Interpretace některých historických událostí v díle Jozefa Sunegy

Josef Unger

Abstrakt

V dopisech Jozefa Sunegy (z roku 1989) je dokumentována zvláštní interpretace historických událostí. Zabývá se střety Markomanů s Římany, smrtí císaře Marka Aurelia a misií Konstantina (Cyrila) a Metoděje. Tomuto svéráznému badateli můžeme věnovat s úsměvem tichou vzpomínku.

Bibliografická citace

Unger, J. (2015): Interpretace některých historických událostí v díle Jozefa Sunegy. Anthropologia integra, 6(1), 57-60.

Klíčová slova

archeologie; historie; markomanské války; misie Konstantina (Cyrila) a Metoděje

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Droberjar, Eduard (2002): Encyklopedie římské a germánské archeologie v Čechách a na Moravě. Praha: Nakladatelství Libri.

Měřínský, Zdeněk (2011): Morava na úsvitě dějin. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost.