Izolované kosterní nálezy anatomicky moderního člověka z mladého paleolitu střední Evropy

Roč.15,č.1(2024)
Anthropologia integra

Abstrakt

Příspěvek řeší problematiku izolovaných kosterních nálezů anatomicky moderního člověka (AMČ) z mladého paleolitu (MP). Cílem bylo přezkoumat ostatky AMČ a interpretovat nálezové okolnosti z lokalit, které se nachází na území Německa, Rakouska, Česka, Polska, Slovenska a Maďarska. Nálezy AMČ jsou často izolované a v některých případech i velmi fragmentované, proto je velmi obtížné interpretovat, které procesy zapříčinily tento stav. Nejčastější interpretace izolovanosti těchto nálezů se jeví biotičtí a abiotičtí činitelé, tedy geologické procesy, činnost šelem a člověka. Dále můžeme říci, že ze skeletálních nálezů AMČ jsou nejpočetnější fragmenty diafýz končetin. Pokud vezme v úvahu hustotu kostí na morfologii, pak je ale větší pravděpodobnost dochování kranio-dentálních prvků.


Klíčová slova:
Pohřební ritus; tafonomie; manipulace s lidskými těly; aurignacien; gravettien; magdalénien; fragmentárnost
Reference

Antl-Weiser, W. (2000): Die menschlichen Zahnfunde von der Gravettienfundstelle Grub/Kranawetberg bei Stillfried an der March, Niederösterreich. Archaeologia Austriaca, 84: 199–212. https://www.researchgate.net/publication/273057954_Der_menschliche_Zahn_aus_der_Gravettien–Fundstelle_von_Aggsbach_Niederosterreich_–_eine_Revision

Bello, S. M. – Parfitt, S. A. – Stringer, Ch. B. (2011): Earliest directly–dated human skull–cups. PLoS One, 6(2): 1–12. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0017026

Götze, J. J. (2011): Tote im Bauch der Erde–Steinzeitliche Menschenreste aus Höhlen und Abris Südwestdeutschlands und angrenzenden Gebieten. https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/46919

Gordon, C. C. – Buikstra, J. E. (1981): Soil pH, bone preservation, and sampling bias at mortuary sites. American Antiquity, 566–571. https://doi.org/10.2307/280601

Kuželka, V. (1997): The postcranial skeletal remains of Pleistocene man from Zlatý kůň near Koněprusy (Bohemia). Anthropologie (1962–), 247–249. https://www.jstor.org/stable/26295770

Lyman, R. L. – Lyman, C. (1994): Vertebrate taphonomy. Cambridge University Press.

Nielsen–Marsch, Ch. M. – Smith, C. I. – Jans, M. M. E. – Nord, A. – Kars, H. – Collins, M. J. (2007): Bone diagenesis in the European Holocene II: taphonomic and environmental considerations. Journal of Archaeological Science, 34(9): 1523–1531. https://doi.org/10.1016/j.jas.2006.11.012

Oakley, K. P. – Campbell, B. G. – Molleson, T. (1971): Catalogue of fossil hominids. Part II. London, Trustees of the British Museum (Natural History).

Orschiedt, J. (2002): Secondary burial in the Magdalenian: the Brillenhöhle (Blaubeuren, southwest Germany). PALEO. Revue d'archéologie préhistorique, 14: 241–256. https://doi.org/10.4000/paleo.1504

Orschiedt, J. (2013): Bodies, bits and pieces: burials from the Magdalenian and the Late Palaeolithic. Pleistocene Foragers: Their Culture and Environment: Festschrift in honour of Gerd–Christian Weniger for his Sixtieth Birthday, 117–132. https://www.academia.edu/3676838/Bodies_bits_and_pieces_Burials_from_the_Magdalenian_and_the_Late_Palaeolithic

Orschiedt, J. – Schüler, T. – Połotowicz – Bobak, M. – Bobak, D. – Kozłowski, S. K. – Terberger, T. (2017a): Human Remains from Maszycka Cave (woj. małopolskie/PL): the Treatment of Human Bodies in the Magdalenian, 423–439. https://doi.org/10.5281/zenodo.1208071

Orschiedt, J. – Kierdorf, U. – Schultz, M. – Baales, M. – Von Berg, A. – Flohr, S. (2017b): The Late Upper Paleolithic human remains from Neuwied‐Irlich. A rare find from the Late Glacial of Central Europe. Quartär, 64: 203–216. https://doi.org/10.7485/QU64_9

Pilloud, M. A. – Megyesi, M. S. – Truffer, M. – Congram, D. (2016): The taphonomy of human remains in a glacial environment. Forensic science international, 261: 1–8. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2016.01.027

Prüfer, K. – Posth, C. – Yu, H. – Stoessel, A. – Spyrou, M. A. – Deviese, T. – Mattonai, M. – Ribechini, E. – Higham, T. – Velemínský, P. – Brůžek, J. – Krause, J. (2021): A genome sequence from a modern human skull over 45,000 years old from Zlatý kůň in Czechia. Nature Ecology & Evolution, 5(6): 820-825. https://doi.org/10.1038/s41559-021-01443-x

