S manou ve kštici: Tradiční vlasové úpravy v Polynésii (a Mikronésii)

Martin Rychlík

Abstrakt

Tato studie předkládá krátký antropologický a historický přehled evropského objevitelského zájmu o tradiční polynéské (mikronéské) kultury – zaměřuje se zvláště na roli vlasů, vlasových úprav a s tím spojených zvyků v prvokontaktním období. Rozličné účesy v mnoha oceánských společnostech definovaly pohlaví, věk, kmenovou příslušnost nebo společenský status. Jde o první studii svého druhu v českém prostředí.

Bibliografická citace

Rychlík, M. (2013): S manou ve kštici: Tradiční vlasové úpravy v Polynésii (a Mikronésii). Anthropologia integra, 4(2), 29-44. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2013-2-29

Klíčová slova

Polynésie; Mikronésie; účesy; vlasy; česání; kultura; antropologie; etnologie; objevitelé

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Andersen, J. C. (2000): Mýty a legendy Polynésanů. Praha: Volvox Globator.

Aughton, P. (2006): Endeavour. Praha: BB/Art.

Aughton, P. (2007): Na palubě Resolution. Praha: BB/Art.

Banek, K. (2010): Opowieść o włosach. Zwyczaje – rytualy – symbolika. Warszawa: Trio.

Berg, C. (1951): The Unconscious Significance of Hair. London: Allen & Unwin.

Binková, S., Polišenský, J. (Eds.) (1989): Česká touha cestovatelská. Praha: Odeon.

Bisschop de, E. (1965): Polynéská záhada. Praha: Mladá fronta.

Bougainville de, L. A. (1927): Cesta kolem světa. Praha: ČGU.

Buck, P. H. (Te Rangi Hiroa) (1963): Vikingové jižních moří. Praha: Orbis.

Campbell, I. C. (1996): A History of the Pacific Islands. UCLA: University of California Press.

Cook, J. (1911): Třetí cesta kolem světa. Praha: Otto.

Cook, J. (1982): Cesta kolem světa. Praha: Panorama.

Cooper, W. (1971): Hair. Sex, Society, Symbolism. New York: Stein and Day.

Corson, R. (2005): Fashions in Hair. The First Five Thousand Years. London: Peter Owen.

Čeněk, D., & Porybná, T. (Eds.) (2010): Vizuální antropologie. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Daneš, J. (1924): Původ a zanikání domorodců v Austrálii a Oceánii. Praha: ČGÚ.

Danielsson, B. (1983): Gauguin na Tahiti a Markézách. Praha: Vyšehrad.

Darwin, Ch. (1955): Cesta kolem světa. Praha: Mladá fronta.

Eliade, M. (2009): Dějiny náboženského myšlení IV. Praha: Oikoymenh.

Featherstone, M. (1999): Body Modification: An Introduction. Body & Society, 5 (2/3), 1-13. DOI: https://doi.org/10.1177/1357034X99005002001

Firth, R. (1973): Symbols: Public and Private. London: Allen and Unwin.

Forster, J. G. (1964): Cesta kolem světa. Praha: SNKL.

Franbourg, A., Hallegot, P., & Baltenneck, F. et al. (2003): Ethnic Hair & Skin: What is the State of Science?, Supplement to Journal of the American Academy of Dermatology, 48 (6). 115-133.

Frazer, J. G. (1994): Zlatá ratolest. Praha: Mladá fronta.

Frazer, J. G. (2000): Zlatá ratolest – Druhá žeň. Praha: Garamond.

Gennep van, A. (1997): Přechodové rituály – systematické studium rituálů. Praha: NLN.

Graham, J. C. (Ed.) (1965): Maori Paintings by Gottfried Lindauer. Auckland: A. H. & A. W. Reed.

Green, L. C., & Beckwith, M. W. (1924): Hawaiian Customs and Beliefs Relating to Birth and Infancy. American Anthropologist, 26 (2), 230-246. DOI: https://doi.org/10.1525/aa.1924.26.2.02a00060

Hallpike, C. R. (1969): Social Hair. Man, 9. 256-264.

Hauser-Schäublin, B. (Ed.) (1998): James Cook. Gifts and Treasures from the South Seas. München: Prestel.

Hiltebeitel, A., & Miller, B. D. (Eds.) (1998): Hair. Its Power and Meaning in Asian Cultures. New York: State University of New York Press.

Hogg, G. (1995): Kanibalové a jejich oběti. Praha: Svoboda.

Hooper, S. (2006): Pacific Encounters. Art & Divinity in Polynesia. London: British Museum Press.

Howard, A. (Ed.) (1971): Polynesia. Readings on a Culture Area. Scranton: Chandler.

Howard A., & Borofsky, R. (Eds.) (1989): Developments in Polynesian Ethnology. Honolulu: University of Hawaii.

Kaeppler, A. L. (2008): The Pacific Arts of Polynesia & Micronesia. Oxford: Oxford University Press.

Keesing, F. M. (1953): Social Anthropology in Polynesia. Oxford: Oxford University Press.

