Člověk, tvor sexuálně společenský

Libor Šimek

Abstrakt

Esej se věnuje dosud nerozluštěné otázce, odkud vyvěrá, co řídí a určuje lidskou sexualitu.

Klíčová slova

sexualita; kulturní podmiňování

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Augustin, A. (2015): Vyznání. Překlad pro 21. století. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Blackledgeová, C. (2005): Vagina. Praha: Triton.

Čechura, J. (2015): Sex v době temna. Praha: Rybka Publishers.

Česká biskupská konference. (2002): Katechismus katolické církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Foucault, M. (2003): Dějiny sexuality III. Péče o sebe. Praha: Herrmann & Synové.

Geertz, C. (1973): The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Le Goff, J. (1999): Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad.

Küng, H. (2017): Žena v dějinách křesťanství. Praha: Vyšehrad.

Kolmaš, J. (2002): Tibet z antropologické perspektivy. Brno: Masarykova Univerzita.

Malinowski, B. (1927): Sex and Repression in Savage Society. New York: Kegan Paul, Trench, Trübner & Co. Ltd.

Miller, J. (2003): Daoism: A Beginner’s Guide. Oxford: Oneworld Publications.

Rousseau, J. J. (1978): Rozpravy. Praha: Svoboda.

Yeshe, T. (2016): Úvod do tantry: Transformace touhy. Praha: DharmaGaia.