Category of Space (not only) in Kinanthropology

Miloš Bednář

Abstract

The objective of this article is to reflect the concept of space both from a general perspective and the area which is covered by the scientific branch of kinanthropology. The distinct examples are taken from the field of sports. The general section of the paper is a short historical overview per apices and greater attention is paid to the doctrine of Descartes and Kant. The paper then examines ‘anthropologically settled’ space, encompassing sacral dimension in relation to the foundations of olympism, was also analysed. Uexküll´s and Husserl´s concept of Umwelt was used as an apt explanatory principle. The article culminates in the analyses of ‘bodies dialogue’ in both natural and social space using findings of posturics and proxemics. In the conclusion, the question of possible territorial behaviour in the field of sports is presented.

Keywords

kinanthropology; proxemics; space; territorial behaviour; umwelt

Full Text:

References

Show references Hide references

Aristotelés (1918). Aristotelovy Kategorie. Brno: Benediktýnská knihtiskárna.

Bednář, M. (2009). Pohyb člověka na biodromu: cesta životem z pohledu (nejen) kinantropologie. Praha: Karolinum.

Blahuš, P. et al. (1993). Kinanthropology – a new recognized scientific discipline. AUC Gymnica, Kinanthropologica, 29 (2), 61–78.

Blecha, I. (2007). Proměny fenomenologie: úvod do Husserlovy filosofie. Praha: Triton.

Breivik, G. (2010). Being-in-the-Void: A Heideggerian Analysis of Skydiving. Journal of the Philosophy of Sport, 37 (1), 29–46. https://doi.org/10.1080/00948705.2010.9714764

Burtt, E. A. (1954). The metaphysical foundations of modern science. New York: Dover Publications.

Caoli, L. (2011). Lionel Andrés Messi. Bratislava: Timy Partners.

Coubertin, P. & Müller, N., ed. (2000). Olympism: selected writings. Lausanne: International Olympic Committee.

Descartes, R. (1947). Rozprava o metodě, jak správně vésti svůj rozum a hledati pravdu ve vědách. Praha: Jan Laichter.

Descartes, R. (2010). Meditationes de prima philosophia=Meditace o první filosofii. Praha: OIKOYMENH.

Descartes, R. & Marvan, T., ed. & Glombíček, P., ed. (1998). Principy filosofie=Principia philosophiae: výbor doplněný dvěma Descartovými dopisy princezně Alžbětě Falcké: bilingva. Praha: Filosofia.

Diem, C. (1965). Gedanken zur Sportgeschichte. Schorndorf: K. Hofmann.

Ducheyne, S. (2001). Isaac Newton on Space and Time: Metaphysician or Not? Philosophica, 67 (1), 77–114.

Eliade, M. (2003). Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Praha: OIKOYMENH.

Graves, R. (1970). Zlaté rouno. Praha: Práce.

Haring, V. (1976). Psychoteritoriálne kompetenčné cítenie a správanie. Československá psychologie, 20 (5), 405–410.

Heidegger, M. (1996). Bytí a čas. Praha: OIKOYMENH.

Hurych, E. (2013). Spiritualita poutníků, poslů a běžců. In E. Hurych et al., Spiritualita pohybových aktivit (pp. 70–94). Brno: Masarykova univerzita.

Husserl, E. (1972). Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie: úvod do fenomenologické filosofie. Praha: Academia.

Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého.

Jirásek, I. (2011). Sport and pilgrimage: cyborgization versus spirituality. Sport Studies, 17, 135–177.

Jirásek, I. & Svoboda, J. (2015). Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Kant, I. (2001). Kritika čistého rozumu. Praha: OIKOYMENH.

Kant, I. & Timmermann, Jens, ed. (1998). Kritik der reinen Vernunft. Hamburg: Meiner.

Kliková, A., ed. & Kleisner, K., ed. (2006). Umwelt: koncepce žitého světa Jakoba von Uexkülla. Červený Kostelec: Pavel Mervart.

Kovář, R., & Měkota, K. (1993). Antropomotorika jako součást a oborově vlastní specifická disciplína kinantropologie. In K.

Jelen, ed., Stav a perspektivy kinantropologie (sborník) (pp. 35–38). Praha: Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu.

Kretchmar, R. S. (1994). Practical Philosophy of Sport. Champaign: Human Kinetics.

Kretchmar, R. S. (2005). Practical Philosophy of Sport and Physical Activity. Champaign: Human Kinetics.

Křivohlavý, J. (1998). Jak si navzájem lépe porozumíme. Praha: Nakladatelství Svoboda.

Merleau-Ponty, M. (2013). Fenomenologie vnímání. Praha: OIKOYMENH.

Morris, D. (2004). The Sense of Space. Albany: State University of New York Press.

Rechlík, K., ed. & Hanuš, J, ed. & Vybíral, J., ed. (2013). Sensorium Dei: člověk – prostor – transcendence. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

Rýdl, M. (1993). Kapitoly z filozofie tělesné kultury. Praha: Karolinum.

Sekot, A. (2013). Rituály ve sportu. In E. Hurych et al., Spiritualita pohybových aktivit (pp. 58-69). Brno: Masarykova univerzita.

Schiller, F. Estetická výchova. Olomouc: Votobia, 1995.

Slepička, P. a kol. (2010). Divácká reflexe sportu. Praha: Karolinum.

Slepička, P. & Hošek, V. & Hátlová, B. (2009). Psychologie sportu. Praha: Karolinum.

Tyrš, M. (1926). Tělocvik v ohledu esthetickém. Praha: Tyršův odkaz, Karel Novák.

Uexküll, J. (1956). Streifzüge durch die Umwelten von Tieren und Menschen: Bedeutungslehre. Hamburg: Rowohlt.

Vaněk, M. et al. (1984). Psychologie sportu. Praha: SPN.

Vymětal, J. (2008). Průvodce úspěšnou komunikací: efektivní komunikace v praxi. Praha: Grada.

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-8


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.