Auto-Erotika aneb Kámasútra automobilového věku. Automobil jako mobilní prostředek k udržení druhu Homo sapiens. Antropologické hledisko

Ivo Budil