Physical Activities Of The Students At VŠB-Technical University Of Ostrava In The Context Of The Sedentary Society

Aleš Sekot, Irena Durdová, Tomáš Pětivlas, Jiřina Kračmarová

Abstract

Our cultural sphere is characterised by decreasing the importance of physical activity in the context of sedentary lifestyles. It results in increasing the importance of regular sports and physical activities as part of an integral approach that supports good health and the overall physical and mental condition of the individual. A major contribution to this field is to promote physical activities at all levels of our educational system, including the university environment. Based on the evaluation of a public inquiry, the Department of Physical Education and Sport at VŠB – Technical University in Ostrava seeks to increase the attractiveness of sports activities for its students.

Keywords

physical activities; sport; sedentary society; motivation

Full Text:

References

Show references Hide references

Coakley, J. (2001). Sport and Society: Issues and Controversies. New York: McGraw-Hill.

Durdová, I. (1998). Využití volného času studentů VŠB-TU Ostrava k tělocvičné rekreaci. Ostrava: Závěrečná zpráva projektu řešeného v rámci IGS VŠB-TUO (IGS/10).

Hendl, J., & Dobrý, L. (eds.). (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit. Praha: Karolinum.

Hill, J., & Trowbridge, F.(1998). Childhood obesity: Future directions and research priorities. Pediatrics, 101, 570–574. https://doi.org/10.1542/peds.101.3.570

Hoeger, W. K., & Hoeger, S. A. (2011). Lifetime Physical Fitness and Wellnes. A Personalized Program. Eleventh Edition. Wadsworth: International Edition.

Labudová, J., & Tothová, D. (2007). Trends of organizational and development of Sport for all in Slovak Republic. Social Dimensions of Sport and Recreation devolopment in Central European Countries. Bratislava: National Sport center. p. 25–31.

Medeková, H. et al. (2001). Ontogenéza telesného rozvoja detí z hlediska pohybové aktivity. Sport v České republice na začátku tisíciletí. Praha: Univerzita Karlova. p. 84–88.

Minaříková, D. (1998). Motivace k pohybové aktivitě a volní úsilí – pilotní experiment. Celostátní konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. Olomouc: FTK UP, p. 96–100.

Mitáš, J. (2010). Physical activity and preferences within the Czech population: Eastern Europe specificities. Gymnica, vol. 40, no. 30, Olomouc: Univerzita Palackého.

Mužík, V., & Vlček, P. et al. (2010). Škola, pohyb a zdraví. Výzkumné výsledky a projekty.Brno: Masarykova univerzita a MDS.

Pink, B. (2008). Defining Sport and Physical Activity: a conceptual model. Cambera: Australian Bureau of Statistics

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2008). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Sekot, A. (2008). Sociologické problémy sportu. Praha: GRADA

Sekot, A. (2015). Pohybové aktivity pohledem sociologie. Brno: MUNI

https://doi.org/10.5817/StS2016-1-1


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.