Patří pozitivní myšlení mezi antropologické konstanty?

Libor Šimek

Abstrakt

Pozitivní psychologie je dnes nejpopulárnějším psychologickým oborem. Ačkoliv se zdá, že výsledky vědeckého výzkumu jasně prokázaly užitečnost pozitivního přístupu, ne všechny studie jsou tak jednoznačné. V některých studiích se prokázala marnost všeobjímajícího pozitivního přístupu a dokonce značný benefit vyplývající z pesimismu. Poznatky týkající se našeho evolučního nastavení spíše naznačují, že jedinci s přecitlivělostí k nebezpečí ergo k negativním aspektům svého okolí jsou lépe vybaveni pro přežití.  Účelem tohoto článku je porovnat výsledky současného výzkumu spolu s nejnovějšími poznatky z evoluční psychologie, a tak přispět k vyrovnanějšímu náhledu na tvrzení pozitivní psychologie.

Bibliografická citace

Šimek, L. (2016): Is positive thinking among anthropological constants? Anthropologia integra, 7(2), 83–86. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-2-83

Klíčová slova

Pozitivní psychologie; esoterika; evoluce; negativní smýšlení; hyperaktivní zařízení na detekci činitelů

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Albanese, C. L. (2007): A republic of mind and spirit: a cultural history of American metaphysical religion. Yale: Yale University.

Barrett, Justin L. (2000): Exploring the natural foundations of religion. Trends in Cognitive Sciences, 4, 29–34. https://doi.org/10.1016/S1364-6613(99)01419-9

Bandura, A. (1997): Self-efficacy: The exercise of control. New York: W.H. Freeman.

Baumgardner, S. – Crothers, M. (2014): Positive Psychology. Essex: Pearson.

Danner, D. – Snowdon, D. – Friesen, W. (2001): Positive emotions in early life and longevity: Findings from the nun study. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 804–813. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.804

Ehrenreich, B. (2009): Bright-sided: how the relentless promotion of positive thinking has undermined America. New York: Metropolitan Books.

Hanegraaff, J. W. (1996): New Age Religion and Western Culture. New York: Brill.

Hefferon, K. – Boniwell, I. (2011): Positive Psychology: Theory, Research and applications. New York: Open University Press.

Morewedge, C. K. – Huh, Y. E. – Vosgerau, J. (2010): Thought for food: Imagined consumption reduces actual consumption. Science, 330, 1530–1533. https://doi.org/10.1126/science.1195701

Norma, J. (2001): The positive power of negative thinking. New York: Basic Books.

Oettingen, G. – Wadden, T.A. (1991): Expectation, Fantasy, and Weight loss: Is the Impact of Positive Thinking Always Positive? Cognitive Therapy and Research, 15, 2, 167–175. https://doi.org/10.1007/BF01173206

Oettingen, G. – Pak, H. – Schnetter, K. (2001): “Self-Regulation of Goal Setting: Turning Free Fantasises About the Future into Binding Goals. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 736–753. https://doi.org/10.1037/0022-3514.80.5.736

Oettingen, G. (2014): Rethinking positive thinking: inside the new science of motivation. New York: Penguin.

Seligman, M. E. P. (1990): Learned optimism. New York: Pocket Books.

Sheldon, K. M. – King, L. (2001): Why positive psychology is necessary. American Psychologist, 56, 216–217.

https://doi.org/10.5817/AI2016-2-83