Bývalé popravčí místo na lokalitě Żagań ve světle interdisciplinárního výzkumu

Daniel Wojtucki, Karolina Wojtucka, Magdalena Majorek, Bartosz Świątkowski, Honorata Rutka

Abstrakt

Cílem interdisciplinárního výzkumu na lokalitě Żagań bylo poznání vzhledu bývalého popravčího místa a různých typů archeologických objektů a zařízení, které se zde nacházely. Výzkum se zaměřil na problematiku zacházení s těly popravených zločinců, na to, jak byly prezentovány veřejnosti, na jejich osud a specifičnost míst využívaných pro pohřby sebevrahů a zločinců. V letech 2018 a 2019 bylo zřízeno pět výzkumných sond, ve kterých byly nalezeny relikty kamenné architektury a další archeologické nálezy, včetně železných sponek, fragmentů popravčích řetězů, fragmentů keramiky a mnoha lidských kosterních ostatků, včetně 7 pohřbů v anatomické poloze.

Bibliografická citace

Wojtucki, Daniel – Wojtucka, Karolina – Majorek, Magdalena – Świątkowski, Bartosz – Rutka, Honorata (2019): Alte Hinrichtungsstätte in Żagan/Sagan im Lichte der interdisziplinären Forschungen. Anthropologia integra, 10(2), 17–29. https://doi.org/10.5817/AI2019-2-17

Klíčová slova

Popravčí místo; šibenice; Żagań/Sagan; novověké přohřby; motte

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Quellen

AAWr. - Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Księgi metrykalne, Sign. 213h (Sagan).

BUWr. - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, BUWr., Sign. IV F 136, Chronica oder Generale Beschreibung des Fürstenthum Sagan.

BUWr. - Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Oddział Rękopisów, BUWr. Sign. IV Q 141, Fiebig Esaias, Extract der Antiquiteten dieser Stadt Sagan (bis zum Jahr 1615).

NAP - Národní Archiv w Pradze, Apelační soud, Sign. 268 und 273.

StBautzen – Stadtarchiv Bautzen, Sign. 50175, Nr. 571, Alte Chronik von Sagan und Muskau.


Literatur

Bergman, Paweł (1986): Częstość występowania wybranych cech niemetrycznych czaszki w zależności od cribra orbitalia i wyposażenia grobów. Przegląd Antropologiczny 52, 103–112.

Bergman, Paweł (1993): The occurrence of selected non-metrical traits of the skull in relation to cribraorbitalia and grave equipmen. Variability and Evolution 2/3, 63–75.

Długosz, Józef (1985): Pałac w Żaganiu i jego odbudowa. Ochrona zabytków 38/1 (148), 37-44.

Duma, Paweł - Rutka, Honorata - Wojtucki, Daniel (2015a): Sprawozdanie z sondażowych prac wykopaliskowych prowadzonych na byłym miejscu straceń w Żaganiu (stan. 6, AZP 16/69-12), m-pis w archiwum LWKZ, Wrocław.

Duma, Paweł - Rutka, Honorata - Wojtucki, Daniel (2015b): Wyniki badań archeologicznych prowadzonych w domniemanym miejscu straceń w Żaganiu w 2014 roku. Pomniki Dawnego Prawa H. 31, 52-61.

Duma, Paweł - Wojtucki, Daniel (2019): Die Abdeckerei und die Hinrichtungsstätte in Kamienna Góra (Landeshut) und Złotoryja (Goldberg), Polen. Zwei Beispiele dargestellt an Hand archäologischer und historischer Forschungen. Anthropologia integra 10(1), 33-43. https://doi.org/10.5817/AI2019-1-33

El-Najjar M.Y. – De Santi, M.V. – Ozebek, L. (1978): Prevalence and possible etiology of dental enamel hypoplasia. American Journal of Physical Anthropology 48, 185–192. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330480210

Gładykowska-Rzeczycka, Judyta (1978): Częstość występowania niektórych zmian chorobowych widocznych w obrębie układu kostnego na przestrzeni tysiącleci. Przegląd Antropologiczny 44 (2), 409–415.

Gładykowska-Rzeczycka, Judyta (1982): Schorzenia swoiste ludności z dawnych cmentarzysk Polski. Przegląd Antropologiczny 48, 39–55.

Goodman A.H. – Armegalos, G.J. – Rose, J.C. (1980): Enamel hypoplasias as indicators of stress in three prehistoric populations from Illinois. Human Biology 52, 512–528.

