ectocranial suture closure: A revised method for the determination of skeletal age at death based on the lateral-anterior sutures. Am. J. Phys. Anthropol., 68(1), 57–66. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330680106

Mesteková, S. – Brůžek, J. – Velemínská, J. – Chaumoitre, K. (2015): A Test of the DSP Sexing Method on CT Images from a Modern French Sample. Journal of Forensic Sciences, 60(15), 1295–1299. https://doi.org/10.1111/1556-4029.12817

Miles, A. E. W. (2001): The Miles method of assessing age from tooth wear revisited. Journal of Archaeological Science, 28(9), 973–982. https://doi.org/10.1006/jasc.2000.0652

Molnar, S. – McKee, J. K. – Molnar, I. M. – Przybeck, T. R. (1983): Tooth wear rates among contemporary Australian Aborigines. Journal of Dental Research, 62(5), 562–565. https://doi.org/10.1177/00220345830620051101

Moore, M. K. – Stewart, J. H. – McCormick, W. F. (1988): Anomalies of the human chest plate area. Radiographic findings in a large autopsy population. Am J Forensic Med Pathol, 9(4), 348–354. https://doi.org/10.1097/00000433-198812000-00017

Murail, P. et al. (2005): DSP: A tool for probabilistic sex diagnosis using worldwide variability in hip-bone measurements. Bulletins et mémoires de la Société d‘Anthropologie de Paris, 17(3–4), 167–176.

Murlimanju, B. V. – Prabhu, L. V. – Ashraf, C. M. – Kumar, C. G. – Rai, R. – Maheshwari, C. (2011): Morphological and topographical study of Wormian bones in cadaver dry skulls. Journal of Morphological Sciences, 28(3), 176–179.

Ndou, R. – Smith, P. – Gemell, R. – Mohatla, O. (2013): The Supratrochlear Foramen of the Humerus in a South African Dry Bone Sample. Clinical Anatomy, 26, 870–874.

Nikolova, S. – Toneva, D. – Georgiev, I. – Yordanov, Y. – Lazarov, N. (2016): Two cases of large bregmatic bone along with a persistent metopic suture from necropoles on the northern Black Sea coast of Bulgaria. Anthropological Science, 124(2), 145–153. https://doi.org/10.1537/ase.160530

Papaloucas, C. – Papaloucas, M. – Stergioulas, A. (2011): Rare Cases of Humerus Septal Apertures in Greeks. Trends in Medical Research, 6(3), 178–83. https://doi.org/10.3923/tmr.2011.178.183

Paraskevas, G.K. – Papaziogas, B. – Tzaveas, A. – Giaglis, G. – Kitsoulis, P. – NATSIS, K., 2010: The supratrochlear foramen of the humerus and its relation to the medullary canal: A potential surgical application. Med Sci Monit, 16, 119–123.

Paraskevas, G. – Tzika, M. – Anastasopoulos, N. – Kitsoulis, P. – Sofidis, G. – Natsis, K. (2015): Sternal foramina: incidence in Greek population, anatomy and clinical considerations. Surg Radiol Anat, 37, 845–851. https://doi.org/10.1007/s00276-014-1412-5

Patel, S. V. – Sutaria, L. K. – Nayak, T. V. – Kanjiya, D. P. – Patel, B. M. – Aterkar, S. H. (2013): Morphometric study of supratrochlear foramen of humerus. International Journal of Biomedical And Advance Research, 4(2), 89–92.

Radović, P. – Miladinović-Radmilović, N. (2013): A large supernumerary bone at the bregma and metopism co-occurring in the skull of ancient roman in Serbia. Archives of Biological Sciences, 65(4), 1637–1643. https://doi.org/10.2298/ABS1304637R

Schaefer, M. – Black, S. – Scheuer, L. (2009): Juvenile osteology. A laboratory and field manual. Elsevier, London.

Sjøvold, T. (1990): Estimation of stature from long bones utilizing the line of organic correlation. Hum. Evol., 5(5), 431. https://doi.org/10.1007/BF02435593

Tunali, S. (2016): Skull. In: Bergman's Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation (Tubbs, R. S.– Shoja, M. M.– Loukas, M., edd.), 1–21. Hoboken, New Jersey, USA.

Unger, J. (2017): Archeologický výzkum slavkovské šibenice u Křenovic. Anthropologia Integra, 8(2), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-7

Vargová, L. – Horáčková, L. (1999): The study of inflammatory diseases in osseous material from Early modern – era Moravian localities. Scripta medica, 72 (5–6), 185–192.

Vlček, E. (1989): Paläopathologische Nachweise der Syphilis in Böhmen im 17. und 18. Jahrhundert. Archäologie und Museum 2, Beiträge zur Paläopathologie, 7–58.

Vlček, E. (1996): Syfilis v Čechách. Paleopatologické doklady výskytu v druhé polovině 2. tisíciletí. Vesmír, 2, 75–78.

Ward, P. J. (2016): Humerus. In: Bergman's Comprehensive Encyclopedia of Human Anatomic Variation (Tubbs, R. S.– Shoja, M. M.– Loukas, M., edd.), 63–67. Hoboken, New Jersey, USA.

Wojtucki, D. (2017): Rozhodnutí apelačního soudu týkající se kriminálních rozsudků soudu ve Slavkově u Brna v první polovině 18. stol. Anthropologia Integra, 8(2), 37–42.

Yekeler, E. – Tunaci, M. – Tunaci, A. – Dursun, M. – Acunas, G. (2006): Frequency of sternal variations and anomalies evaluated by MDCT. AJR, 186,956–960.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-15