René Girard a teorie mimetické rivality

Ivo Budil

Abstrakt

René Girard je autorem teorie mimetické rivality, která se snaží vysvětlit původ a vnitřní soudržnost lidské kultury rituálním rozbitím bludného kruhu vzájemného násilí prostřednictvím usmrcení obětního beránka. Girard je přesvědčen, že lidské vztahy jsou primárně založeny na imitaci a soutěživosti. Společenské soužití bylo udržováno, usmíření bylo dosaženo a násilí sublimováno na základě pravidelně se opakujícího rituálního zabíjení, které položilo základy náboženského a kulturního řádu. Dílo René Girarda bylo ovlivněno Sigmundem Freudem a jeho studií Totem a tabu a Émilem Durkheimem a jeho sociálním výkladem náboženského života. Je třeba diskutovat vztah Girardových tezí k teorii Merlina Donalda o třech stadiích evoluce kultury a lidských kognitivních dispozic. Girard se domnívá, že křesťanství představovalo historický pokus prokázat nevinu obětí rituálního násilí.

Bibliografická citace

Budil, I. (2010): René Girard a teorie mimetické rivality. Anthropologia integra, 1(2), 23-29. DOI: http://dx.doi.org/10.5817/AI2010-2-23

Klíčová slova

mimeze; oběť; rituál; obětní beránek; násilí

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Budil, Ivo (2003): Mýtus, jazyk a kulturní antropologie. Praha: Triton.

Burkert, Walter (1985): Greek Religion: Archaic and Classical. Oxford: Harvard University Press.

Donald, Merlin (1991): Origins of the Modern Mind. Three Stages in the Evolution of Culture and Cognition. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Dubuisson, Daniel (1993): Mythologies du XXe siècle. Lille: Presses Universitaires de Lille.

Freud, Sigmund (1991): Totem a tabu. Praha: Mladá fronta.

Girard, René (1968): Lež romantismu a pravda románu. Praha: Československý spisovatel.

Girard, René (1976): Superman in the Underground: Strategies of Madness-Nietzsche, Wagner, and Dostoevsky. MLN, 91(91),1161–1185.

Girard, René (1977): Violence and Representation in the Mythical Text. MLN, 92(5), 922–944. https://doi.org/10.2307/2906884

Girard, René (1978): Interview: René Girard. Diacritics, 8(1), 31–54. https://doi.org/10.2307/464818

Girard, René (1984): Dionysus versus the Crucified. MLN, 99(4), 816–835. https://doi.org/10.2307/2905504

Girard, René (1997): Obětní beránek. Praha: Lidové noviny.

Girard, René (2004): Les origines de la culture. Paris: Hachette.

Girard, René (2008): O původu kultury. Hovory s Pierpaolem Antonellem a Joãem Cezarem de Castro Rocha. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Girard, René a Sandor Goodhart (1977): Dionysus and the Violent Genesis of the Sacred. Boundary 5(2), 487–506. https://doi.org/10.2307/302207

Girard, René – Tincq, Henri –Hilde, Thomas C. (2002): What Is Happening Today Is Mimetic Rivalry on a Global Scale. South Central Review, 19(2/3, 9/11), 22–27.

Chow, Rey (2006): Sacrifice, Mimesis, and the Theorizing of Victimhood (A Speculative Essay). Representations, 94(Special Issue, Spring), 131–149. https://doi.org/10.1525/rep.2006.94.1.131

Kirwan, Michael (2008): René Girard: Uvedení do díla. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Savage, Nadine Dormoy (1983): Conversation avec René Girard. The French Review, 56(5), 711–719.

Sperber, Dan (1996): Explaining Culture: A Naturalistic Approach. Oxford: Blackwell.

https://doi.org/10.5817/AI2010-2-23