Determinants of Expert Teaching in Physical Education from the Teachers’ Point of View

Marcela Janíková, Jiří Sliacky

Abstract

In the paper, we deal with determinants of expert teaching in Physical Education from the expert-teachers’
point of view. Our research study aims at highlighting how expert-teachers perceive the importance of various determinants of expert teaching in Physical Education. The research sample includes five expert-teachers (three female and two male) from schools in Brno they sorted determinants of expert teaching in Physical Education using Q-methodology. It was shown, that the researched teachers perceived following determinants as most important for expert teaching in Physical Education: teachers’ organizational skills, teachers’ improvisational skills, teachers’ experiences, teachers’ skills to motivate pupils, and teachers’ commitment to the teaching profession. Contrary, following determinants was seen as not very important: teachers’ demonstrating of subject matter, the number of pupils, teachers’ “sport-history”, teachers’ subjectively perceived limits and teachers’ using of punishments.

Keywords

physical education teacher, physical education, expertise, expert teaching, determinants of expert teaching, Q methodology

Full Text:

References

Show references Hide references

Brown, S. R. (1993). A Primer on Q Methodology. Operant Subjectivity, 16(3/4),91–138.

Brown, S. R. (1996). Q Methodology and Qualitative Research. Qualitative Health Research, 6(4),561–567. https://doi.org/10.1177/104973239600600408

Dodds, P. (1994). Cognitive and behavioral components of expertise in teaching physical education. Quest, 46(2), 153–163. https://doi.org/10.1080/00336297.1994.10484117

Dreyfus, H. L., & Dreyfus, S. E. (1986). Mind over machine: The power of human intuition and expertise in the area of the computer.Oxford: Basil Blackwell.

Ericsson, K. A., Charness, N., Feltovich, P. J., & Hoffman, R. R. (Eds.) (2006). The Cambridge handbook of expertise and expert performance. New York: CUP.

Chráska, M. (2007). Metody pedagogického výzkumu.Praha: Grada.

Kalvas, F. (2017). Využití Q metodologie pro konstrukci vlastního měřícího nástroje.

Evaluační teorie a praxe, 5(1), 1–34.

Kosová, B. (2005). Profesionalita učiteľa – učiteľ ako expert. In Příprava učitelů a aktuální proměny v základním vzdělávání.České Budějovice: Jihočeská univerzita, 102–106.

Némethová, G., & Prokša, M. (2014). Učiteľské postoje k projektovému vyučovaniu: vzorová aplikácia q-metodológie. Biológia, ekológia, chémia, 18(1), 9–15.

O’Sullivan, M., & Doutis, P. (1994). Research on Expertise: Guideposts for Expertise and Teacher Education in Physical Education. Quest, 46(2), 176–185.

Píšová, M., Najvar, P., Janík, T., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Tůma, F., & Zerzová, J. (2011). Teorie a výzkum expertnosti v učitelské profesi.Brno: MU.

Píšová, M., Hanušová, S., Kostková, K., Janíková, V., Najvar, P., & Tůma, F. (2013). Učitel expert: jeho charakteristiky a determinanty proesního rozvoje (na pozadí výuky cizích jazyků).Brno: MU.

Rimm-Kaufman, S. E., Storm, M. D., Sawyer, B. E., Pianta. R. C., & LaParo, K. M. (2005). The Teacher Belief Q-Sort: A measure of teachers’ priorities in relation to disciplinary practices, teaching practices, and beliefs about children. Journal of School Psychology, 44, 141–165.

Seidel, T., & Shavelson, R. J. (2007). Teaching Effectiveness Research in the Past Decade: The Role of Theory and Research Design in Disentangling Meta-Analysis Results. Review of Educational Research, 77(4), 454–499. https://doi.org/10.3102/0034654307310317

Švaříček, R. (2006). Životní historie učitele experta. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu.Sborník příspěvků 14. konference ČAPV (CD-ROM), 1–7.

Van Exel, J., & Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview. Dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/228574836_Q_Methodology_A_Sneak_Preview

https://doi.org/10.5817/StS2018-2-13


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.