Hellmich, Max (1930): Schlesische Wehranlagen. Altschlesien 3, 37–47.

Hirata, K. (1990): Secular trend and age distribution of cribra orbitalia in Japanese. Human Evolution 5, 375–385. https://doi.org/10.1007/BF02437251

Hrycaj, Paweł – Łącki, Jan (2002): Od zwyrodnienia do zapalenia – współczesne poglądy na patogenezę choroby zwyrodnieniowej stawów; [in:] http://www.czytelniamedyczna.pl/1322,od-zwyrodnienia-do-zapalenia-wspolczesne-poglady-na-patogeneze-choroby-zwyrodn.html (Oktober 2019).

Informator Archeologiczny (2009): Informator Archeologiczny 1998 32, 255-256. hasło: Żagań.

Kowalski, Stanisław ed. (1999): Klasztor augustiański w Żaganiu – zarys dziejów, Żary.

Krenz, M. (1993): Hypoplazja szkliwa u dziewcząt z Poznania. Metodyka i wstępne wyniki badań. Człowiek w czasie i przestrzeni, Gdańsk, 421 – 426.

Leipelt, Anton (1853): Geschichte der Stadt und Herzogthums Sagan, Sorau.

Mandziuk, Józef (2007): Dzieje kanoników regularnych św. Augustyna na Śląsku. Saeculum Christianum: pismo historyczno-społeczne 14(2), 55-85.

Mittler, D.M. – Van Gerven, D.P. (1994): Developmental diachronic and demographic analysis of cribra orbitalia in the medieval Christian populations of Kulubnarti. American Journal of Physical Anthropology 93, 287–297. https://doi.org/10.1002/ajpa.1330930302

Nowakowski, Dominik (2017): Śląskie obiekty typu motte. Studium archeologiczno-historyczne, Wrocław.

Obersztyn, Andrzej (1982): Próchnica zębów i jej zapobieganie. „PZWL”, Warszawa.

Piontek, Janusz (1992): Biologia populacji ludzkich współczesnych i pradziejowych, Stres w populacjach pradziejowych: Założenia, metody i wstępne wyniki badań, Materiały konferencyjne, Słupsk.

Piontek, Janusz (1996): Biologia populacji pradziejowych, Poznań.

Płudowski, P. – Thacher, T.D. – Zakharova, I.N. – Czech-Kowalska, J. – Konstantynowicz, J. (2016): Krzywica niedoborowa – aktualne spojrzenie na epidemiologię, leczenie i zapobieganie. Postępy Nauk Medycznych XXIX(10), 760–766.

Pol, Nikolaus (1823): Jahrbücher der Stadt Breslau, Bd. 4, Breslau.

Rutka, Honorata (2019): Oczyszczenie materiału kostnego pozyskanego w trakcie badań wykopaliskowych dawnego miejsca straceń w Żaganiu, pow. żagański, woj. lubuskie przeprowadzonych w dniach: 26 lipca – 23 sierpnia 2018 r.; inwentaryzacja oraz segregacja szczątków kostnych pod kątem oszacowania liczby skazańców oraz wstępna analiza kości diagnostycznych pod kątem oszacowania wieku i płci skazańców; opracowanie wyników analizy, m-pis w archiwum IH UWr., Wrocław.

Springer-Nodzak, Maria (1987): Stomatologia wieku rozwojowego. PZWL, 515–516, Warszawa.

Stromski, Maciej (2014): Archeologia internowania na wybranych przykładach badań niemieckich obozów dla jeńców wojennych. Argumenta Historica. Czasopismo Naukowo-Dydaktyczne 1, 125-140.

Wojtucki, Daniel (2008): Urządzenia penitencjarne Żagania w dobie nowożytnej. Pomniki Dawnego Prawa H. 3, 7–15.

Wojtucki, Daniel – Majorek, Magdalena – Świątkowski, Bartosz – Wojtucka, Karolina (2018): Sprawozdanie z badań archeologicznych dawnego miejsca straceń w Żaganiu w 2018 r., m-pis w archiwum IH UWr., Wrocław.

Wojtucki, Daniel – Majorek, Magdalena – Świątkowski, Bartosz – Wojtucka, Karolina (2019): Sprawozdanie z badań archeologicznych dawnego miejsca straceń w Żaganiu w 2019 r., m-pis w archiwum IH UWr., Wrocław.

Worbs, Johann Gottlob (1795): Geschichte der Herzogthums Sagan, Sagan.

https://doi.org/10.5817/AI2019-2-17