Roč.21,č.1a2(2020)

Mimořádné číslo časospisu shrnující aktuální praktické zkušenosti se specifiky online kontaktu s žáky na třídnických hodinách v průběhu pandemie.