Příprava tenkých histologických řezů z archeologických vzorků kostí a zubů

Roč.13,č.2(2022)
Anthropologia integra

Abstrakt

Histologická analýza osteologických nálezů pocházejících z archeologických výzkumů je časově a finančně náročný proces, který ve svém výsledku přináší data a informace, jež jsou obtížně získatelné z makroskopického pozorování (např. taxonomické určení fragmentů bez morfologicky diagnostických znaků), nebo vedou k získání zcela nových informací o životní historii jedince (přes hodnocení markerů vývojového stresu ze zubní skloviny a určení chronologie jednotlivých událostí). Mikroskopická analýza vzorků kostí a zubů klade důraz na zhotovení kvalitního histologického preparátu, který je následně možné analyzovat za pomocí optického mikroskopu. Dosud bylo publikováno široké spektrum metodických postupů, jak zhotovovat histologické výbrusy z kalcifikovaných tvrdých savčích tkání, lišících se a) v závislosti na typu tkáně, ze které je preparát zhotoven, b) stavu zachovalosti vzorku, c) přítomnosti laboratorního vybavení. Naše metodika je podmíněna již publikovanými protokoly a postupy, které jsou navíc pozměněny tak, aby vyhovovaly našemu laboratornímu vybavení a požadavkům zpracovávaného vzorku. Výsledkem je tak opakovatelný protokol, sestávající se z několika hlavních kroků, které jsou proveditelné v laboratořích se stejným nebo podobným vybavením.


Klíčová slova:
tvrdé tkáně savců; histologie; médium pro zalévání; repliky z epoxidové pryskyřice; příprava tenkých řezů
Reference

Bancroft, J.D. – Stevens, A. – Turner, D.R. (1996): Theory and practice of histopathological techniques. 4th eds. Churchill Livingstone: New York, London and Madrid.

Beauchesne, P. – Saunders, S. (2006): A test of the revised Frost’s ‘rapid manual method’ for the preparation of bone thin sections. International Journal of Osteoarchaeology, 16(1), 82–87.

Boriová, S. – Sázelová, S. – Novák, M. – Štelcl, J. – Svoboda, J. (2020): Human and non-human taphonomic effects on faunal remains from the Late Upper Paleolithic: A case study from the Stránská skála IV site, Czech Republic. International Journal of Osteoarchaeology, 30(2), 155–169.

Caropreso, S. – Bondioli, L. – Capannolo, D. – Cerroni, L. – Macchiarelli, R. – Condò, S.G. (2000): Thin sections for hard tissue histology: A new procedure. Journal of Microscopy, 199(3), 244–247.

Cattaneo, C. – Porta, D. – Gibelli, D. – Gamba, C. (2009): Histological determination of the human origin of bone fragments. Journal of Forensic Sciences, 54(3), 531–533.

Chinsamy, A. – Raath, M.A. (1992): Preparation of fossil bone for histological examination. Palaeontologica Africana, 29, 39–44.

Fitzgerald, C.M. – Rose, J.C. (2007): Reading between the lines: Dental development and subadult age assessment using the microstructural growth markers of teeth. In: Biological Anthropology of the Human Skeleton. John Wiley & Sons, Ltd: Hoboken, 237–263.

Frost, H.M. (1958): Preparation of thin undecalcified bone sections by Rapid Manual Method. Stain Technology, 33(6), 273–277.

Gamble, J.A. – Boldsen, J.L. – Hoppa, R.D. (2017): Stressing out in medieval Denmark: An investigation of dental enamel defects and age at death in two medieval Danish cemeteries. International Journal of Paleopathology, 17, 52–66.

Garcia-Donas, J. G. – Dalton, A. – Chaplin, I. – Kranioti, E. F. (2017): A revised method for the preparation of dry bone samples used in histological examination: Five simple steps. HOMO, 68(4), 283–288.

Goldman, H.M. – Kindsvater, J. – Bromage, T.G. (1999): Correlative light and backscattered electron microscopy of bone – Part I: Specimen preparation methods. Scanning, 21(1), 40–43.

Hanson, M. – Cain, C.R. (2007): Examining histology to identify burned bone. Journal of Archaeological Science, 34(11), 1902–1913.

Hillson, S. (2014): Tooth development in human evolution and bioarchaeology. New York: Cambridge University Press.

Humphrey, L. T. – Dean, M. C. – Jeffries, T. E. – Penn, M. (2008): Unlocking evidence of early diet from tooth enamel. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(19), 6834–6839.

