Antropologická místa v Mosambiku v kontextu politického konfliktu

Roč.14,č.2(2023)
Anthropologia integra

Abstrakt

Brzy po získání nezávislosti v Mosambiku (1975) se místní toponomy (zeměpisné názvy) změnily s cílem odstranění názvů z doby kolonialismu. Článek vychází z kapitoly probíhající doktorské práce s názvem „Vliv etnik v politických konfliktech v afrických státech: případová studie Mosambiku (1976-2019)“. Článek si klade za cíl analyzovat užití antropologických míst (lokalit) v kontextu politického konfliktu. Byly položeny tři výzkumné otázky: Jak název lokality ovlivňuje chování lidí, kteří žijí nebo navštěvují danou lokalitu? Jak název přetváří prostor na antropologickou lokalitu, která je sakrální? Jakým způsobem využívá politická moc antropologické lokality? Předběžné výsledky ukazují, že během transformace antropologických míst, mají nové názvy význam místních událostí a osobností; některé názvy mají národní podtón, aby nebyly brány jako záminka pro vznik konfliktů. Přesto politika využívá veřejný prostor víceméně jako nástroj propagandy a vytváří proto prostředí štěpení politických stran. Co se týče metodologie je článek výsledkem literární rešerše. Studie je důležitá, protože přináší vysvětlení, co se děje v rámci antropologie na pozadí konfliktu, ať už je konflikt ozbrojený nebo politický.


Klíčová slova:
Antropologické lokality; Mosambik; politické konflikty; sakrální; administrativní decentralizace
Reference

Alden, Chris (2001): Mozambique and the Construction of the New African State: From Negotiations to Nation Building. New York, Palgrave.

Auge, Marc (1995): Non-Places: Introduction to an Anthropology of Supermodernity. (John Howe Transl.). London: Verso.

Baptista, André (2016): Novos nomes de ruas na Beira gera controvérsia. VOA. P.2, accessed on December 17, 2021.

Ben-Ari, Eyal – Bilu, Yoram (Eds.) (1997): Grasping Land: Space and Place in Contemporary Israeli Discourse and Experience. New York: State University of New York Press.

Coomans, T. – De Dijn, H. – De Maeyer, J. – Heynickx R. – Verschaffel, B. (eds.) (2012): Understanding Sacred Places. Leuven (Belgium): Leuven University Press.

Easton, David (2002): The Development of Political Science: A Comparative Survey. Routledge: London.

Lourenço, Vitor Alexandre (2009): Estado, Autoridades Tradicionais e Transição Democrática em Moçambique: Questões teóricas, dinâmicas sociais e estratégias políticas. Cadernos de Estudos Africanos [Online] through URL: http://cea.revues.org/189, accessed on 24 April 2022.

Machiavelli, Nicolau (2008): The Prince. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc.

Martineau, Harriet (2000): The Positive philosophy of August Comte. Vol.1, Kitchener: Batoche Books.

Meneses, Maria Paula (2021): As estátuas também se abatem: momentos da descolonização em Moçambique. Cadernos Naui: Núcleo de Dinâmicas Urbanas e Patrimônio Cultural. Florianópolis, v.10, n. 18, p. 108-128, Jan-Jun 2021. Semestral.

Moore, Henrietta L (1996): SPACE, TEXT, AND GENDER: An Anthropological Study of the Marakwet of Kenya. New York: The Guilford Press.

Muocha, Matilde (2020): Estudo sobre o Patrimônio Cultural da Província de Maputo: Artesanato, Literatura Oral e Jogos Tradicionais e seu uso contemporâneo. Lisboa: Fundação Fé e cooperação. Available online through https://fecongd.org/pdf/MZ_RC_EstudoPatrimonio.pdf, captured on August 21, 2022.

Orvell, Miles – Meikle, Jeffrey L. (Eds). (2009): Public Space and the Ideology of Place in American Culture. Amsterdam: Rodopi B.V

República de Moçambique (1997): Boletim da República I SÉRIE — Número 07. Lei 02/1997 de 18 de Fevereiro: Aprova o quadro jurídico para a implantação das Autarquias Locais. Maputo: Imprensa Nacional de Moçambique.

República de Moçambique (2000): Boletim da República I SÉRIE — Número 24. Decreto 15/2000, de 20 de Junho: Estabelece as formas de articulação dos órgãos locais do Estado com as autoridades comunitárias. Maputo: Imprensa Nacional de Moçambique.

República de Moçambique (2011): Boletim da República I SÉRIE — Número 28. Lei 10/2011 de 13 de Julho: Estabelece o Sistema de Títulos Honoríficos e Condecorações da República de Moçambique e cria a Comissão Nacional de Títulos Honoríficos e Condecorações. Maputo: Imprensa Nacional de Moçambique.

Simbine, Marta da Graça Zacarias (2013): Factores Antrópicos e consevaçao da Floresta Sagrada de Chirindzene, Gaza - Moçambique. Doctoral thesis, University of Porto, Porto. Available online through https://repositorio- aberto.up.pt/bitstream/10216/67495/2/24443.pdf, captured on August 20, 2022.

Wydra, Harald (2015): Politcs and the sacred. United Kingdom: Cambridge University Press.

Metriky

0

Crossref logo

0


68

Views

16

PDF (English) views