Evaluation of Inclusion of Pupils with Special Education Needs to Common Physical Education Lessons

Jana Sklenaříková, Radka Bartoňová, Alena Skotáková, Lýdie Brázdová

Abstract

Inclusion is described as the culmination of the integration process when conditions are created so that it can integrate individuals with special educational needs of a population. The aim of the research was to determine how inclusion works for children with health disabilities in physical education classes in the Czech Republic at various schools. The research was based on the range of DIC-CIT (Válková, Bartoňová & Ahmetaševič, 2012) which outlined the activities of students with disabilities in inclusive classes. Results scaling by using CIT-DIC revealed time characteristics of the actual integration of students into physical education, into parallel activities and teacher assisted activities. From the results of our research, it is clear that in selected schools with inclusion in physical education it receives integration at a high level.

Keywords

integration; inclusion; physical education; disability; pedagogical use of time; scale of CIT

Full Text:

References

Show references Hide references

Ahmetašević, A., Bartonová, R., & Válková, H. (2012). Physical Education Inclusion Assessment – Critical Incident Technique. Sport Science, 5(1), 49–52.

Bartoňová, M. (2007). Specifické poruchy učení: text k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 237.

Bartoňová, M., & Vítková, M. (2007). Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido.

Block, M. (2000). A teacher’s guide to inclusing students with disabilities in general physical education. Baltimore, MD: Paul H. Brookes.

Coppenolle, H. V., De Potter J-C., Van Peteghem A., Djobova S., & Wijns K. (2003). Inclusion and integration through adapted physical activity, pp. 47-73.

Cushing, L. S., & Kennedy, C. H. (1997). Academic effects of providing peer support in general education classrooms on students without disabilities. Journal of Applied Behavior Analysis, 30(1), 139–151. https://doi.org/10.1901/jaba.1997.30-139

Cushing, L. S., Clark, N. M., Carter, E. W., & Kennedy, C. H. (2005). Access to the General Education Curriculum for Students With Significant Cognitive Disabilities. Teaching Exceptional Children, 38(2), 6–13.

Dinold, M. & Válková, H. (2003). Inclusion in physical education in schools. In Van Coppenolle, H., De Potter, J. C., Van Peteghem, A., Djobova S. & Wijns, K.(Eds.), Inclusion and integration through Adapted Physical Activity. Leuven: THENAPA

Dobrý, L., & Svatoň, V. (1978). Analysis of teachers instructional activities in physical education. In Svoboda and Dobrý (Eds.). Didactic studies in physical education, (pp. 63-106). Praha: Univerzita Karlova.

Fejgin, N., Talmor, R., & Erlich, I. (2005). Inclusion and burnout in physical education. European Physical Education Review, 11(1), 29–50. https://doi.org/10.1177/1356336X05049823

Flanagan, J.C. (1954). The critical incident technique. Psychol. Bull.,51(4), 327–358.

Flanders, N. (1967). Interaction analyses, theory, research and application. Massachusetts: Addison – Wesley.

Hunt, E., Alwell, M., Farron –Davis, F., & Goetz, L. (1996). Creating socially supportive environments for fully included students who experience multiple disabilities. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 21(2), 53-71. https://doi.org/10.1177/154079699602100201

Jackson, L. B., Ryndak, D. L., & Wehmeyer, M. L. (2008). The Dynamic Relationship Between Context, Curriculum, and Student Learning: A Case for Inclusive Education as a Research-based Practice. Research & Practice For Persons With Severe Disabilities, 33/34(4-1), 175–195.

Ješina, O., Kudláček, M., et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Ješina, O., Bartoňová, R., Gebauer, S., Rybová, L., Kučera, M., & Vyhlídal, T. (2011). Konzultant aplikovaných pohybových aktivit jako poradenský pracovník pro školní tělesnou výchovu. Česká kinantropologie, 15 (4), 95–106.

Jowsey, S. (1992). Can I play too? Physical education for physically disabled children in mainstreaming schools. London: David Fulton Publishers.

Kasser, S. L., & Lytle, R. K. (2005). Inclusive Physical Activity: A Lifetime of Opportunities. Champaign, Ill.;: Human Kinetics.

Kudláček, M. (1997). Integrace osob na vozíku prostřednictvím pohybových aktivit. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kudláček, M. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. In M. Kudláček & I. Machová (Eds.), Integrace – jiná cesta (pp. 11–19). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Lieberman, L. J., Houston-Wilson, C., & Kozub, F. (2002) Perceived barriers to including students with visual impairments in general physical education. Adapted Physical Activity Quarterly, 19(3), 364–377.https://doi.org/10.1123/apaq.19.3.364

Lienert, C., Sherrill, C., & Myers, B. (2001). Physical educators’ concerns about integrating children with disabilities: a crosscultural comparison. Adapted Physical Activity Quarterly, 18(1), 1–17.https://doi.org/10.1123/apaq.18.1.1

McMurray, C., A. (2003). The Use of Inclusive Opportunities to Promote Positive Attitudes towards Inclusion In Physical Activities. Unpublished Master’s dissertation. Stellenbosch: University of Stellenbosch.

Morley, D., Bailey, R., Tan, J., & Cooke, B. (2005). Inclusive physical education: Teachers’views of including pupils with special education needs and/or disabilities in physical education. European Physical Education Review, 11(84), 84–107 https://doi.org/10.1177/1356336X05049826

Obrusníková, I. (1998). Varianty integrace v podmínkách školní tělesné výchovy. Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Piéron, M., & Cheffers, J. (1973). Research in sport pedagogy: Empirical analytical perspective. Schorndor: Verlag & Hofman.

Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity: Crossdisciplinary and lifespan. 5th ed. Boston, MA: WCB/ Mc Graw-Hill.

Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity: Crossdisciplinary and lifespan. 6th ed. Dubuque, IA_ Brown & Benchman.

Smith, A. (2009). Disability and inclusion policy towards physical education and youth sport. Disability and youth sport. Abingdon, Oxon.

Spurná, M., Rybová, L., & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1 (1), 33–38.

Vágnerová, M. (2003). Psychický vývoj postiženého dítěte ve školním věku. In M. Vágnerová& Z. Hadj Moussová, Psychologie handicapu. 4.část. Školní věk a dospívání postiženého dítěte (pp. 4–22). Liberec: Vysokoškolský podnik s.r.o.

Válková, H. (1974). Metoda hodnocení výkonu hráče košíkové v utkání. Praha: Český basketbalový svaz.basketbalový svaz.

Válková, H. (2008). Integrace v evropském konceptu. In M.Kudláček & T. Vyskočil (Eds.), Integrace – jiná cesta 2 (pp. 73–76). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Válková, H; Bartoňová, R. & Ahmetašević A. 2012 Manuál pro hodnocení inkluzivních vyučovacích jednotek tělesné výchovy: DIC-CIT pro ATV. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, , 39 s.

Winnick, J. P. (2000). Adapted physical education and sport. State University of New York, College at Brockport.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (1991). Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství.

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (1991). Vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2002). Směrnice MŠMT k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2005). Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (2005). Vyhláška MŠMT č.72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení.

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-3


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.