Anthropopedia in spe Vzniká první internetová Encyklopedie antropologie

Jan Filipský, Jaroslav Malina

Bibliografická citace

Filipský, J. – Malina, J.(2010): Anthropopedia in spe. Vzniká první internetová Encyklopedie antropologie. Anthropologia integra, 1(1), 95-98.

Plný Text: