The Load At Bipedal And Quadrupedal Walking (Pilot Study)

Vol.4,No.2(2010)

Abstract

The study deals with the results of a pilot research paper aimed at the differences of load in bipedal and quadrupedal walking. The aim of the investigation was to verify appropriate methodological procedures for measuring a wider sample of population; determining the appropriate speed; the required length of the measured sections and of terrain gradient. Consecutively we could study the fundamental differences of load intensity and work out the recommendations for maintaining or improving physical fitness of the general population. The results of the study with one proband were particularly informative in terms of differences between the two types of walking with increasing speed and level of terrain.


Keywords:
bipedal; walk; intensity; quadrupedal; energy expenditure; load
References

ASCM: Th e recommended quantity and quality of exercise for developing and maintaining fi tness of
healthy subjects. Med.Sci.Sports Exerc., 22,1990, s.265-274.

Bačáková,R., Kračmar,B., Škopek M. (2008a) Aktuální funkční změny v oblasti pánve při zapojení pletence ramenního do lokomoce. In Současný sportovní trénink. Sborník příspěvků konf. Praha 23.1.2008. s. 223–227.

Bačáková, R., Tlašková, P., Kračmar, B. (2008b) Nordic Walking jako postrehabilitační pohybový režim.
Studia Kinanthropologica. vol. 9, no. 1, pp. 53–58.

Blair,C.N., Dunn, A.L., Marcus, B.A., Carpenter, R.A., Jaret,P. (2001) Active living every day. Champaign, Human Kinetic, 245 p.

Bunc, V., Teplý, Z. (1989) Hodnocení energetické náročnosti základních tělesných aktivit. Čas. Lék. čes., 128, s. 1580–1583.

Bunc, V. (1996) Nové pohledy na minimální množství pohybových činností. TVSM, 62, 7, s.2–7

Ettinger, W.H., Wright, B.S., Blair, S.N. (2007) Fit po 50. Grada, Praha, 243 s. ISBN978-80-247-2203-0

Frömel, K., Novosad, J., Svozil, Z. (1999) Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: UP, 173 s., ISBN 80-7067-945-X

Korvas, P. (2003) Energy cost and intensity of load of hiker in various terrain conditions. In Acta
Universitatis Matthiae Belii Physical Education and Sport. Vol.5, No.Bánská Bystrica, 5.s. 19–22.

Korvas, P. (2006) Srovnání výsledků měření energetického výdeje Kenzovým kalorimetrem
a Sporttesterem Polar. Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Praha, Česká společnost tělových. lékařství, 15, 1, od s. 23–28.

Kračmar, B., Novotný, P.O., Mrůzková M., Dufk ová, A., Suchý, J.(2007) Lidská lokomoce přes pletenec
ramenní, Rehabilitácia vol. 44, č.1., Bratislava, s. 3–13

Pangrazi,R.P., Corbin,C.B., Welk,G.J. (1996) Physical activity for children and youth. J.Phys.Educ.Recr.
Dance. 67,(4), s.38–43.https://doi.org/10.1080/07303084.1996.10607372

Schwarz,M., Urhausen,A., Schwarz,L., Meyer,T, Kindermann,W. (2006) Cardiocirculatory and metabolic
responses at diff erent walking intensities. Br.J.SportsMed. 40 (1), s.64–67.https://doi.org/10.1136/bjsm.2005.020198

Suchý, J.(2002) Možnosti řízení tréninkového procesu v triatlonu za využití energetické náročnosti, In
Pohyb a výchova, Ústí nad Labem, PF, s.95-97, ISBN: 80-7044-450-9.

Tlašková, P., Kračmar, B., Mrázková, M. Geneticky determinovaný pohybový program při zapojení svalů
v oblasti ramenního pletence při nordic walking. Rehabilitácia, vol. 45, no. 2, pp. 67–73.

Vele,F. Kineziologie. (2006) Triton, Praha, s.374.

Zehr, E., Hundza, S., Vasudevan, E. (2009) Th e Quadrupedal Nature of Human Bipedal Locomotion.
Exercise and Sport Sciences Reviews: Volume 37(2)April pp. 102–108 https://doi.org/10.1097/JES.0b013e31819c2ed6

Zvonař, M. (2009) Involuce motorické výkonnosti dospělé populace. In Telesná výchova, šport, výskum
na univerzitách. 1. vydání. Bratislava: Strojnická fakulta STU. s. 24–31. ISBN 978-80-227-3210-9

Metrics

0


331

Views

222

PDF (Čeština) views