Zkušenost s halucinogenní rostlinou ayahuasca v kontextu šamanského rituálu

Veronika Kavenská, Hana Simonová

Abstrakt

Výzkum je zaměřen na osoby, které se vydaly do amazonských pralesů užívat přírodní halucinogen ayahuasku v kontextu „šamanského“ rituálu. Tento jev popisovaný antropology od 70. let. 20. stol. jako tzv. „šamanský turismus“ je stále aktuálnější především mezi obyvateli zemí Evropy a USA. Našim cílem bylo zmapovat, jakým způsobem ayahuaskový šamanský turismus probíhá – motivaci osob, které tento druh zkušenosti vyhledávají, přínosy, rizika a následnou integraci této neobvyklé zkušenosti. Sběr dat probíhal v ČR a v peruánské Amazonii na místech známých jako centra ayahuaskového šamanského turismu (města Tarapoto a Iquitos) formou polostrukturovaných rozhovorů, screeningových dotazníků a zúčastněného pozorování. Získali jsme výpovědi 77 osob, které mají zkušenost s ayahuaskou v kontextu rituálu v pralesech Jižní Ameriky, především pak v Peru.  Z rozhovorů vyplývá, že hlavní motivací pro užití ayahuasky byla zvědavost a touha po dobrodružství, léčba psychických problémů, potřeba sebepoznání, zájem o psychedelickou medicínu a terapii, spirituální rozvoj a nalezení životního směru. Přínosy byly vnímány především ve vztahu k sobě ve smyslu sebepoznání a sebepřijetí a v rovině duchovní, psychické, somatické a vztahové. Často byl zmiňován životní nadhled, spokojenost a ujasnění si životního směřování. Jako rizika byla uváděna nedůvěra v šamana či organizátora, zkreslení jimi poskytnutých informací a vystavení rizikové situaci. Většina respondentů považuje samotnou zkušenost za bezpečnou a náročné prožitky během sezení s ayahuaskou byly následně hodnoceny kladně ve smyslu zkvalitnění života. Výzkum byl hrazen ze dvou výzkumných projektů UP: IGA (SPP:432101021) a FPVČ (SPP: 452100061).

Bibliografická citace

Kavenská, V. – Simonová, H. (2014): Zkušenost s halucinogenní rostlinou ayahuasca v kontextu šamanského rituálu. Anthropologia integra, 5(1), 51-63. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2014-1-51

Klíčová slova

ayahuasca; šamanský turismus; rituál; Amazonie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Barbosa P. C. R. – Giglio, J. S. – Dalgalarrondo, P. (2005): Altered States of Consciousness and Short-Term Psychological After-Effects Induced by the First Time Ritual Use of Ayahuasca in an Urban Context in Brazil. Journal of Psychoactive Drugs 37 (2), 193–201. DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399801

Barbosa, P. C. R. – Cazorla, I. M. – Giglio, J. S. – Strassman, R. (2009): A Six-Month Prospective Evaluation of Personality Traits, Psychiatric Symptoms and Quality of Life in Ayahuasca-Naive Subjects. Journal of Psychoactive Drugs, 41 (3), 205212. DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.2009.10400530

Beyer, S. V. (2009). Singing to the Plants: A Guide to Mestizo Shamanism in the Upper Amazon. Albuquerque: University of New Mexico Press.

Bouso, J. C. – Gonzáles, D. – Fondevila, S. – Cutchet, M. – Fernández, X. – Barbosa, P. C. – Riba, J. (2012): Personality, Psychopathology, Life Attitudes and Neuropsychological Performance among Ritual Users of Ayahuasca: A Longitudinal Study. PLoS ONE, 7 (8): e42421. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0042421

de Araujo, B. – Ribeiro, S. – Cecchi, G. A. – Carvalho, F. M. – Sanchez, T. A. – Pinto, J. P. … – Santos A. C. (2012): Seeing With the Eyes Shut: Neural Basis of Enhanced Imagery Following Ayahuasca Ingestion. Human Brain Mapping, 33 (11), 25502560. DOI: https://doi.org/10.1002/hbm.21381

Directorate Of Registration and Study of Contemporary Culture in Peru. (2008): Designation as Cultural Patrimony of the Nation Extended to the Knowledge and Traditional Uses of Ayahuasca as Practided by Native Amazon Communities. National Directorial Resolution Number 836/INC. (online). http://www.bialabate.net/wp-content/uploads/2008/08/declaration_ayahuasca_patrimony_peru_20081.pdf

Dobkin de Rios, M. (1994): Drug Tourism in the Amazon: Why Westerners Are Desperate to Find the Vanishing Primate. Omni, 16, (4), 6–6.

