Zelená ideologie aneb Zlý brouk automobil

Luděk Frýbort

Abstrakt

Dohasínající věk ideologií zplodil svůj pozdní produkt: zideologizovanou ekologii. Jako každá ideologie, ani ekologismus se neobejde bez nepřátel. Jsou jimi: jaderná energie, potměšilý plyn CO2 a automobil. Otázka nahraditelnosti automobilu železnicí. Ušlechtilá idea ochrany životního prostředí záminkou lokálního či osobního egoismu. Prestižní myšlení – průvodní jev nedozrálé společnosti

Bibliografická citace

Frýbort, L. (2012): Zelená ideologie aneb Zlý brouk automobil. Anthropologia integra, 3(2), 79-82.

Klíčová slova

Věda; ideologie; automobil; železnice; sobectví; prestižní myšlení

Plný Text: