The Level Of Leisure Time Physical Activity Of Students Vs. The Health Locus Of Control

Emilian Zadarko, Maria Zadarko-Domaradzka, Zbigniew Barabasz, Wojciech Czarny

Abstract

According to the theory of Health Locus of Control there is a correlation between the health locus of control and performing health-oriented activities. The aim of this work is to present the relationship between the level of student leisure time, physical activity and the health locus of control. The study covered students from Poland, Slovakia and Ukraine. It comprised 3851 full-time students, aged 25 or under, studying at different departments (polytechnics, humanities, medical studies, mathematics and natural science as well as physical education). Two research tools were used in the study: MHLC form B (The Multidimensional Health Locus of Control Scale) and Minnesota Leisure Time Physical Activity Questionnaire MLTPAQ. The findings were processed by means of descriptive methods and the method of statistical inference. The average level of leisure time physical activity of women is lower than that of men by approximately one third. The students representing the medium level of physical activity (1000-1999 kcal/week) constituted the highest percentage (32.5 %). Regardless of gender, people with a higher level of physical activity are characterised by a higher level of internal locus of their health control. Together with the increase in the level of leisure time physical activity, the internal locus of health control increases as well. In the test group women represented the highest percentage of people whose level of physical activity was below the recommended health standards (below 1000 kcal/week).

Keywords

physical activity; students; MLTPAQ; MHLC; lifestyle; health locus of control

Full Text:

References

Show references Hide references

Drabik, J. 1996. Aktywność fizyczna w treningu zdrowotnym osób dorosłych. Cz. II Gdańsk: AWFiS, 1996. 232 p.

Drabik, J. & Łysak, A. 2009. Aktywność, sprawność i wydolność fizyczna jako mierniki i swoiste warunki zdrowia dzieci i młodzieży, In Drabik J., & Resiak M. (editor) Nauczyciel jako pedagog i promotor zdrowia, Wyd. AWF Gdańsk.

Drygas, W. Kwaśniewska, M. Szcześniewska, D. et al. 2005. Ocena poziomu aktywności fizycznej dorosłej populacji Polski. Wyniki Programu WOBASZ, In Kardiologia Polska, 2005, 63, supl. 4, pp. 636–640.

Gacek, M. 2007. Wybrane uwarunkowania postaw młodzieży akademickiej wobec żywienia, In Probl Hig Epidemiol. 2007. 88, 3. pp. 332–335.

Gorner, K. Boraczyński, & T. Stihec, J. 2009. Physical activity, body mass, body composition and the level of aerobic capacity among young, adult women and men, In Sport SPA. Vol.6, no. 7, pp. 7–14.

Guszkowska, & M. Kuk, A. 2012, Health Locus of Control of Polish Undergraduates, In Baltic Journal Of Health and Physical Activity, 2012, 4, 3,189–196.

Haase, A. Steptoe, A. Sallis, J.F. et al. 2004. Leisure-time physical activity in university students from 23 countries: associations with health beliefs, risk awareness, and national economic development, In Preventive Medicine, 2004, 39, pp. 182–90.

Jegier, A. & Stasiołek, D. 2001. Skuteczna dawka aktywności fizycznej w prewencji pierwotnej chorób układu krążenia i promocji zdrowia, In Med. Sportiva, 5. supl 2, pp. 109–118.

Juczyński, Z. 2001. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznyc Polskiego Towarzystwa Psychologicznego; pp. 79–86.

Łukasik, I.M. 2003. Predykatory zachowań zdrowotnych. In Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin, Polonia. Sectio D, VOL. LVIII, suppl. XIII, 154, pp. 273–278

Norman, P. Bennett, P. Smith, C. et al. 1997. Health locus of control and leisure-time exercise, In Person Indiv Diff 1997; 23; 769–774.

Nowak, Z. 2007. Ocena przydatności prognostycznej kwestionariuszy aktywności ruchowej u chorych z wykonaną przezskórną angioplastyką wieńcową. Katowice: Wyd. AWF Katowice 2007. p. 173.

Sak, J. Jarosz, M. Mosiewicz, J. et al. 2011. Postrzeganie własnej choroby a poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie osób przewlekle chorych, In Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 17, 4, 169–173.

Sak, J. Jarosz, M.J. & Wiechetek, M. et al. 2009. Poczucie odpowiedzialności za swoje zdrowie a elementy samooceny w grupie młodzieży studenckiej, In Zdrowie Publiczne, 119, 1. pp. 46–50

Sankowski, T. 2001. Wybrane psychologiczne aspekty aktywności sportowej. Wyd. AWF Poznań

Strzelecki, W. Cybulski, M. & Strzelecka, M. 2009. Rola poczucia umiejscowienia kontroli w kształtowaniu wybranych zachowań zdrowotnych adolescentów, In Nowiny Lekarskie. 78, 1. pp.18–22

Taylor, HL. Jacobs, DR. & Shucker, B. et al. 1978. Questionnaire for the assessment of leisure-time physical activities. In. J Chron Dis., 1978, 31, pp. 741–755.

Wallston, KA. Wallston, BS. & DeVellis, RF. 1978. Development of the Multidimensional Health LOC (MHLC) Scales. Health Educ Monogr; 6:160.

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-6


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.