Rasovny a popraviště v Kamenné Hoře (Landeshut) a Zlotoryji (Goldberg) v Polsku. Dva příklady ukazující výsledky archeologických a historických výzkumů

Paweł Duma, Daniel Wojtucki

Abstrakt

Cílem příspěvku je představení výsledků výzkumů, které byly prováděny na bývalých popravištích v Kamenné Hoře a Zlotoryji (Dolní Slezsko, Polsko). V průběhu archeologických výzkumů v obou lokalitách byly nalezeny pozůstatky zděných šibenic o průměru od 5,2 do 7,5 m a také soubor různých kosterních částí. Ty byly předány k antropologické a archeozoologické analýze. Nejvíce kostí bylo objeveno ve velké jámě u šibenice v Kamenné Hoře. V případě Zlotoryji se nejvíce pozůstatků nacházelo uprostřed konstrukce. Během prací nebyly ani na jednom stanovišti nalezeny anatomické hroby přesto, že o ukládání těl na těchto místech informovaly písemné zdroje. Po ukončení výzkumů se započalo s bádáním v historických archívech. Současně analýza kostí ukázala, že jak kosti z vnitřku šibenice tak i z okolí patří hlavně zvířatům. V případě Kamenné Hory bylo lidských pozůstatků méně než 5 % z celého souboru, v případě Zlotoryji méně než 6 %. Celkově dominovaly kosti koní, psů, koček a skotu. Výzkumy ukázaly velmi důležitou sanitární funkci bývalých popravišť, která byla v mnoha městech využívána k zakopávání padlých zvířat z okolních obcí.

Bibliografická citace

Duma, Paweł – Wojtucki, Daniel (2019): Die Abdeckerei und die Hinrichtungsstätte in Kamienna Góra (Landeshut) und Złotoryja (Goldberg), Polen. Zwei Beispiele dargestellt an Hand archäologischer und historischer Forschungen. Anthropologia integra, 10(1), 33–43. https://doi.org/10.5817/AI2019-1-33

Klíčová slova

šibenice; popraviště; Slezsko; období novověku

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

Quellen

APW (317): Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Legnicy, Akta miasta Złotoryi, sygn. 317, Akten des Magistrats zu Goldberg in Schlesien betreffend den Bürgerberg und die Unterhaltung der Anlagen desselben.

APJG (214): Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Kamiennej Góry, sygn. 214, Acta der StadtverordnetenVersammlungzuLandeshutvomJahre 1820.

APJG (840): Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Oddział w Jeleniej Górze, Akta miasta Kamiennej Góry, sygn. 840, Acta Generalia des Magistrats zu Landeshut betreffend die hiesige Scharfrichterei deren Abdeckereibetrieb und Verpflichtungen Erfühigung, Vol. III.

Literatur

Duma, Paweł (2015): Śmierć nieczysta na Śląsku. Studia nad obrządkiem pogrzebowym społeczeństwa przedindustrialnego, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski.

Duma, Paweł – Rutka, Honorata – Wojtucki, Daniel (2014): Badania archeologiczne byłego miejsca straceń w Kamiennej Górze w 2013 r. Pomniki Dawnego Prawa, 25, 10–23.

Duma, Paweł – Wojtucki Daniel (2012): Badania sondażowe na dawnym miejscu straceń w Kamiennej Górze w październiku 2012 roku. Pomniki Dawnego Prawa, 20, 12–21.

Duma, Paweł – Wojtucki, Daniel (2015): Miejsce straceń i zaplecze rakarskie w śląskim mieście wczesnonowożytnym, In: Korpalska, W. – Ślusarczyk W. (Hrsg.): Czystość i brud. Higiena nowożytna (XVIII-XIX w.), Bydgoszcz, Collegium Medicum, 255–270.

Genesis, Marita (2014): „Das Gericht” in Alkersleben– archäologischer und historischer Nachweis einer mittelalterlichen Richtstätte in Thüringen unter Hinzuziehung anthropologischer Analysen, Langenweissbach, Beier & Beran.

Hayn, C.F.W. (1825): Denkwürdigkeiten Landeshuts und einige benachbarter Orte, Landeshut.

Hayn, C. F. W. (1845): Chronologische Notizen oder merkwürdige Begebenheiten die sich in der Vorzeit und Gegenwart in und um Landeshut ereignet haben, Landeshut.

Křepelková, Anita (1964): Apelační soud 1548-1783, Praha.

Lutterotti, Nikolaus (1927): Wie die Schömberger anno 1692 ihr Hochgericht erneuerten. Volksblatt aus 1. 12. 1927.

Manser, Jörg(1992): Richtstätte und Wasenplatz in Emmenbrücke (16.-19. Jahrhundert), 1-2, Basel.

Ohne Autor (1911): Das Jubiläum des preußischen Richtbeiles. Zittauer Stimmen, Blätter für heimatliche Geschichte, Beiblatt, 5 (41), 164.

Wojtucki, Daniel (2009): Publiczne miejsca straceń na Dolnym Śląsku od XV do połowy XIX w., Katowice, Fundacja Zamek Chudów.

Wojtucki, Daniel (2012): Korespondencja Praskiej Izby Apelacyjnej z miastami na Śląsku w latach 1548–1740. Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnej, 23 (4), 167–176.

https://doi.org/10.5817/AI2019-1-33


Crossref Cited-by (1)

Služba reprezentuje výstupy citací nakladatelů zapojených do systému Cited-by (rozšířená služba Crossref).

1. Bývalé popravčí místo na lokalitě Żagań ve světle interdisciplinárního výzkumu
Daniel Wojtucki, Karolina Wojtucka, Magdalena Majorek, Bartosz Świątkowski, Honorata Rutka
Anthropologia integra  ročník: 10,  číslo: 2,  první strana: 17,  rok: 2019  
https://doi.org/10.5817/AI2019-2-17