Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove

Lenka Jurkovičová

Abstrakt

V doplnění kontextu informací o šibenici ze Slavkova byla provedena archeozoologická analýza, s cílem popsat výskyt živočichů na této lokalitě a rozšířit tak možnosti interpretace archeologické situace. Analyzovaný osteologický materiál byl na základě podrobného zhodnocení tafonomických projevů na kostech rozčleněn do dvou chronologických úseků – první náležející původnímu kontextu provozu šibenice, druhý spíše recentního charakteru. Z prvního období pochází šest druhů domácí i volně žijící fauny, v mladší části souboru bylo identifikováno několik druhů malých či drobných savců, a také pozůstatky ptactva. Lidské zásahy, které byly pozorovány na domestikované fauně ve starším období, svědčí o využití těchto zvířat v rámci potravní strategie lidí na popravišti; stopy natrávení žaludečními šťávami a charakteristické lomy na některých kostech volně žijící fauny v obou etapách odkazují na možné nahromadění vývržků dravým ptactvem.

Bibliografická citace

Jurkovičová, Lenka (2017): Archeozoologické spracovanie zvieracích pozostatkov zo šibenice pri Slavkove. Anthropologia integra, 8(2), 31–35. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-31

Klíčová slova

archeozoologie; fauna; zvířecí kosti; lidské zásahy; potravní strategie; popraviště

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Armstrong, Aaron (2016): Eagles, owls, and coyotes (oh my!): Taphonomic Analysis of Rabbits and Guinea Pigs Fed to Captive Raptors and Coyotes. Journal of Archaeological Science: Reports 5, 135–155. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2015.10.039

Binford, Lewis R. (1981): Bones: Ancient Men and Modern Myths. New York: Academic Press.

Bocek, Barbara (1986): Rodent Ecology and Burrowing Behavior: Predicted Effects on Archaeological Site Formation. American Antiquity 51, 589–603. https://doi.org/10.2307/281754

Bochenski, Zbigniew M. – Tornberg, Risto (2003): Fragmentation and Preservation of Bird Bones in Uneaten Food Remains of the Gyrfalcon Falco rusticolus. Journal of Archaeological Science 3 (12), 1665–1671. https://doi.org/10.1016/S0305-4403(03)00069-4

Bochenski, Zbigniew M. – Tomek, Teresa – Tornberg, Risto – Wertz, Krzysztof (2009): Distinguishing Nonhuman Predation on Birds: Pattern of Damage Done by the White-tailed Eagle Haliaetus albicilla, with Comments on the Punctures Made by The Golden Eagle Aquila chrysaetos. Journal of Archaeological Science 36 (1), 122–129. https://doi.org/10.1016/j.jas.2008.07.018

Domı́nguez-Rodrigo, Manuel – de Juana S. – Galan, Ana Belén – Rodriguez, María Rosa (2009): A new protocol to differentiate trampling marks from butchery cut marks. Journal of Archaeological Science 36, 2643–2654. https://doi.org/10.1016/j.jas.2009.07.017

Fernández-Jalvo, Yolanda – Andrews, Peter – Denys, Christiane – Sesé, Carmen – Stoetzel, Emmanuelle – Marin-Monfort, Dolores – Pesquero, Dolores (2016): Taphonomy for Taxonomists: Implications of Predation in Small Mammal Studies. Quaternary Science Reviews 139, 138–157. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.03.016

Franz, Diane L. (2008): Human and Nonhuman Bone Identification: A Color Atlas. Boca Raton: CRC Press.

Gentry, Anthea – Clutton-Brock, Juliet – Groves, Colin P. (2004): The Naming of Wild Animal Species and Their Domestic Derivatives. Journal of Archaeological Science 31, 645–651. https://doi.org/10.1016/j.jas.2003.10.006

Grayson, Donald K. – Frey, Carol J. (2004): Measuring Skeletal Part Representation in Archaeological Faunas. Journal of Taphonomy 2 (1), 27–42.

Hillson, Simon (1992): Mammal bones and teeth: an introductory guide to methods of identification. Walnut Creek, Calif.: Left Coast Press.

Hillson, Simon (2005): Teeth. New York: Cambridge University Press.

Kyselý, René (2006): Zvířecí kosterní pozůstatky z popraviště ve Vodňanech. Archeologické rozhledy LVIII, 813–814.

Lyman, R. Lee, (1994): Vertebrate taphonomy. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

Manser, Jürg – Diggelmann, Kurt (1992): Richtstätte und Wasenpaltz in Emmenbrücke (16.–19. Jahrhundert): Archäologische und historische Untersuchungen zur Geschichte von Strafrechtspflege und Tierhaltung in Luzern I, II. Basel: Schweizerischer Burgenverein.

Mašková, Pavlína – Michálek, Jan (2006): Archeologický výzkum v poloze "Na šibenici" ve Vodňanech (okres Strakonice). Příspěvek k archeologii popravišť v Čechách. Archeologické rozhledy 58, 790–809.

Pobiner, Briana (2008): Paleoecological Information in Predator Tooth Marks. Journal of Taphonomy 6 (3–4), 373–397.

Reitz, Elizabeth J. – Wing, Elizabeth S. (2008): Zooarchaeology. Cambridge Manuals in Archaeology. Cambridge: Cambridge University Press.

Rixson, Derrick (1989): Butchery Evidence on Animal Bones. Circaea 6 (1), 49–62.

Sala, Nohemi – Arsuaga, Juan Luis (In Press): Regarding Beasts and Humans: A review of Taphonomic Works With Living Carnivores. Quaternary International 2016, In Press.

Schmid, Elisabeth (1972): Atlas of Animal Bones. Amsterdam: Elsevier publishing company.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-31