Jak na online třídnické hodiny: praktická příručka pro školní psychology

Kateřina Bartošová

Abstrakt

V uplynulém roce 2020 čelil svět nečekané výzvě v podobě pandemie Covid-19, která mimo jiné významným způsobem ovlivnila průběh vzdělávání. Přechod na distanční výuku znamenal i pro školní psychology nutnost přehodnotit možnosti své práce a především hledání nových cest, jak podpořit učitele i žáky v této obtížné životní situaci.  

V této příručce pro školní psychology nabízíme jedno z mnoha témat, která jsou v současné době aktuální – věnujeme se možnosti online třídnických hodin. Rádi bychom vám poskytli praktickou příručku, která může sloužit jako zásobník inspirace pro práci se třídami na základních (a potenciálně i středních) školách. Aktivity lze různě variovat, dle věku dětí, míry stmelení kolektivu atd. Nebojte se improvizovat a být kreativní. Budeme velmi rádi, když se s námi o vaše zkušenosti nebo alternativní provedení aktivit podělíte a zašlete nám je na 144972@mail.muni.cz

Bibliografická citace

Bartošová, K. (Ed.) Jak na online třídnické hodiny: praktická příručka pro školní psychology. (2020). Školský Psychológ/Školní Psychológ, 21(1a2), 1–42. https://journals.muni.cz/skolnipsycholog/index

Plný Text: