Samoléčba konopím v České republice z antropologické perspektivy

Barbora Bláhová, Miroslav Horák, Nahanga Verter

Abstrakt

Tento článek se zabývá samoléčbou konopím (Cannabis sativa L.) v České republice se zaměřením na subjektivní rovinu jejího prožívání nemocnými a širší společenský rámec této terapie. Nahlíží aktuální situaci, kdy stát selhává v efektivní regulaci konopí jako léku a nemocní často přistupují k ilegální samoléčbě. Od 1. 1. 2017 do 1. 5. 2017 byl realizován on-line dotazníkový průzkum mezi záměrně
vybranými dobrovolníky, jež byli osloveni prostřednictvím organizací, které poskytují souhrnné informace o této problematice. Výzkumný vzorek tvoří 107 nemocných, kteří užívali konopí a jeho deriváty za účelem samoléčby. Získané výpovědi byly analyzovány metodou zakotvené teorie. Výsledky výzkumu ukázaly, že nemocní, kteří v České republice vyhledávají konopnou samoléčbu považují současnou legální regulaci konopí za nevyhovující. Rostlinu si pro vlastní potřebu nejčastěji opatřují pěstováním a informace o léčbě získávají primárně na internetu. Článek se podrobněji zabývá specifiky konopné samoléčby a jejími dopady na zdravotní stav participantů výzkumu. Obsahuje informace užitečné pro organizace, které se věnují práci s pacienty užívajícími konopí k léčbě.

Bibliografická citace

Bláhová, Barbora – Horák, Miroslav – Verter, Nahanga (2017): Self-medication with cannabis in the Czech Republic from an anthropological perspective. Anthropologia integra, 8(2), 77–87. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-77

Klíčová slova

samoléčba; medicínská antropologie; léčebné konopí; cannabis; marihuana

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Arlington: American Psychiatric Publishing.

Anthony, J. C. (2006). The epidemiology of cannabis dependence. In Roffman, R. A. – Stephens, R. S. (Eds). Cannabis dependence: Its nature, consequences and treatment. Cambridge: Cambridge University Press, 58–105.

Backes, M. – Weil, A. – Kozák, J. (2016). Konopná lékárna: praktický průvodce světem léčivé marihuany [Cannabis pharmacy: A practical guide the world of healing marijuana]. Olomouc: Fontána.

Bernard, H. (2006). Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches. Lanham: Altamira Press.

Blenkinsopp, A. – Bradley, C. (1996). Patients, society, and the increase in self medication. BMJ (Clinical Research Ed.), 312(7031), 629–632.

Bennadi, D. (2013). Self-medication: A current challenge. Journal of Basic and Clinical Pharmacy, 5(1), 19–23.

Branch, M. N. (2011). Drug addiction. Is it a disease or is it based on choice? A review of Gene Heyman’s Addiction: A disorder of choice. Journal of the Experimental Analysis of Behavior, 95(2), 263–267. https://doi.org/10.1901/jeab.2011.95-263

Brody, T. – Larner, M. – Minneman, K. P. (Eds.) (1998). Human pharmacology. Molecular to clinical. New Jersey: Prentice Hall.

Buclin, T. – Ammon, C. (Eds.) (2001). L’automédication: pratique banale, motifs complexes. Genève: Médecine et Hygiène, Cahiers Médico-Sociaux.

Budney, A. J. – Hughes, J. R. (2006). The cannabis withdrawal syndrome. Current Opinion in Psychiatry, 19(3), 233–238. https://doi.org/10.1097/01.yco.0000218592.00689.e5

Corey-Bloom, J. – Wolfson, T. – Gamst, A. – Jin, S. – Marcotte, T. D. – Bentley, H. – Gouaux, B. (2012). Smoked cannabis for spasticity in multiple sclerosis: A randomized, placebo-controlled trial. CMAJ, 184(10), 1143–1150. https://doi.org/10.1503/cmaj.110837

Dingle, G. A. – Cruwys, T. – Frings, D. (2015). Social identities as pathways into and out of addiction. Frontiers in Psychology, 6(NOV).

Devinsky, O. – Cilio, M. R. – Cross, H. – Fernandez-Ruiz, J. – French, J. – Hill, C. – Katz, R. – Di Marzo, V. – Jutras-Aswad, D. – Notcutt, W. G. – Martinez-Orgado, J. – Robson, P. J. – Rohrback, B. G. – Thiele, E. – Whalley, B. – Friedman, D. (2014). Cannabidiol: Pharmacology and potential therapeutic role in epilepsy and other neuropsychiatric disorders. Epilepsia, 55(6), 791–802. https://doi.org/10.1111/epi.12631

Englund, A. – Freeman, T. P. – Murray, R. M. – McGuire, P. (2017). Can we make cannabis safer? The Lancet Psychiatry.

Etkin, N.L. – P.J. Ross. (1982). Food as medicine and medicine as food: An adaptive framework for the interpretation of plant utilization among the Hausa of Northern Nigeria. Social Science and Medicine 16, 1559–1573. https://doi.org/10.1016/0277-9536(82)90167-8

Fainzang, S. (2005). Religious attitudes toward prescriptions, medicines, and doctors in France. Culture, Medicine and Psychiatry, 29(4), 457–476. https://doi.org/10.1007/s11013-006-9003-5

Fainzang, S. (2017). Self-medication and society: mirages of autonomy. Milton Park, Abingdon, Oxon: Routledge.

Hall, W. – Degenhardt, L. (2000). Cannabis use and psychosis: a review of clinical and epidemiological evidence. The Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 34(1), 26–34.