Hupková, A. – Sázelová, S. – Dirks, W. – Novák, M. – Králík, M. – Mizerová, A. – Račanská, M. (2015): Retrieval of a developmental record from dental remains: Stress chronology and age at death assessment of a juvenile skeleton from a medieval site in Moravia, Czech Republic. In: Sázelová, S., Novák, M. and Mizerová, A. (eds.) Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. Brno: Masaryk University, p. 520–531.

Hupková, A. – Králík, M. (2015): Mikrostruktura tvrdých zubních tkání. Výukový atlas a metodická příručka pro antropology. Masaryk University, Department of Anthropology.

Lorentz, K. O. – Lemmers, S. A. M. – Chrysostomou, C. – Dirks, W. – Zaruri, M. R. – Foruzanfar, F. – Sajjadi, S. M. S. (2019): Use of dental microstructure to investigate the role of prenatal and early life physiological stress in age at death. Journal of Archaeological Science, 104, p. 85–96.

Maat, G. J.R. – Van Den Bos, R.P.M. – Aarents, M. J. (2001): Manual preparation of ground sections for the microscopy of natural bone tissue: update and modification of Frost’s ‘rapid manual method’. International Journal of Osteoarchaeology, 11(5), 366–374.

Maggio, A. – Flavel, A. – Franklin, D. (2020): A simplified protocol for the histological thin section preparation of cortical bone samples for light microscopy: A revision of Garcia-Donas et al. (2017). Forensic Anthropology, 3(1), 29–35.

Mahoney, P. (2010): Two-dimensional patterns of human enamel thickness on deciduous (dm1, dm2) and permanent first (M1) mandibular molars. Archives of Oral Biology, 55(2), 115–126.

Marks, M.K. – Rose, J.C. – Davenport, W.D. (1996): Technical note: Thin section procedure for enamel histology. American Journal of Physical Anthropology, 99(3), 493–498.

Martiniakova, M. – Grosskopf, B. – Omelka, R. – Vondráková, M. – Bauerová, M. (2006): Differences among species in compact bone tissue microstructure of mammalian skeleton: Use of a discriminant function analysis for species identification. Journal of Forensic Sciences, 51(6), 1235–1239.

Nedorost, L. – Tomanová, V. – Eberlová, L. – Moztarzadeh, O. – Adlerová, V. – Hecová, H. – Kočová, J. – Fiala, P. – Slípka, J. – Tonar, Z. (2009): Atlas histologie tvrdých tkání. Ústav histologie a embryologie Lékařská fakulta UK v Plzni.

Pelikán, D. (2018): Neonatální linie v tvrdých zubních tkáních. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Reid, D.J. – Beynon, A.D. – Ramirez Rozzi, F.V. (1998): Histological reconstruction of dental development in four individuals from a medieval site in Picardie, France. Journal of Human Evolution, 35(4–5), 463–477.

Sawada, J. – Nara, T. – Nakajima, T. – Saito, Y. – Dodo, Y. – Hirata, K. (2010): Histomorphological discrimination between human and nonhuman bones of fragmentary osteal remains: analyses of burnt bones from the ancient Heian site in the northern Tohoku district, Japan. Anthropological Science (Japanese Series), 118(1), 23–36.

Sazelová, S. – Lawler, D. – Hladilová, Š. – Boriová, S. – Šáliová, S. – Janoušek, T. – Perri, A. – Hublin, J.J. – Svoboda, J. (2020a): A wolf from Gravettian site Pavlov I, Czech Republic: Approach to skull pathology. International Journal of Paleopathology, 31, 7–13.

Sázelová, S. – Boriová, S. – Šáliová, S. (2020b): The Upper Paleolithic hard animal tissue under the microscope: Selected examples from Moravian sites. Quaternary International, 587, 127–136.

Sedláčková, L. (2013): Předběžné hlášení o provedení záchranného archeologického výzkumu „Bytový dům Vídeňská, II. Etapa, Brno”. Předběžná nálezová zpráva uložená v archivu společnosti Archaia Brno ops.

Singh, I.J. – Gunberg, D.L. (1970): Estimation of age at death in human males from quantitative histology of bone fragments. American Journal of Physical Anthropology, 33(3), 37 –381.

Svoboda, J. (2016): Dolní Věstonice - Pavlov. 1. Praha: Academia.

Urbanová, P. – Novotný, V. (2005): Distinguishing between human and non-human bones: Histometric method for forensic anthropology. Anthropologie, 43(1), 77–86.

Vacková, S. – Králík, M. – Marečková, K. – Ráčková, L. – Quade, L. – Sedláčková, L. – Fojtík, P. – Kučera, L. (2021): Human “barcode”: Link between phosphate intensity changes in human enamel and light microscopy record of accentuated lines. Microchemical Journal, 168, 106370.

Metriky

0

0


161

Views

96

PDF (English) views