Rekonstrukce a vizualizace podoby obličeje muže ze slavkovské šibenice

Robin Pěnička

Abstrakt

V roce 2016 proběhl archeologický výzkum slavkovské šibenice na rozhraní katastrů Křenovic a Slavkova u Brna. V průběhu výzkumu byly odhaleny základy šibenice a větší množství lidských kosterních pozůstatků. Pro účely prezentace výsledku byla provedena rekonstrukce podoby obličeje jednoho z popravených delikventů. Zvolena byla nejlépe zachovalá lebka patřící dospělému muži ve věku mezi 20 a 30 lety. Vlastní rekonstrukce a vizualizace podoby obličeje byla provedena grafickou metodou ve spolupráci antropologa a kreslíře.

Bibliografická citace

Pěnička, Robin (2017): Rekonstrukce a vizualizace podoby obličeje muže ze slavkovské šibenice. Anthropologia integra, 8(2), 25–29. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-25

Klíčová slova

Morava; Křenovice/Slavkov u Brna; šibenice; antropologie; rekonstrukce podoby

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Buikstra, Jane E. – Ubelaker, Douglas H. (1994): Standards for Data Collection from human Skeletal Remains. Arkansas Archaeological Survey Research Series No. 44. Fayettwille: Arkansas Archaeological Survey.

Clement, John G. – Marks, Murray K. (2005): Computer-Graphic Facial Reconstruktion. London – Burlington: Elsevier Academic Press.

Fetter, Vojtěch – Prokopec, Miroslav – Suchý, Jaroslav – Titlbachová, Svatava (1967): Antropologie. Praha: Academia

Gerasimov, Michail M. (1949): Osnovy vosstanovlěnja lica po čerepu. Moskva: Sovětskaja nauka.

Iscan, Mehmet Y. – Helmer, Richard P. (1993): Forensic Analysis of the Skull. New York: Wiley-Liss.

Jurda, Mikoláš – Urbanová, Petra (2016): Three-dimensional Documentation of Dolní Věstonice Skeletal Remains: Can Photogrammetry Substitute Laser Scanning?. Anthropologie, LIV/2, 109–118.

Knussman, Rainer (1988): Anthropologie: Handbuch der vergleichenden Biologie des Menschen; zugleich 4. Auflage des Lehrbuchs der Anthropologie begründet von Rudolf Martin. Band I:Wesen und Methoden der Anthropologie. Stuttgart – New York: Gustav Fischer Verlag.

Lebedinskaya, Galina V. – Balueva, Tatyana S. – Veselovskaya, Elizavetha (1993): Principles of Facial Reconstruction. In: Iscan, Mehmet Y. – Helmer, Richard P.: Forensic Analysis of the Skull. New York: Wiley-Liss, 183–198.

Lebedinskaja, Galina V. (1998): Rekonstrukcija lica po čerepu. Moskva: Starij Sad.

Ličman, Alois (1921): Vlastivěda moravská: Slavkovský okres. Brno: Musejní spolek v Brně.

Qutrehomme, Gérald – Iscan, Mehmet Y. (2000): Computerized Facial Reconstruction. In: Siegel, Jay A.: Encyclopedia of Forensic Sciences. London: Elsevier, 773–779.

Schlager, Stefan – Pieper, peter – Wittwer-Backofen, Ursula (2010): Execution and determent – Giving a face to the Langfeld skull. Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Anthropologie, 16(1–2), 63–70.

Stloukal, Milan (1999): Antropologie. Příručka pro studium kostry. Praha: Národní muzeum.

Taylor, Karen T. (2001): Forensic Art and Illustration. Boca Raton: CRC Press.

Titlbachová, Svatava (1967): Rekonstrukce obličeje. In: Fetter, Vojtěch – Prokopec, Miroslav – Suchý, Jaroslav – Titlbachová, Svatava: Antropologie. Praha: Academia, 226–236.

Ulrich, Herbert – Stephan, Carl N. (2016): Mikhail Mikhaylovich Gerasimov’s Authentic Approach to Plastic Facial Reconstruction. Anthropologie, LIV/2, 97–107.

Unger, Josef (2017): Archeologický výzkum slavkovské šibenice u Křenovic. Anthropologia integra, 8(2), 7–13. https://doi.org/10.5817/AI2017-2-7

Vaníčková, Eva – Bílek, Ondřej (2016): Anthropological Facial Reconstruction of the so Called „Princess“ of Byčé Skála. Anthropologie, LIV/3, 299–303.

Verzé, Laura (2009): History of facial reconstruction. Acta Biomedica, 80, 5–12.

Vlček, Emanuel (1997): Nejstarší Přemyslovci. Praha: Vesmír.

https://doi.org/10.5817/AI2017-2-25


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Nové poznatky o šibenici v Bystřici nad Pernštejnem
Robin Pěnička
Anthropologia integra  ročník: 12,  číslo: 1,  první strana: 21,  rok: 2021  
https://doi.org/10.5817/AI2021-1-21