Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu

Martina Cichá, Giuseppe Maiello

Abstrakt

Práce umožňuje antropologický vhled do tematiky života lidí ve specifické, BDSM komunitě. Prostřednictvím terénního výzkumu, jehož součástí bylo dlouhodobější zúčastněné pozorování a formální i neformální rozhovory s pasivními i aktivními členy této komunity, autoři dospěli k sumárním závěrům. Bylo potvrzeno, že nejčastěji používanými praktikami jsou i ve zkoumané komunitě bondage a spanking, ovšem jejich konkrétní techniky jsou co do kvantity i kvality různé. Tedy může jít o velmi malé až totální omezení (u bondage), stejně tak minimální až krutou bolest, způsobenou spankingem, nebo (a) o ponížení, které má stejně tak různou míru, různý charakter, s využitím nejrůznějších prostředků a pomůcek. Méně často je smyslem těchto aktivit sexuální akt jako takový, jde spíše o jejich sexuální podtext. Daleko podstatnější je pro členy této komunity možnost scházet se v tomto specifickém prostředí, udržovat dobré vztahy, vzájemně se obohacovat, dbát o příjemnou, přátelskou atmosféru, saturovat vlastní intimní a sexuální potřeby, a to jak na úrovni fyzické, tak psychické, a díky tomu si upevňovat a chránit svou vlastní sexuální i osobní identitu.

Bibliografická citace

Cichá, Martina – Maiello, Giuseppe (2020): Antropologický pohled na jednu pražskou BDSM komunitu. Anthropologia integra, 11(1), 37–42. https://doi.org/10.5817/AI2020-1-37

Klíčová slova

BDSM; dominance; submisivita; bondage; spanking; sexualita; identita; kvalitativní výzkum; netnografie

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Ambrosia, Kristine – Lanza, Joseph (1990): "Fakir Musafar Interview". In: Parfrey, Adam, Apocalypse Culture. Expandend & Revised Edition, Port Townsed: Feral Haus.

Bauman, Zygmunt (1990): Thinking sociologically. Oxford: Blackwell.

Berger, Peter. L. – Luckmann, Thomas (1999; orig. 1966): Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Bernard, Harvey Russel (2017): Research Methods in Anthropology. Qualitative and Quantitative Approaches. 6. vyd., Lanham: Rowman & Littlefield.

Bridges, Ana J. – Senn, Charlene Y., – Andrews, Arthur R. (2013): Women, Erotica and Pornography. In: Castaňeda, Donna, ed., The Essential Handbook of Women's Sexuality, Svazek 1, 253–274

Cichá, Martina a kol. (2014): Integrální antropologie. Praha: Triton.

Coppens, Violette – Ten Brink, S. – Huys, Wim – Fransen, Eric – Morrens, Manuel (2019): A Survey on BDSM-related Activities: BDSM Experience Correlates with Age of First Exposure, Interest Profile, and Role Identity, The Journal of Sex Research, 57(1), 129–136. https://doi.org/10.1080/00224499.2018.1558437

Foucault, Michel (1976): Histoire de la sexualité I: La volonté de savoir. Paris: Gallimard.

Gianni, Matteo (2001): Multiculturalism, Differentiated Citizenship, and the Problem of Self-Determination. In: Dallmayr, Fred – Rosales, José, eds., Beyond Nationalism? Sovereignty and citizenship. Lanham: Lexington Books, 221–240.

Gosselin, Chris C. – Wilson, Glenn D. – Barrett, Paul (1991): The personality and sexual preference of sadomasochistic women, Personality and individual Differences 12(1), 11–15. https://doi.org/10.1016/0191-8869(91)90126-V

Dallmayr, Fred – Rosales, José, eds., (2001): Beyond Nationalism? Sovereignty and citizenship. Lanham: Lexington Books.

Giddens, Anthony (2012; orig. 1992): Proměny intimity. Sexualita, láska a erotika v moderních společnostech. Praha: Portál.

Gray, Johnson (1997): „What do B&D, S&M, D&S, ‚top‛, ‚bottom‛ mean“. [online]. The soc.subculture.bondage-bdsm FAQ List [cit. 23.5.2019] Dostupné z: http://www.leathernroses.com/generalbdsm/ssbbfaqdefines.htm.

Harviainen, J. Tuomas (2011): Sadomasochist role-playing as live-action role-playing: a trait-descriptive analysis. International Journal of Role-Playing 2, 59–70.

Henkin, William A. – Holiday, Sybil (2006): Consensual Sadomasochism: How to Talk About It and How to Do It Safely. Los Angeles: Daedalus Publishing Company.

Jozífková, Eva – Flegr, Jaroslav (2006): Dominance, submissivity (and homosexuality) in general population. Testing of evolutionary hypothesis of sadomasochism by internet-trap-method. Neuroendocrinology Letters 27(6), 711–718.

Jozífková, Eva (2010): Pravda, hanba a diagnóza: proč vyjmout sadomasochismus ze seznamu deviací. Fórum sociální práce 2, 53–63.

Jozífkova, Eva. (2011): Revize F65.5: Sadomasochistický sex jako alternativa a nikoliv jako porucha. Sexuológia Sexology 11, 20–23.

Jozífkova, Eva. (2017): Otázky a odpovědi: Co znamená BDSM, D/s, fyzické SM, B&D, leathersex?, [online]. En.K BDSM info [cit. 8.4.2020]. Dostupné z: http://www.en-k.net/questions/otazka2_1.html

Kirsi, Juhila (2004): Talking Back to Stigmatized Identities: Negotiation of Culturally Dominant Categorizations in Interviews with Shelter Residents. Qualitative Social Work 3(3), 259–275. https://doi.org/10.1177/1473325004045665

Newmahr, Staci (2010): Rethinking king: Sadomasochism as Serious Leisure. Buffalo, New York: Buffalo State College. https://doi.org/10.1007/s11133-010-9158-9

Pizzorno, Alessandro (1983): Identità e interesse. In: Sciolla, Loredana, ed. Identità. Percorsi di analisi in sociologia. Torino: Rosenberg and Sellier, 139–154.

Rejfířová, Lenka (2014): Sexuální hry se zaměřením na konsensuální sadomasochismus. Bakalářská práce. Pardubice: Univerzita Pardubice, Filozofická fakulta.

Rubin, Lillian B. (1990): Erotic Wars. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Weiss, Margot D. (2006): Workingat play: BDSM sexuality in the San Francisco Bay area. Anthropologica 48(2), 229–245. https://doi.org/10.2307/25605313

Weiss, Margot (2011): Techniques of Pleasure: BDSM and the Circuits of Sexuality, Durham-London: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822394914

Weiss, Petr (2008): Sexuální deviace. Klasifikace, diagnostika a léčba. Praha: Portál.

Zvěřina, Jaroslav (2014): Antropologie sexuality. In: Cichá, Martina a kol. Integrální antropologie. Praha: Triton, 164–171.

https://doi.org/10.5817/AI2020-1-37