Staroegyptská „Satira na povolání“ (Pražská hieratická literární ostraka I)

Břetislav Vachala

Abstrakt

Naučení Duachetiho pro jeho syna Pepiho, též známé jako “Satira na povolání“, bylo sepsáno na samém počátku Střední říše (za vlády Amenemheta I., cca 1991-1962 př.n.l.). Text naučení je znám díky téměř 300 úryvkům na papyrech, ostrakách, kožených svitcích a dřevěných tabulkách pocházejících teprve z Nové říše (zvláště z Ramessovské doby). Celý text naučení se dochoval pouze na papyru Sallier II z konce 19. dynastie. Pro svou velkou oblibu sloužilo Duachetiho naučení jako učební text ve školách. Na druhé straně však jeho obliba vedla ke komolení původního textu, chybám a neporozuměním způsobených nedbalým opisováním žáky písařských škol. Článek obsahuje nový český překlad celého naučení. V Národním muzeu – Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur v Praze jsou uložena dvě vápencová hieratická ostraka obsahující části tohoto naučení. První z nich (P 3838: obr. 1,2) se datuje do 19. dynastie, druhé (P 3804: obr. 3,4) do 20. dynastie (zřejmě doba vlády Ramesse III.). Tato dosud neurčená hieratická ostraka, která pocházejí z Dér el-Medíny, jsou dokumentována fotograficky a rovněž jsou opatřena hieroglyfickým přepisem a překladem.

Bibliografická citace

Vachala, B. (2012): Staroegyptská „Satira na povolání“ (Pražská hieratická literární ostraka I). Anthropologia integra, 3(2), 17-25. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2012-2-17

Klíčová slova

staroegyptská literatura; Naučení Duachetiho; „Satira na povolání“; hieratická ostraka

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

von Beckerath, Jürgen (1983): Ostrakon München ÄS 396. In: Studien zur altägyptischen Kultur, 10, 63-69.

Brunner, Hellmut (1944): Die Lehre des Cheti, Sohnes des Duauf. Glückstadt – Hamburg: Verlag J.J. Augustin.

Brunner, Hellmut (1988): Altägyptische Weisheit. Lehren für das Leben. Zürich – München: Artemis Verlag.

Demarée, Robert J. (2002): Ramesside Ostraca. London: The British Museum Press.

Foster, John L. (1999): Some Comments on Khety’s Instruction for Little Pepi on his Way to School (Satire on the Trades). In: Teeter, Emily – Larson, John A., eds., Gold of Praise:Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward F. Wente. Chicago: The Oriental Institute of the University of Chicago, 121-129.

Foster, John L. (2001): Ancient Egyptian Literature. An Anthology. Austin: University of Texas Press.

Goff, Matthew J. (2005): Hellenistic Instruction in Palestine and Egypt: Ben Sira and Papyrus Insinger. In: Journal of the Study of Judaism, 36, 147-172. https://doi.org/10.1163/1570063054012105

Guglielmi, Waltraud (1994): Berufssatiren in der Tradition des Cheti. In: Bietak, Manfred – Holaubek, Johanna – Mukarovsky, Hans – Satzinger, Helmut, eds., Zwischen den beiden Ewigkeiten. Festschrift Gertrud Thausing. Wien: im Eigenverlag des Instituts für Ägyptologie der Universität Wien, 44-72.

Helck, Wolfgang (1970): Die Lehre des Dw3-Htjj, I-II. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Hoch, James E. (1991-92): The Teaching of Dua-Khety: A New Look at the Satire of the Trades. In: Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities, 21-22, 88-100.

Lalouette, Claire (1984): Textes sacrés et textes profanes de ľancienne Égypte. Des Pharaons et des hommes. Paris: Gallimard.

Lexa, František (1947): Výbor ze starší literatury egyptské. Praha: Šolc a Šimáček.

Lichtheim, Miriam (1973): Ancient Egyptian Literature. Volume I: The Old and Middle Kingdoms. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press.

Lichtheim, Miriam (1983): Late Egyptian Wisdom Literature in the International Context. A Study of Demotic Instructions. Freiburg – Göttingen: Universitätsverlag – Vandenhoeck und Ruprecht.

