Svazek 3: Rotunda a raně gotický kostel v Tasově. Archeologický výzkum v letech 2007 až 2013

ANTHROPOLOGIA INTEGRA – SERIES MONOGRAPHICA

Abstrakt

Při archeologickém výzkumu se podařilo objevit část půdorysu rotundy, upřesnit podobu raně gotického kostela spolu se sakristií a pohřební kaplí. Prozkoumány byly i hroby ze hřbitova, který obklopoval kostely ve 13. a 14. stol. Předložená práce obsahuje podrobnou nálezovou zprávu doprovázenou kresebnou i fotografickou dokumentací a základní vyhodnocení archeologických situací i lidských ostatků.


Klíčová slova:
středověk; kostel; rotunda; hroby
Metriky

276

Views

345

PDF views