Stopy ľudského ohryzu na kostiach (Pilotná experimentálna analýza)

Michaela Stančíková, Sandra Sázelová

Abstrakt

Stopy ľudského ohryzu sú v archeologickom a antropologickom kontexte zdrojom informácií o socio-kultúrnom pozadí skúmanej súčasnej i minulej spoločnosti, ich stravovacej kultúre a návykoch. Tento článok prezentuje výber z už publikovaných metodík používaných pri štúdiu tejto témy a testuje stopy ľudského ohryzu na experimentálnej vzorke zo Slovenskej republiky. Vzorka so 40 dobrovoľníkmi bola rozdelená do dvoch skupín– jedna skupina bola informovaná o cieľoch experimentálneho projektu a druhá skupina ostala neinformovaná. Prevažne boli zaznamenané jamky a škrabance spôsobené rezákmi, nasledovali škrabance ako pozostatky sekundárneho spracovania (pozorované v oboch súboroch) a zárezy po príborovom noži (pozorované len v jednom súbore). Podľa analýzy vzoriek navzájom pripúšťame možnosť, že štýl stravovania a stravovacích návykov ovplyvňuje výskyt a rozsah poškodení spôsobených ľudskými zubami.

Bibliografická citace

Stančíková, M. – Sázelová, S. (2016): Stopy ľudského ohryzu na kostiach (Pilotná experimentálna analýza). Anthropologia integra, 7(1), 13–20. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2016-1-13

Klíčová slova

stopy ľudského ohryzu; experimentálna štúdia; Slovenská republika; jedálne a stravovacie návyky

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Andrews, P. – Fernandez-Jalvo, Y. (1997): Surface Modifications of the Sima de los Huesos Fossil Humans. Journal of Human Evolution, 33, 191–217. DOI: https://doi.org/10.1006/jhev.1997.0137

Binford, L. R. (1978): Nunamuit Ethnoarchaeology. New York: Academic Press.

Binford, L. R. (1981): Bones. Ancient Men and Modern Myths. London: Academic Press, Inc.

Domínguez-Rodrigo, M. – Barba, R. (2006): New Estimates of Tooth Mark and Percussion Mark Frequencies at the FLK Zinj Site: the Carnivore Hominid Carnivore Hypothesis Falsified. Journal of Human Evolution, 50, 170–194. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2005.09.005

Elkin, D. – Mondini, M. (2001): Human Small Carnivore Gnawing Damage on Bones an Exploratory Study and its Archaeological Implications. In: Kuznar, L. A. ed. Ethnoarchaeology of Andean South America; Contributions to Archaeological Method and Theory. International Monographs in Prehistory.

Fernandéz-Jalvo, Y. – Andrews, P. (2011): When human chew bones. Journal of Human Evolution, 60, 117–123. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhevol.2010.08.003

Landt, M. J. (2004): Investigations of human gnawing on small mammal bones: Among contemporary Bofi foragers of the Central African Republic. Magisterská práca. Washington: Washington State University.

Lloveras, L. – Moreno-García, M. – Nadal, J. (2009): Butchery, Cooking and Human Consumption Marks on Rabbit (Oryctolagus cuniculus) Bones: An Experimental Study. Journal of Taphonomy, 7 (2–3), 179–201.

Martínez, G. (2009): Human Chewing Bone Surface Modification and Processing of Small and Medium Prey Amongst the Nukak (Foragers of the Colombian Amazon). Journal of Taphonomy, 7 (1), 1–20.

Pickering, T. R. – Domínguez-Rodrigo, M. – Heaton, J. L. – Yravedra, J. – Barba, R. – Bunn, H. T. – Musiba, Ch. – Baquedano, E. – Diez-Martín, F. – Mabulla, A. – Brain, C. K. (2013): Taphonomy of ungulate ribs and the consumption of meat and bone by 1.2-million-year-old hominins at Olduvai Gorge, Tanzania. Journal of Archaeological Science (40), 1295–1309. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jas.2012.09.025

Pobiner, B. (2008): Paleoecological Information in Predator Tooth Marks. Journal of Taphonomy, 6 (3–4), 373–397.

Saladié, P. – Rodríguez-Hidalgo, A. – Huguet, R. – Cáceres, I. – Diéz, C. – Vallverdú, J. – Canals, A. – Soto, M. – Santander, B. – de Castro, J. M. B. – Arsuaga, J. L. – Carbonell, E. (2014): The role of carnivores and their relationship to hominin settlements in the TD6-2 level from Gran Dolina (Sierra de Atapuerca, Spain). Quaternary Science Reviews, 93, 47–66. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.04.001

White, T. D. (1992): Prehistoric Cannibalism at Mancos 5MTUMR-2346. Princeton University press.

https://doi.org/10.5817/AI2016-1-13