Dobkin de Rios, M. (2005): Interview with Guillermo Arrévalo, a Shipibo Urban Shaman, by Roger Rumrrill. Journal of Psychoactive Drugs, 37 (2), 203–207. DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399802

Dobkin de Rios, M. – Grob, Ch. (2005): Editors´ Introduction: Ayahausca Use in Cross-Cultural Perspective. Journal of Psychoactive Drugs, 37 (2), 119–121. DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.2005.10399790

Dobkin de Rios, M. (2009): The Psychodelic Journey of Marlene Dobkin de Rios: 45 years With Shamans, Ayahuasqueros, and Ethnobotanists. Vermont: Park Street Press.

Callaway, J. C. – Raymon, L. P. – Hearn W. L. – McKenna D. J. – Grob, Ch. S. – Brito, G. S., et al. (1996): Quantitaion of N,N-Dimethyltryptamine and Harmala Alkaloids in Human Plasma after Oral Dosing with Ayahuasca. Journal of Analytical Toxikology, 20, 492497. DOI: https://doi.org/10.1093/jat/20.6.492

Fábregas, J. M. – González, D. – Fondevila, S. – Cutcheta, M. – Fernándezc, X. – Barbosad, P. C. R. – Alcázar-Córcolese, M. Á. – Barbanoj, M. J. – Ribaf, J. – Bousof, J.C. (2010): Assessment of Addiction Severity Among Ritual Users of Ayahuasca. Drug and Alcohol Dependence 111, 257–261.

Fotiou, E. (2010): Encounters with Sorcery: An Ethnographers´s Accoung. Anthropology and Humanism, 35 (2), 192203. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1548-1409.2010.01066.x

Frecska E. – Móré C. E. – Vargha A. – Luna L. E. (2012): Enhancement of Creative Expression and Entoptic Phenomena as After-Effects of Repeated Ayahuasca Ceremonies. Journal of Psychoactive Drugs. 44, (3), 191199. DOI: https://doi.org/10.1080/02791072.2012.703099

Gable, R. S. (2007): Risk Assessment of Ritual Use of Oral Dimethyltryptamine (DMT) and Harmala Alkaloids. Adiction, 102, 2434. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1360-0443.2006.01652.x

Grunwell, J. N. (1998): Ayahuasca Tourism in South America. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies 8 (3), 5962.

Heaven, R. – Charing, H. G. (2006): Traditional Techniques for Healing the Soul. Vermont:One Park Street.

Hendl, J. (2008): Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Holman, Ch. (2011): Surfing for the Shaman: Analyzing an Ayahuasca Website, Annals of Tourism Research, 38 (1), 90–109.

Kavenská, V. (2013): Tradiční medicína Jižní Ameriky a její využití v psychoterapii. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Krippner, S. – Sulla, J. (2000): Identifying Spiritual Content in Reports From Ayahuasca Sessions. The International Journal of Transpersonal Studies, 19, 5976. https://doi.org/10.24972/ijts.2000.19.1.59

Labate, B. C. – Goldstein, I. (2009): Ayahuasca- From Dangerous Drug to National Heritage: An Interview with Antonio A. Arantes. International Journal of Transpersonal Studies, 28, 53–64. https://doi.org/10.24972/ijts.2009.28.1.53

Lewis, S. E. (2008): Ayahuasca and Spiritual Crisis: Liminality as Space for Personal Growth. Anthropology of Consciousness,19 (2), 109–133. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-3537.2008.00006.x

Luna, L. E. (2002): Vegetalismo. Šamanismus mezi mestickým obyvatelstvem peruánské Amazonie. Praha: DharmaGaia.

Luna, L. E. (2011): Indigenous and Mestizo Use of Ayahuasca. An Overview. In: Dos Santos, R.G. (Ed.). The Ethnopharmacology of Ayahuasca. Kerala: Transworld Research Network.

Mabit, J. – Campos, J. – Arce, J. (1992): Consideraciones acerca del brebaje ayahuasca y perspectivas terapéuticas [Considerations about the brew ayahuasca and therapeutic perspectives], Revista de Neuro-Psiquiatría, 2, 118131.

Mabit, J. – Giove, R. – Vega, J. (1996): Takiwasi: The Use of Amazonian Shamanism to Rehabilitate Drug Addicts. Yearbook of Cross-Cultural Medicine and Psychotherapy, International Institute of Cross-Cultural Therapy Research, 257285.

Mabit, J. (2002): Blending Traditions: Using Indigenous Medicinal Knowledge to Treat Drug Addiction. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, 12 (2), 2532.

Mabit, J. – Sieber, C. (2006): The Evolution of a Pilot Program Utilizing Ayahuasca in the Treatment of Drug Addictions. Shaman’s Drum Journal, 73, 2331.

McKenna, D. J. (2004): Clinical Investigations of the Therapeutic Potential of Ayahuasca: Rationale and Regulatory Challenges. Pharmacology & Therapeutics. 102, 111129. DOI: https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2004.03.002

McKenna, D. J. – Towers, G. H. N. – Abbott, F. (1984): Monoamine Oxidase Inhibitors in South American Hallucinogenic Plants: Tryptamine and beta-Carboline Constituents of Ayahuasca. Journal of Ethnopharmacology, 10, 195223. DOI: https://doi.org/10.1016/0378-8741(84)90003-5

Metzner, R. (2006): Sacred Vine of Spirits: Ayahuasca. Rochester: Park Street Press.

Miovský, M. (2006): Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada Publishing.

Riba, J. – Rodrígues-Fornells, A. – Urbano, G. – Morte, A. – Antonijoan, R. – Monteiro, M. et al. (2001): Subjective Effect and Tolerability of the South American Psychoactive Beverege Ayahuasca in Healthy Volunteers. Psychopharmacology, 154, 8595. DOI: https://doi.org/10.1007/s002130000606

Riba, J. – Romero, S.– Grasa, E. – Mena, E. – Carrió, I. – Barbanoj, M. J. (2006): Increased Frontal and Paralimbic Activation Following Ayahuasca, the Pan-amazonian Inebriant. Psychopharmacology, 186, 93–98. DOI: https://doi.org/10.1007/s00213-006-0358-7

Shanon, B. (2002): The Antipodes of the Mind: Charting the Phenomenology of the Ayahuasca Experience. Oxford: Oxford University Press.

Schmid, J. T. – Jungaberle. H. – Verres, R. (2010): Subjective Theories about (Self-)Treatment with Ayahuasca. Anthropology of Consciousness, 21 (2), 188–204. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1556-3537.2010.01028.x

Strassman, R. – Wojtowicz, S. – Luna, L. E. – Frecska, E. (2010): Vnitřní cesty do vnějšího vesmíru. Praha: dybbuk.

Trichter, S. (2006-7): Ayahuasca and Spirituality: Empirical Research on Experiencing the Divine. Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, 17 (3), 23.

Tupper K. W. (2008): The Globalization of Ayahuasca: Harm Reduction or Benefit Maximization? International Journal of Drug Policy, 19 (4), 297–303. DOI: https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2006.11.001

Tupper, K. W. (2009): Ayahuasca Healing beyond the Amazon: the Globalization of a Traditional Indigenous Entheogenic Practice. Oxford: Wiley-Blackwell, 9 (1),117136.

Winkelman, M. (2001): Alternative and Traditional Medicine Approaches for Substance Abuse Programs: A Shamanic Perspective. International Journal of Drug Policy. 12 (4), 337351. https://doi.org/10.1016/S0955-3959(01)00100-1

Winkelman, M. (2005): Drug Tourism or Spiritual Healing? Ayahuasca Seekers in Amazonia. Journal of Psychoactive Drugs, 37 (2), 209218. DOI: https://doi.org/10.1016/S0955-3959(01)00100-1

https://doi.org/10.5817/AI2014-1-51


Crossref Cited-by (3)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Tradiční amazonská medicína v české subkultuře
Miroslav Horák, Šárka Vosáhlová
Anthropologia integra  ročník: 7,  číslo: 2,  první strana: 47,  rok: 2016  
https://doi.org/10.5817/AI2016-2-47

2. Glokalizace ayahuasky v ČR a možnosti jejího terapeutického využití v místních podmínkách
Miroslav Horák, Romana Lukášová, Šárka Vosáhlová
Anthropologia integra  ročník: 6,  číslo: 2,  první strana: 7,  rok: 2015  
https://doi.org/10.5817/AI2015-2-7

3. Psychedelic therapy in the Czech Republic: A theoretical concept or a realistic goal?
Zuzana Postránecká, Čestmír Vejmola, Filip Tylš
Journal of Psychedelic Studies  ročník: 3,  číslo: 1,  první strana: 19,  rok: 2019  
https://doi.org/10.1556/2054.2019.003