Čtyři roky antropologicko-archeologického výzkumu v Tasově u Velkého Meziříčí

Josef Unger

Abstrakt

V rámci školního antropologicko-archeologického výzkumu areálu dnešní fary v Tasově (2007–2010) bylo zjištěno, že fara byla přebudována z raně gotického kostela sv. Jiří z druhé třetiny 13. století. Sondáží se podařilo zjistit celý půdorys tohoto kostela. Na západní straně dnešní fary odkryl výzkum polovinu lodi starší rotundy z první čtvrtiny 13. století. S rotundou i mladším kostelem souvisejí četné hroby.

Bibliografická citace

Unger, J. (2011): Čtyři roky antropologicko-archeologického výzkumu v Tasově u Velkého Meziříčí. Anthropologia integra, 2(2), 27-34. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2011-2-27

Klíčová slova

kostel; rotunda; antropologie; středověk; Tasov

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Konečný, Lubomír Jan(2005): Románská rotunda ve Znojmě. Brno.

Kratochvíl, Augustin (1907): Vel.-Meziříčský okres, Vlastivěda moravská. Brno.

Kryl, Pavel – Unger, Josef (2010): Archeologický výzkum a projekt prezentace románského kostela sv. Jiří v Tasově. Monumentorum tutela, 22, 107–114.

Kudělka, Zdeněk (1982–1983): Výzkum románské architektury na Moravě III. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, F 26–27, 70–87.

Měřínský, Zdeněk (2008): Osídlování krajiny a počátky města i hradu do roku 1415. In: Velké Meziříčí v zrcadle dějin. Brno, 27–60.

Plaček, Miroslav (2001): Ilustrovaná encyklopedie moravských hradů, hrádků a tvrzí. Praha. Procházka, Rudolf – Peška, Marek (2007): Základní rysy vývoje brněnské keramiky ve 12.–13./14. století. Přehled výzkumů, 48, 143–299.

https://doi.org/10.5817/AI2011-2-27