Nedestruktivní průzkum hrobek v kapli sv. Barbory na vrchu Modla (k.ú. Buchlovice)

Roč.4,č.1(2013)

Abstrakt
V interiéru kaple sv. Barbory na vrchu Modla v blízkosti hradu Buchlova byl proveden nedestruktivní průzkum geofyzikální metodou GPR a prohlídka lokalizovaných nehomogenit kamerovým systémem. Výzkumy umožnily přesnou lokalizaci a zjištění současného stavu hrobek některých majitelů buchlovského panství. Detekovány byly také relikty zdiva z původního středověkého sakrálního objektu situovaného ve střední části kaple. Použití nedestruktivních metod umožnilo optimální řešení výzkumu z hlediska získání velkého množství informací v krátkém čase a bez velkých finančních nákladů.

Klíčová slova:
georadar, vizuální průzkum, hrobka, zdivo, dokumentace nepřístupného podzemí
Reference

Czudek, T. (1973): Geomorfologické členění ČR. Studia geographica 23. NČSAV, Praha.

Hašek, V. (1999): Methodology of Geophysical Research in Archaeology. BAR, Oxford.

Hašek, V. – Glisníková, V. (2005): Anteil der geophysikalischen Methoden an der archäologischen Erforschung der unterirdischen Räume. Slovenská archeológia, LIII, 337–362.

Hašek, V. – Šindelář, J. – Thomová, Z. – Tomešek, J. (2008): Nedestruktivní průzkum kostela sv. Víta v Českém Krumlově. Ve službách archeologie, 1/08, 55–63.

Hašek, V. – Tomešek, J. (2011): Zpráva o archeogeofyzikální prospekci na akci k.ú. Buchlovice, kaple sv. Barbory. MS Isolines s.r.o., Brno.

Hašek, V. – Unger, J. (1997): Geophysical and Archaeological Research of Medieval Architecture of the Thirteenth to Fiffeenth Centuries in Moravia. Archaeological Prospection, 5, 1–28, Bradford. DOI: https://doi.org/10.1002/(SICI)1099-0763(199803)5:1<1::AID-ARP82>3.0.CO;2-Z

Hašek, V. – Unger, J. (2001): Geophysikalische Prospektion und archäologische Untersuchung von mittelalterlichen Befestigten Siedlungen Mährens. Przegląd Archeologiczny, 49, 103–126.

Hašek, V. – Unger, J. (2005): Geophysikalische Prospektion und archäologische Forschung in mährischem Kirchen. Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich, 21, 297–311.

Hašek, V. – Unger, J. (2010): Religions Architecture in the Czech Republic in the Light of geophysical Prospection and Archaeological Excavation. BAR IS 2128, Oxford.

Hrdý, M. – Kořínek, V. – Žižlavský, B. (2005): Moje Buchlovice. Obec Buchlovice.

Chlupáč, I. et al. (2011): Geologická minulost České republiky. Academia, Praha.

Maříková-Kubková, J. et al. (2005): Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru sv. Víta na Pražském hradě, Castrum Pragense, 6, 99–123.

Samek, B. (1994): Umělecké památky Moravy a Slezska, A/I. Academia, Praha.

Metriky

0

0