Hall, W. – Degenhardt, L. (2008). Cannabis use and the risk of developing a psychotic disorder. World Psychiatry, 7(2), 68–71. https://doi.org/10.1002/j.2051-5545.2008.tb00158.x

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace [Qualitative research: Basic theories, methods and applications].Praha: Portál.

Holden, T. (2012). Addiction is not a disease. CMAJ: Canadian Medical Association Journal, 184(6), 679. https://doi.org/10.1503/cmaj.112-2033

Horák, M. (2014). A brief history of drug abuse, addiction concepts and community treatment. In Human And Social Sciences at the Common Conference 2013. Žilina: Publishing Society, 157–160.

Hugh-Jones, S. (1993). “Food” and “Drugs” in Northwest Amazonia. In Tropical Forests, People and Food: Biocultural Interactions and Applications to Development. Carnforth, Lancs: UNESCO, 533–548.

Katzung, B. G. (1994). Základní a klinická farmakologie [Basic and clinical pharmacology]. Praha: H&H.

Lachenmeier, D. W., & Rehm, J. (2015). Comparative risk assessment of alcohol, tobacco, cannabis and other illicit drugs using the margin of exposure approach. Scientific Reports, 5(1), 8126. https://doi.org/10.1038/srep08126

Lecomte T. (1999).Chiffres de l’automédication en France et à l’étranger. In Queneau, P. (Ed.) Automédication, autoprescription, autoconsommation. Paris: John Libbey, 49–56.

Light, M. – Orens, A. – Rowberry, J. – Saloga, C. W. (2016). The economic impact of marijuana legalization in Colorado. Denver: Marijuana Policy Group. URL: https://goo.gl/TxHcgm

McLaughlin, H. (2009). What’s in a name: ‘Client’, ‘patient’, ‘customer’, ‘consumer’, ‘expert by experience’, ‘service user’—What’s Next? The British Journal of Social Work, 39(6), 1101–1117. https://doi.org/10.1093/bjsw/bcm155

Melamede, R. (2005). Cannabis and tobacco smoke are not equally carcinogenic. Harm Reduction Journal, 2, 21. https://doi.org/10.1186/1477-7517-2-21

Molina, N. (1988). L’automédication. Paris: PUF (Coll: Les champs de la santé).

Montastruc, J. L. – Bagheri, H. – Geraud, T. – Lapeyre-Mestre, M. (1997). Pharmacovigilance of self-medication. Thérapie, 52(2):105–10.

Morral, A. R. – McCaffrey, D. F. – Paddock, S. M. (2002). Reassessing the marijuana gateway effect. Addiction, 97(12), 1493-14504. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2002.00280.x

Morgan, C. J. A. – Das, R. K. – Joye, A. – Curran, H. V. – Kamboj, S. K. (2013). Cannabidiol reduces cigarette consumption in tobacco smokers: Preliminary findings. Addictive Behaviors, 38(9), 2433–2436. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2013.03.011

NIDA. (2016). The science of drug abuse and addiction: The basics. URL: https://goo.gl/CbGfiK

Nutt, D. J., King, L. A., & Phillips, L. D. (2010). Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis. The Lancet, 376(9752), 1558–1565. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(10)61462-6

Pierron, J. P. (2007). Une nouvelle figure du patient? Les transformations contemporaines de la relation de soins. Sciences Sociales et Sante, 25(2), 43–66.

Pokrywka, M. – Góralska, J. – Solnica, B. (2016). Cannabinoids – a new weapon against cancer? Postepy Higieny I Medycyny Doswiadczalnej (Online), 70(0), 1309–1320.

Pope, H. G. – Yurgelun-Todd, D. (1996). The residual cognitive effects of heavy marijuana use in college students. JAMA: The Journal of the American Medical Association, 275(7), 521–527. https://doi.org/10.1001/jama.1996.03530310027028

Raynaud, D. (2008). Les déterminants du recours à l’automédication. Revue Française Des Affaires Sociales, (1), 81–94. URL: https://goo.gl/CEgEXy

Reichel, J. (2009). Kapitoly metodologie sociálních výzkumů [Chapters of the social research methodology]. Praha: Grada.

Schweim, H. – Ullmann, M. (2015). Media influence on risk competence in self-medication and self-treatment. German Medical Science: GMS E-Journal, 13, Doc10.

Sheble, L. – Wildemuth, B. (2009). Research diaries. In Wildemuth, B. (Ed.). Applications of social research methods to questions in information and library science. Santa Barbara: Libraries Unlimited, 211–221.

Shrivastava, A. – Johnston, M. – Tsuang, M. (2011). Cannabis use and cognitive dysfunction. Indian Journal of Psychiatry, 53(3), 187–91. https://doi.org/10.4103/0019-5545.86796

Strauss, A. L. – Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques and procedures for developing Grounded Theory. London: Sage Publications.

Thompson, C. L. (Ed.). (2015). Self-medication in the nineteenth century. In Patient Expectations. Amherst: University of Massachusetts Press, 33–48.

Van der Geest S. (2010). Patients as co-researchers? Views and experiences in Dutch medical anthropology. In Fainzang, S. – Hem, H. E. – Risor, M. B. (Eds.) The taste for knowledge:Medical anthropology facing medical realities. Copenhagen: Aarhus University Press, 97–110.

WMA (1981). Declaration of Lisbon on the rights of the patient. URL: https://goo.gl/JThs4Z.

Yasukawa, K. (2014). Cannabinoids as seed compounds for the cancer treatment. Forensic Toxicology, (32), 189. https://doi.org/10.1007/s11419-014-0234-9

Zábranský, T. (2003). Drogová epidemiologie [Drug epidemiology]. Olomouc: Palacký University Olomouc.

Zavázalová, H. (1992). Vybrané kapitoly ze sociálního lékařství [Selected chapters from social medicine]. Praha: Karolinum.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-77