Sala, N. – Conard, N. (2016): Taphonomic analysis of the hominin remains from Swabian Jura and their implications for the mortuary practices during the Upper Paleolithic. Quaternary Science Reviews, 150: 278–300. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.08.018

Sázelová, S. – Hromadová, B. (2020): Human teeth pendants from the Mid–Upper Paleolithic sites Pavlov I and Dolní Věstonice I, Czech Republic. Archaeological and Anthropological Sciences, 12(2): 41. https://doi.org/10.1007/s12520-019-01008-x

Sládek, V. – Trinkaus, E. – Hillson, S. W. – Holliday, T. W. (2000): The people of the Pavlovian. Skeletal catalogue and osteometrics of the Gravettian fossil hominids from Dolni Vestonice and Pavlov. Dolni Vestonice Studie, Svazek 5.

Smith, F. H. – Ahern, J. C. (2013): The origins of modern humans: biology reconsidered. John Wiley & Sons.

Sorg, M. H. – Haglund, W. D. (1996): Forensic taphonomy: the postmortem fate of human remains (ed.). CRC Press.

Street, M. – Terberger, T. – Orschiedt, J. (2006): A critical review of the German Paleolithic hominin record. Journal of Human Evolution, 51(6): 551–579. https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2006.04.014

Svoboda, J. A. (2014): Předkové. Evoluce člověka. Academia.

Svoboda, J. A. (2016): Dolní Věstonice–Pavlov. Academia.

Šefčáková, A. (2007): Pleistocénne Antropologické nálezy z územia Slovenska. Acta Rer Natur Mus Nat Slov, 53: 26–45. https://www.academia.edu/3134897/Pleistoc%C3%A9nne_antropologick%C3%A9_n%C3%A1lezy_z_%C3%BAzemia_Slovenska_Pleistocene_anthropological_finds_from_the_territory_of_Slovakia_

Teschler-Nicola, M. E. (2007): Early modern humans at the Moravian Gate: The Mladec caves and their remains (ed.). Springer Science & Business Media, 2007.

Trinkaus, E. – Svoboda, J. A. – West, D. L. – Sládek, V. – Hillson, S. W. – Drozdová, E. – Nývltová Fišáková, M. (2000): Human remains from the Moravian Gravettian: Morphology and taphonomy of isolated elements from the Dolnı́ Věstonice II site. Journal of Archaeological Science, 27(12): 1115–1132. https://doi.org/10.1006/jasc.1999.0501

Trinkaus, E. – Svoboda, J. A. (2006): Early modern human evolution in central Europe: the people of Dolní Věstonice and Pavlov (ed.). Oxford University Press on Demand.

Trinkaus, E. – Svoboda, J. A. – Wojtal, P. – Nývltová Fišáková, M. – Wilczyński, J. (2010): Human remains from the Moravian Gravettian: morphology and taphonomy of additional elements from Dolní Vĕstonice II and Pavlov I. International Journal of Osteoarchaeology, 20(6): 645–669. https://doi.org/10.1002/oa.1088

Trinkaus, E. – Wojtal, P. – Wilcyński, J. – Sázelová, S. – Svoboda, J. A. (2017): Palmar, patellar, and pedal human remains from Pavlov. PaleoAnthropology, 73–101. https://doi:10.4207/PA.2017.ART106

Trinkaus, E. – Sázelová, S. – Svoboda, J. (2019): Pieces of people in the Pavlovian: Burials, body parts and bones in the earlier Upper Palaeolithic. Human Remains and Violence: An Interdisciplinary Journal, 5(1): 70–87. https://doi.org/10.7227/HRV.5.1.6

Trueman, C. N. – Martill, D. M. (2002): The long–term survival of bone: the role of bioerosion. Archaeometry, 44(3): 371–382. https://doi.org/10.1111/1475-4754.t01-1-00070

Valoch, K. (1988): Die Erforschung der Kůlna Höhle 1961–1976. Anthropos. Studies in Anthropology, Paleoethnology, Palaeontology and Quaternary Geology.

Velemínská, J. – Brůžek, J. (2008): Early Modern Humans from Predmosti near Prerov, Czech Republic: A new reading of old documentation. Prague Academia.

Wilczyński, J. – Szczepanek, A. – Wojtal, P. – Diakowski, M. – Wojenka, M. – Sobieraj, D. (2016): A mid Upper Palaeolithic child burial from Borsuka Cave (southern Poland). International Journal of Osteoarchaeology, 26(1): 151–162. https://doi.org/10.1002/oa.2405

Wilson, A. S. – Janaway, R. C. – Holland, A. D. – Dodson, H. I. – Baran, E. – Pollard, A. M. – Tobin, D. J. (2007): Modelling the buried human body environment in upland climes using three contrasting field sites. Forensic science international, 169(1): 6–18. https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2006.07.023

Zábojník, V. (2021): Izolované kosterní nálezy anatomicky moderního člověka z mladého paleolitu. Brno. Diplomová práce. Masarykova Univerzita. https://is.muni.cz/auth/th/tbd4v/Diplomova_prace_Bc_Vojtech_Zabojnik.pdf

Metriky

0

Crossref logo

0


58

Views

11

PDF (English) views