O základním výzkumu aneb od řešení rovnic ke strukturální antropologii

Eduard Fuchs