Změny v rodinném životě v údolí Uruwa, Papua-Nová Guinea

Martin Soukup

Abstrakt

Předmětem studie jsou změny v rodinném životě ve vybraných komunitách v údolí Uruwa, Papua-Nová Guinea (Provincie Morobe). Studie je založena na terénním výzkumu, který autor uskutečnil ve vesnici Yawan v letech 2009 a 2011.

Bibliografická citace

Soukup, M. (2012): Changes of the Family Life in Uruwa Valley, Papua New Guinea. Anthropologia integra, 3(2), 75-78.

Klíčová slova

rodina, příbuzenství, svatební zvyky, sociokulturní změna

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Montgomery, Sy – Bishop, Nic (2006): Quest for the Tree Kangaroo: An Expedition to the Cloud Forest of New Guinea.Boston: Houghton Mifflin Harcourt.

S. A. (2010): Tree Kangaroo Conservation Program Annual Report. Seattle :WoodlandPark Zoo.

S.A.(2009): Tree Kangaroo Conservation Program Annual Report. Seattle :WoodlandPark Zoo.

Soukup, Martin (2010): Proměny náboženství na Papui-Nové Guineji. Acta Universitatis Palackianae Olomoucensis. Facultas philosophica, Sociologica – Andragogica, s. 171–189. ISSN 1803-0246.

Soukup, Martin (2011): A Visualization and Representation of the Culture in Yawan, Papua New Guinea: Drawings in the Context of a Visual Anthropology. Anthropologia integra 2(2), s. 41–51.

Wegmann, Ursula (1990): Yau Anthropology Background Study. S.l. : Summer Institute of Linguistics.