Meta-analýza radioulnárních kontrastů dermatoglyfických kvantitativních hodnot mezi jednotlivými prsty ruky

Roč.13,č.1(2022)
Anthropologia integra

Abstrakt

Radioulnární kontrasty (numericky: rozdíly) mezi kvantitativními hodnotami dermatoglyfických vzorů jednotlivých prstů lidské ruky (počet lišt – ridge count, RC) se ukázaly jako vhodné indikátory signalizace prenatálního vývoje. V této studii jsme porovnávali výsledky meta-analýzy mezipohlavních rozdílů v radioulnálních kontrastech mezi publikovanými průměrnými hodnotami RC (získány jako průměr z vyššího RC každého prstu) s mezipohlavními rozdíly, kdy radioulnární kontrasty byly vypočítány již na individuální úrovni.
Průzkumem databází NCBI-PMC, ScienceDirect a archivních zdrojů jsme našli celkem 273 dermatoglyfických studií (po odstranění duplikátů mezi databázemi). Avšak po aplikaci všech výběrových kritérií bylo pro meta-analýzu vhodných pouze 11 vzorků, a to i včetně našich vlastních čtyř vzorků. V porovnání s úsilím vynaloženým při hledání publikací se nám podařilo najít jen velmi málo studií, které by vůbec publikovaly statistické parametry RC na jednotlivých prstech, a které by tak byly vhodné pro studium kontrastů mezi prsty. Pokud již byly publikovány statistické parametry pro jednotlivé prsty, nepředstavovaly tyto údaje průměrné hodnoty RC z radiální i ulnární strany prstů (tj. 10 hodnot na každé ruce), ale pouze průměrné hodnoty RC z vyšší hodnoty za každý prst (tj. 5 hodnot na každé ruce) na individuální úrovni.
Pohlavní dimorfismus získaný meta-analytickými metodami (kontrasty mezi průměrnými hodnotami RC), koreluje téměř absolutně s hodnotou dimorfismu kontrastů vypočítaných na individuální úrovni (průměrné hodnoty individuálních kontrastů RC). Výběr jednoho (vyššího) RC z každého prstu však rozmazává dimorfismus a ztěžuje interpretaci mezipohlavních rozdílů. Výsledky pak nelze porovnávat s hodnotami získanými z kompletního souboru všech RC na prstech. V kombinaci s malým počtem studií s vhodnými daty publikovanými po jednotlivých prstech proto nemůžeme doporučit meta-analýzu publikovaných studií jako vhodný prostředek ke studiu meziprstních radioulnárních kontrastů. Za tímto účelem je třeba mít k dispozici primární data – RC na individuální úrovni.


Klíčová slova:
dermatoglyfika; otisky prstů; počet lišt; meta-analýza; sexuální dimorfismus
Reference

References

Bhasin, M. K. (2007): Genetics of Castes and Tribes of India: Dermatoglyphics. International Journal of Human Genetics. 7(2), 175–215.

Borenstein, M – Hedges, Larry V. – Higgins, Julian P. T. – Rothstein, Hannah R. (2009): Introduction to Meta-Analysis.

Cummins, H. – Midlo, C. (1961): Finger prints, palms and soles. New York: Dover Publications, Inc.

Cummins, Harold – Midlo, Charles (1943): Finger prints, palms and soles. New York: Dover Publications, Inc.

Gibbons, Robert D. – Hedeker, Donald R. – Davis, John M. (1993): Estimation of Effect Size From a Series of Experiments Involving Paired Comparisons. Journal of Educational Statistics [online]. 18(3), 271–279. ISSN 0362-9791. Dostupné z: doi:10.3102/10769986018003271

Holt, S. B. (1952): Genetics of dermal ridges; inheritance of total finger ridge-count. Annals of Eugenics. 17(2), 140–161.

Holt, Sarah B. (1968): The Genetics of Dermal Ridges. Springfield, Illinois: Charles C Thomas.

Jantz, Richard L. (2021): Finger ridge-counts correlate with the second to fourth digit ratio (2d:4d). American Journal of Human Biology [online]. e23625. ISSN 1520-6300. Dostupné z: doi:10.1002/ajhb.23625

Kahn, Henry S. –Graff, Mariaelisa – Stein, Aryeh D. – Zybert, Patricia A. – Mckeague, Ian W. – Lumey, L. H. (2008): A fingerprint characteristic associated with the early prenatal environment. American Journal of Human Biology: The Official Journal of the Human Biology Council. 20(1), 59–65. ISSN 1042-0533.

Kahn, Henry S. – Ravindranath, Roopa – Valdez, Rodolfo – Narayan, K.M.V. (2001): Fingerprint Ridge-Count Difference between Adjacent Fingertips (dR45) Predicts Upper-Body Tissue Distribution: Evidence for Early Gestational Programming. American Journal of Epidemiology. 153(4), 338–344.

Králík, Miroslav – Polcerová, Lenka – Čuta, Martin (2019): Sex differences in frequencies of dermatoglyphic patterns by individual fingers. Annals of Human Biology [online]. 1–15. ISSN 1464-5033. Dostupné z: doi:10.1080/03014460.2019.1622778

Meinerová, Tereza (2018): Dermatoglyfické indexy: přehled a rozbor použití. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Moher, David – Liberati, Alessandro – Tetzlaff, Jennifer – Altman, Douglas G. – The Prisma Group (2009): Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses: The PRISMA Statement. PLOS Medicine [online]. 6(7), e1000097. ISSN 1549-1676. Dostupné z: doi:10.1371/journal.pmed.1000097

Polcerová, L. – Kondeková, M. – Králík, M. – Beňuš, R. – Masnicová, S. (2019): Sex differences in Human Dermatoglyphs: Radio-Ulnar Gradients in Fingerprint Ridge Counts as Possible Markers of Prenatal Factors of Sex Development. In: 14th International Forensic Symposium. s. Poster.

Polcerová, Lenka – Chovancová, Mária – Králík, Miroslav – Beňuš, Radoslav – Klíma, Ondřej – Meinerová, Tereza – Čuta, Martin – Petrová, Mária Elisabeth (2022): Radioulnar contrasts in fingerprint ridge counts: Searching for dermatoglyphic markers of early sex development. American Journal of Human Biology [online]. 34(5), e23695. ISSN 1042-0533. Dostupné z: doi:10.1002/ajhb.23695

R CORE TEAM (2020): R: A Language and Environment for Statistical Computing [online]. Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing. Dostupné z: https://www.R-project.org/

Rosa, Peter (1985): Associations between dermatoglyphic variation, topography, and climate in Kenya. American Journal of Physical Anthropology [online]. 68(3), 395–408. ISSN 1096-8644. Dostupné z: doi:10.1002/ajpa.1330680311

RSTUDIO TEAM (2016): RStudio: Integrated Development for R [online]. Boston, MA: RStudio, Inc. Dostupné z: https://www.rstudio.com/

Viechtbauer, Wolfgang (2021): metafor: Meta-Analysis Package for R [online] [vid. 2021-11-28]. Dostupné z: https://CRAN.R-project.org/package=metafor

References of meta-analytical data sources

Andreenko, E. – Baltova, S. (2017): Sexual dimorphism in dermatoglyphic traits and fluctuating asymmetry in Bulgarians from northeast Bulgaria. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 68(4), 316–327. ISSN 0018-442X.

Cantor, R. M. – Nance, W. E. – Eaves, L. J. – Winter, P. M. – Blanchard, M. M. (1983): Analysis of the covariance structure of digital ridge counts in the offspring of monozygotic twins. Genetics. 103(3), 495–512. ISSN 0016-6731.

Fuller, I. C. (1973): Inherited Predisposition to Cancer? A Dermatoglyphic Study. British Journal of Cancer. 28(2), 186–189. ISSN 0007-0920.

Hong, Lu – Qian, Wenli – Geng, Zhi – Sheng, Youjing – Yu, Haochen – Ma, Zhanbing – Huo, Zhenghao (2015): Dermatoglyphs in Coronary Artery Disease Among Ningxia Population of North China. Journal of Clinical and Diagnostic Research : JCDR. 9(12), AC01–AC04. ISSN 2249-782X.

Karmakar, B. – Yakovenko, K. – Kobyliansky, E. (2008): Quantitative digital and palmar dermatoglyphics: sexual dimorphism in the Chuvashian population of Russia. Homo: Internationale Zeitschrift Fur Die Vergleichende Forschung Am Menschen. 59(4), 317–328.

Meinerová, Tereza (2018): Dermatoglyfické indexy: přehled a rozbor použití. Brno. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta.

Miličić, J. – Vidovič, M. (2005): Latent structure of dermatoglyphs in the population of Selška Valley. HOMO - Journal of Comparative Human Biology. 56, 161–172.

Saldaña-Garcia, P. (1975): Dermatoglyphic findings in 54 triple-X females and a review of some general principles applying to the soles in sex chromosome aneuploidy. Journal of Medical Genetics. 12(2), 185–192.

TACR references:

Klíma, Ondřej – Čuta, Martin – Polcerová, Lenka – Zemčík, Pavel – Škultétyová, Anna –Černý, Dominik – Králík, Miroslav (2021): GROWTH: Functional Data Analysis of the human height postnatal growth in an on-line application. Anthropologia Integra [online]. (2) [vid. 2022-06-24]. ISSN 1804-6657. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/publication/1812481/cs/GROWTH-Functional-Data-Analysis-of-the-human-height-postnatal-growth-in-an-on-line-application/Klima-Cuta-Polcerova-Zemcik

Králík, Miroslav –Klíma, Ondřej – Čuta, Martin – Malina, Robert M. – Kozieł, Sławomir – Polcerová, Lenka – Škultétyová, Anna – Španěl, Michal – Kukla, Lubomír – Zemčík, Pavel (2021): Estimating Growth in Height from Limited Longitudinal Growth Data Using Full-Curves Training Dataset: A Comparison of Two Procedures of Curve Optimization—Functional Principal Component Analysis and SITAR. Children [online]. 8 [vid. 2022-06-24]. ISSN 2227-9067. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/publication/1802537/cs/Kralik-Klima-Cuta-M-Malina

Metriky

0


122

Views

62

PDF (English) views