Analysis Of The Level Of Anthropometric And Strength Characteristics Of Male And Female Players Aged 11–12

Jiří Pačes, Jiří Zháněl, Tomáš Vodička, Pavel Mudra, Martin Vilím, Ondřej Hubáček

Abstract

The issues of the significance of strength capabilities in sport and tennis are dealt with by many authors. In tennis, the strength of the playing arm primarily manifests in the speed of strokes, serve and locomotion movement. The goal of this paper is the analysis of basic anthropometric and strength levels of male and female players and to compare and evaluate inter-gender differences of anthropometric and strength characteristics. The research sample consisted of Czech junior male tennis players (n = 221) and female players (n = 193) in the ages between 11.0 and 12.9 years. The data for this research was gathered during 2000-2010 period by regular testing using a test battery TENDIAG 1. Analysis of acquired data showed normal distribution characteristics. The values measured were; anthropometric and strength levels statistic characteristic variables in the set of male tennis players (n = 221, body height: H = 155.10 ± 7.62, body weight: W = 43.50 ± 6.68, strength of playing hand: SH = 25.14 ± 4.59, relative strength of playing hand: RS = 0.58 ± 0.09) and female tennis players (n = 193, body height: H = 154.60 ± 6.94, body weight: W = 43.49 ± 7.71, maximum strength of playing hand: SH = 23.08 ± 4.61, relative strength of playing hand RS = 0.53 ± 0.09). Inter-gender differences between male and female tennis players were assessed using Cohen’s d values, substantial significant differences in mean values between male and female players were detected but only in the relative strength of gaming hand (d = 0.56, mean effect) and maximum strength level of game hand (d = 0.45, low effect). The size of effect was significant in the sample tennis players demonstrated between H and W (r = 0.71, r2  = 0.50; mean effect), among H and MS (r = 0.59, r 2  = 0.35; mean effect) and between MS and W (r = 0.59, r 2  = 0.35, mean effect). In a group of female tennis players has been demonstrated size of effect relation between H and W (r = 0.75, r 2  = 0.56; mean effect), among W and MS (r = 0.64, r 2  = 0.41, mean effect) and also between the maximum and the relative strength (r = 0.58, r 2  = 0.34; mean effect).

Keywords

inter-gender difference; hand dynamometer; strength; tennis; test

Full Text:

References

Show references Hide references

Beck, J., & Bös, K. (1995). Normwerte motorischer Leistungsfähigkeit. Köln: Sport und Buch Strauss.

Blahuš, P (2000) Statistická významnost proti vědecké průkaznosti výsledků výzkumu. Česká kinantropologie, 4(2), 53–71.

Carrasco, L., Francisco, P., Floría, P., & Jurado, G. (2010). Grip Strength in Young Top-level Table Tennis Players. International Journal of Table Tennis Sciences, 6, 64–66.

Gulías-González, R., Sánchez-López, M., Olivas-Bravo, Á., Solera-Martínez, M., & Martínez-Vizcaíno, V. (2014). Physical Fitness in Spanish Schoolchildren Aged 6-12 Years: Reference Values of the Battery EUROFIT and Associated Cardiovascular Risk. J School Health, 84(10), 625–635.

Dovalil, J., Choutka, M., Svoboda, B., Hošek, V., Perič, T., Potměšil, J., Vránová, J., & Bunc, V. (2012). Výkon a trénink ve sportu. Praha: Olympia.

Girard, O., Lattier, G., Micallef, J. P., & Millet., G. P. (2005) Cganges in exersize charakteristic, maximal voluntary contraction, and explosive strenght during prolonged tennis playing. Br J Sports Med, 40, 521–526.https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.023754

Handgrip Strength Norms (2015). Topend Sports [online]. Přístup dne 26.10.2015, z http://www.topendsports.com/testing/norms/handgrip.htm.

Hanten, W. P. (1999). Maximum Grip Strength in Normal Subjects from 20 to 64 Years of Age. Journal of Hand Therapy 12, 193–200.https://doi.org/10.1016/S0894-1130(99)80046-5

Hohmann, A., Lames, M., & Letzelter, M. (2010). Úvod do sportovního tréninku. (T. Studený, Trans.). Prostějov: Sport a věda. (Originál vydán 2007).

Innes, E., (1999). Handgrip strength testing: A review of the literature. Australian Occupational Therapy Journal, 46, 120–140.https://doi.org/10.1046/j.1440-1630.1999.00182.x

Kanehisa, H., Kuno, S., & Fukunaga,T. (2006). A 2-year study on mucsle size andy dynamic strenght in teenage tennis players. Scand J Med Sci Sports,16, 93–101 https://doi.org/10.1111/j.1600-0838.2005.00470.x

Massey-Westrop, N., Rankin, W., Ahern, M., Krishnan, J., & Hearn, T. C. (2004). Measuring grip strength in normal adults:reference ranges and a comparison of electronic and hydraulic instruments. Journal of Hand Surgery, 29/3, 514–519.https://doi.org/10.1016/j.jhsa.2004.01.012

Měkota, K., & Blahuš, P. (1983). Motorické testy v tělesné výchově. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

Pačes, J., Zháněl, J., Černošek, M., & Vodička, T. (2015) Analysis of maximum and relative strength levels of junior male and female tennis players. In 10th International conference on kinanthrolophy 10th „Sport and Quality of Life (in press). Brno: Masarykova univerzita.

Reid, M., Quinn. A., & Crespo, M. (2003). Strenght and Conditional for Tennis. London: International Tennis Federation.

Reid, M., & Schneiker, K. (2008). Strength and Conditioning in tennis – current research and practice. Journal of Science and Medicine in Sport, 11, 248–256.https://doi.org/10.1016/j.jsams.2007.05.002

Riegerová, J., Přidalová, M., & Ulbrichová, M. (2006). Aplikace fyzické antropologie v tělesné výchově a sportu (příručka funkční antropologie). Olomouc: HANEX.

Roetert, P., & Kovacs, M. (2011). Tennis anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics.

Schönborn, R. (2012). Strategie a taktika v tenisu. Teorie, analýzy a problematika – zdůvodněné ze zcela nového úhlu pohledu. (T. Studený, Trans.). Prostějov: Sport a věda. (Originál vydán 2012).

Zatsiorsky, V. M., & Kraemer, W. J. (2014). Silový trénink: Praxe a věda. (T. Studený, Trans.). Praha: Mladá fronta. (Originál vydán 2006).

Zháněl, J., Balaš, J., Trčka, D., & Shejbal, J. (2000). Diagnostika výkonnostních předpokladů v tenise. Tenis, 11(3), 18–19.

Zhanel, J. Černosek, M., Zvonar, M., Paces, J., & Vodicka, T. (2015). Kraftdiagnostik bei tschechischen Elite-Tennisspielerinnen. In U. Granacher, Konferenz Krafttraining (p. 79). [Abstractband]. Potsdam: Universität Potsdam.

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-13


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.