Mathieu, Bernard (2003): La littérature égyptienne sous les Ramsès ďaprès les ostraca littéraires de Deir el-Médineh. In: Andreu, Guillemette, ed., Deir el-Médineh et la Vallée des Rois. La vie en Égypte au temps des pharaons du Nouvel Empire. Paris: Khéops – Musée du Louvre, 117-137.

Onderka, Pavel (2008): Jaroslav Černý and the National Museum: A Preliminary Report. In: Holaubek, Johanna – Navrátilová, Hana – Oerter, Wolf B., eds., Egypt and Austria IV. Crossroads / Ägypten und Österreich IV. Begegnungen. Praha: SET OUT, 283-295.

Parkinson, Richard B. (1997): The Tale of Sinuhe and other Ancient Egyptian Poems 1940-1640 BC. Oxford: Clarendon Press.

Parkinson, Richard B. (1999): Two or Three Literary Artefacts: British Museum EA 41650/47896, and 22878-9. In: Davies, W. Vivian, ed., Studies in Egyptian Antiquities. A Tribute to T.G.H. James. London: The British Museum, 49-57.

Posener, Georges (1980): Ľauteur de la Satiredes Métiers. In: Vercoutter, Jean, ed., Institut Français ďArchéologie Orientale du Caire. Livre du Centenaire 1880-1980. Le Caire: IFAO, 55-59.

Quack, Joachim Friedrich (1990): Zwei Ostraka-Identifizierungen. In: Göttinger Miszellen. Beiträge zur ägyptologischen Diskussion, 115, 83-84.

Quirke, Stephen (2004): Egyptian Literature 1800 BC, questions and readings. London Golden House Publications.

Roccati, Alessandro (2000): Réflexions sur la Satiredes Métiers. In: Bulletin de la Société française ďégyptologie, 148, 5-17.

Růžová, Jiřina (2010): Písař Místa pravdy. Život egyptologa Jaroslava Černého / The Scribe of the Place of Truth. The Life of the Egyptologist Jaroslav Černý. Praha: Libri.

Sanders, Jack T. (1983): Ben Sira and Demotic Wisdom. Chico, California: Scholars Press.

Seibert, Peter (1967): Die Charakteristik. Untersuchungen zu einer altägyptischen Sprechsitte und ihren Ausprägungen in Folklore und Literatur. Teil I. Philologische Bearbeitung der Bezeugungen. Wiesbaden: Otto Harrassowitz.

Simpson, William Kelly, ed. (2003): The Literature of Ancient Egypt. An Anthology of Stories, Instructions, Stelae, Autobiographies, and Poetry. Cairo: The American University in Cairo Press.

Somekh, Sasson, ed. (1997): The Cairo Genizah: One Hundred Years of Discovery and Research (= Bulletin of the Israeli Academic Center in Cairo, Special Issue, 21). Jerusalem: The Israel Academy of Sciences and Humanities and the Israel Oriental Society.

Théodoridès, Aristide (1958-60): La «Satire des Métiers» et les marchands. In: Annuaire de ľInstitut de Philologie et ďHistoire Orientales et Slaves (Dédié à Georges Contenau), 15, 39-69.

Vachala, Břetislav (1985): Staroegyptská „Satira na povolání“. In: Nový Orient, 40, 311-313.

Vachala, Břetislav (1992): Moudrost starého Egypta. Praha: Knižní podnikatelský klub.

Vachala, Břetislav (2003): Milostné písně starého Egypta. Praha: SET OUT.

Vachala, Břetislav (v přípravě): Staroegyptské Naučení krále Amenemheta I. (Pražská hieratická literární ostraka II). In: Anthropologia integra.

Vernus, Pascal (2001): Sagesses de ľÉgypte pharaonique. Paris: Imprimerie nationale Éditions.

van de Walle, Baudouin (1947): La thème de la satire des métiers dans la littérature égyptienne. In: Chronique ďÉgypte, 22 (43), 50-72. https://doi.org/10.2307/600648

Williams, Ronald J. (1972): Scribal Training in Ancient Egypt. In: Journal of the American Oriental Society, 92, 214-221.

https://doi.org/10.5817/AI2012-2-17