Kjellgren, E. (2005): Adorning the World. Art of the Marquesas Islands. Yale: Yale University Press.

Krupa, V. (1988): Polynézania. Bratislava: Obzor.

Krupa, V. (1996): Polynéská kosmogonie. Bratislava: CAD Press.

Leach, E. R. (1958): Magical Hair. The Journal of the Royal Anthropological Institute, 88, 147-164.

Lévi-Strauss, C. (1996): Myšlení přírodních národů. Liberec: Dauphin.

Lévy-Bruhl, L. (1999): Myšlení člověka primitivního. Praha: Argo.

Malina, J. et al. (2007): Kruh prstenu 1. Světové dějiny sexuality. Brno: CERM/Nauma.

Malina, J. et al. (2009): Antropologický slovník. Brno: CERM.

Mattet, L. (Ed.) (2007): Arts of Africa and Oceania. Genève: Musée Barbier-Mueller.

Melville, H. (1960): Taipi. Příběh z jižních moří. Praha: Práce.

Morris, D. (1971): Nahá opice. Praha: Mladá fronta.

Murdock, G. P. (1945): The Common Denominator of Culture. In: Linton, R. (Ed.): The Science of Man in the World Crisis, New York, 124-142.

Neumann, S. K. (1999): Dějiny ženy. Praha: Otakar II. a Knižní klub.

O´Connell, J. F. (1934): V tichomořském ráji. Praha: Symposion.

Permjakov, G. L. (Ed.) (1979): Pohádky a mýty Oceánie. Praha: Odeon.

Petráň, T. (2011): Ecce Homo. Esej o vizuální antropologii. Pardubice: Univerzita Pardubice.

Pigafetta, A. (2004): Zpráva o první cestě kolem světa. Praha: Argo.

Polhemus, T. (Ed.) (1978): The Body Reader. Social Aspects of the Human Body. New York: Pantheon.

Pospíšil, L. (1993): Systémy víry: náboženství a magie. Český lid, 80, 388-412.

Rantala, M. J. (2007): Evolution of nakedness in Homo sapiens. Journal of Zoology, 273, 1-7. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2007.00295.x

Robley, H. G. (2003, faksimile 1896): Moko, or Maori Tattooing. Mineola: Dover Publications.

Rubin, A. (Ed.) (1988): Marks of Civilization. Artistic Transformations of the Human Body. Los Angeles: UCLA Museum of Cultural History.

Rychlík, M. (2005): Tetování, skarifikace a jiné zdobení těla. Praha: NLN.

Rychlík, M. (2012): O jiném „umění“ jiných: Vstup do antropologie umění. Culturologia, 1(1), 44-50.

Rychlík, M. (2013a): Účesy, vlasy, vousy a péče o ně. Praha (v tisku).

Rychlík, M. (2013b): Načesané lidstvo. S vlasy a vousy po celém světě. Vesmír, 92 (3), 150-155.

Rychlík, M. (2013c): Účesy jako „umění“? Nástin vlasových úprav a jejich symboliky v Africe. Anthropologia Integra, 4 (1), 49-66. https://doi.org/10.5817/AI2013-1-49

Rychlík, M. (2013d): Copy a hřebeny: Poznámky k dějinám účesu v asijských kulturách. Culturologia, 2 (1), 36-45.

Sherrow, V. (2006): Encyclopedia of Hair: A Cultural History. Westport: Greenwood Press.

Stein, P. L., & Rowe, B. (1993): Physical Anthropology. New York: McGraw-Hill.

Steinen, von den, K. (2008, faksimile 1925-28): Die Marquesaner und Ihre Kunst I-III, Berlin: Dietrich Reimer / Saarbrücken: Verlag Fines Mundi.

Stevenson, R. L. (1973): Do jižních moří. Praha: Panorama.

Stingl, M. (1976): Neznámou Mikronésií. Praha: Svoboda.

Stingl, M. (1985): Kunst der Südsee. Leipzig: Seeman.

Stuchlík, M. (1964): Etnografie mimoevropských oblastí II. – Austrálie a Oceánie. Praha: FF UK.

Synnott, A. (1987): Shame and Glory. A Sociology of Hair. The British Journal of Sociology, 38 (3), 381-413. DOI: https://doi.org/10.2307/590695

Šedivý, E. (1921): Dějiny kosmetiky. Kulturní, medicinsko-historická studie. Praha: Březina.

Tiedemann, N. (2007): Haar-Kunst. Zur Geschichte und Bedeutung eines menschlichen Schmuckstücks. Köln: Böhlau Verlag.

Tomíček, J. S. (1846): Doba prwního člowěčenstwa aneb auplnější wylíčení stawu prwního pokolení lidského. Praha: W komissí u Kronbergra a Řiwnáče.

Tregear, E. (1890): The Maoris of New Zealand. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, 19, 96-123. DOI: https://doi.org/10.2307/2842063

Vayda, A. P. (1968): Peoples and Cultures of the Pacific. New York: The Natural History Press.

Vlach, J. (1888): Národopis. Díl druhý: Kmenové australští a polynéští. Praha: Matice lidu.

https://doi.org/10.5817/AI2013-2-29