Kostěné dýky z Nové Guineje: rozšíření, styly, funkce

Roč.14,č.1(2023)
Anthropologia integra

Abstrakt

Tato studie se zaměřuje na kostěné dýky, předměty, které byly rozšířené v koloniální éře i v dřívějších dobách na Nové Guineji. Výroba a používání těchto dýk na ostrově takřka vymizelo důsledkem modernizace, k níž mezi obyvateli ostrova dochází. Tyto specifické zbraně a nástroje byly vyráběny z kostí získaných z kasuárů, krokodýlů a lidí. V přehledové studii jsou popsány hlavní typy kostěných dýk a nožů spojených s jednotlivými oblastmi Nové Guineje. Článek se také zabývá estetickou hodnotou těchto zbraní a nástrojů, dále jejich funkcí v souvislosti se společenským významem a kulturní symbolikou. Novoguinejské kostěné dýky se nacházejí v muzejních i soukromých sbírkách.


Klíčová slova:
Kostěná dýka; Nová Guinea; lidské pozůstatky; kasuár; krokodýl; rituální zabíjení; válečnictví
Reference

Barth, Fredrik (1975): Ritual and Knowledge among Baktaman of New Guinea. New Haven: Yale University Press.

Bodrogi, Tibor (1961): Art in North-East New Guinea. Budapest: Hungarian Academy of Sciences.

Buschan, Georg (1900): Die Sitten Der Völker. Stuttgart: Union Deutsche Verlagsgesselschaft.

Friede, John et al (2018): New Guinea Highlands. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco.

Champion, Ivan (1932): Across New Guinea. London: Constable & Co.

Haberland, Eike – Seyfarth, Siegfried (1974): Die Yimar am oberen Korowori. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag.

Heider, Karl (1970): Dugum Dani. New York: Wenner-Gren Foundation.

Hughes, Ian (1977): New Guinea Stone Age Trade. Canberra: Australian National University.

Kjellgren, Eric (2007): Oceania. New York: The Metropolitan Museum of Art.

Knauft, Bruce (1993): South Coast New Guinea Cultures. Cambridge: Cambridge University Press.

Landtmann, Gunar (1933): Ethnographical Collection from the Kiwai District o British New Guinea. Helsinki: The Comission of the Antell Collection.

Mead, Margaret (1938): The Mountain Arapesh I. Anthropological Papers of the Museum of Natural History, 34(2), pp. 181–358.

Meggitt, Mervyn (1977): Blood is their Argument. Palo Alto: Mayfield Publishing.

Michele Stephen et al (1987): Sorcerer and Witch In Melanesia. New Brunswick: Rutgers University Press.

Neuhauss, Richard (1911): Deutsch Neu-Guinea. Band 1. Berlin: Dietrich Reimer Verlag.

Newton, Douglas (1971): Crocodile and Cassowary. New York: The Museum of Primitive Art.

Newton, Douglas (1989): Mother Cassowary's Bones: Daggers of the East Sepik Province, Papua New Guinea. Metropolitan Museum Journal, 24, pp. 305-325.

Pospisil, Leopold (1963): Kapauku Papuan Economy. New Haven: Yale University Press.

Ratzel, Friedrich (1894): Völkerkunde. Band 1. Leipzig und Wien: Bibliographische Institut.

Rockefeller, Michael – Gerbrands, Adrianus (1967): The Asmat. New York: The Museum of Primitive Art.

Sillitoe, Paul (2017): Made in Niugini. Canon Pyon: Sean Kingston Publishing.

Strathern, Andrew – Kirk, Malcolm (1981): Man As Art. San Francisco: Chronicle Books.

Strathern, Andrew – Strathern, Merilyn (1971): Self-Decoration in Mount Hagen. London: Gerald Duckworth.

Tuzin, Donald (1997): Cassowary Revenge. Chicago: University of Chicago Press.

Van Baal, Jan (1966): Dema. The Hague: Martinus Nijhoff.

Welsch, Robert (1998): An American Anthropologist in Melanesia. Vol I. Honolulu: University of Hawai’i Press.

Watson, James (1983): Tairora Culture. Seattle: University of Washington Press.

Williams, Edgar (1936): Papuans of Trans-Fly. Oxford: Oxford University Press.

Williams, Edgar (1940): Drama of Orokolo. Oxford: Oxford University Press.

Webb, Virginia-Lee (2011). Ancestors of the Lake. New Haven: Yale University Press.

Metriky

0

Crossref logo

0


161

Views

65

PDF (English) views