Creation and Structure of an Electronic Tool Videoweb Physical Education

Eva Valkounová

Abstract

Our paper describes the creation and structure of an electronic and research tool called Videoweb Physical Education (Videoweb PE – in Czech Videoweb TV), which is based on video recordings analysis. Videoweb PE is used to identify and to develop diagnostic competence of future physical education teachers in secondary education. This paper is also concerned with the evaluation research survey focused on feedback from students of the Faculty of Sports Studies (FSpS MU), who had the opportunity to work with Videoweb PE. During the evaluation research, we discovered that students rated Videoweb PE as a very useful teaching study material. Based on the data obtained from the results of the evaluation survey, outlined recommendations for possible optimisation of Videoweb PE for future use.

Keywords

e-learning; videorecordings analysis; Videoweb PE; videosequences; videocases; diagnostic competence; physical education teacher; feedback

Full Text:

References

Show references Hide references

Fialová, L. (2010). Aktuální témata didaktiky školní tělesná výchova. Praha, Czechia: Karolinum.

Horkel, V., & Horklová, H. (2006). Rozvoj výzkumných dovedností studentů tělesné výchovy na pedagogické praxi. In: Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu: sborník 14. Konference ČAPV. [CD-ROM]. Plzeň, Czechia: ZČU.

Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., Kubiatko, M., Najvar, P., Najvarová, V., & Šebestová, S. (2009). Exploring different ways of using video in teacher education: Examples from CPV Video Web. In T. Janík & T. Seidel (Eds.), The power of video studies in investigating teaching and learning in classroom (pp. 207–224). Münster, Germany: Waxmann Verlag.

Janík, T., Janíková, M., Knecht, P., & Valkounová, E. (2010). Diagnostische Kompetenz von Lehrer/-inne/-n: Erfassung und Entwicklung im Rahmen einer videobasierten Lernumgebung. In T. Janík, & P. Knecht (Eds.), Neue Wege in der Professionalisierung von Lehrer/-inne/-n (pp. 87–93). Münster, Germany: LIT Verlag.

Janík, T., & Miková, M. (2006). Videostudie. Brno, Czechia: Paido.

Janík, T., Minaříková, E., Haláková, Z., Kostková, K., Kubiatko, M., Píšová, M., Slavík, J., Stehlíková, N., Šmerdová N., Švecová, Z., Vaculová, I., & Valkounová, E. (2011). Video v učitelském vzdělávání: teoretická východiska – aplikace – výzkum. Brno, Czechia: Paido.

Janíková, M., Janík, T., Knecht, P., Kubiatko, M., & Sebera, M. (2008). CPV videoweb: tvorba elektronického učebního prostředí pro didaktickou přípravu budoucích učitelů. In J. Havel, O. Šimoník, & J. Šťáva (Eds.), Pedagogická praxe a oborové didaktiky (pp. 151–156). Brno, Czechia: MSD.

Karásková, V. (1994). Profesní kompetence učitele tělesné výchovy na zvláštní škole. Olomouc, Czechia: Univerzita Palackého.

Minaříková, E. (2011). Nástroj pro zkoumání diagnostické kompetence (budoucích) učitelů. In T. Janík, P. Najvar, & M. Kubiatko (Eds.), Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje (pp. 147–159). Brno, Czechia: Paido.

Rychtecký, A., & Fialová, L. (2004). Didaktika školní tělesné výchovy. Praha, Czechia: Karolinum.

Sýkora, F., & Kostková, J. (1985). Didaktika tělesné výchovy. Praha, Czechia: Státní pedagogické nakladatelství.

Švec, V., Bradová, J., Horká, H., Jašková, J., Vystrčil Marková, P., Medvedová, H., Minaříková, E., Moravec, J., & Pravdová, B. (2013). Učitel v teorii a praxi. Brno, Czechia: MU.

Valkounová, E. (2015). Zjišťování úrovně diagnostické kompetence u budoucích učitelů tělesné výchovy – obecné kroky tvorby webového nástroje pro empirické uchopení diagnostické kompetence. In Aktualizované poznatky ke vzdělávací oblasti Člověk a zdraví, Tělesná výchova a Výchova ke zdraví v současné škole: sborník příspěvků z mezinárodní konference pořádané dne 14. září 2015 v Praze (pp. 169–174). [CD-ROM]. Praha, Czechia: UK Praha.

Videoweb TV (2010). Retrieved from z http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1936 (accessed August 5, 2010).

Virtuální hospitace – Tělesná výchova: Cvičení na stanovištích (2010). Retrieved from z http:// http://audiovideo.rvp.cz/video/2689/VIRTUALNI-HOSPITACE---TELESNA-VYCHOVA-CVICENI-NA-STANOVISTICH.html (accessed June 10, 2010).

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-14


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.