Detaily autora

Dianiška, Gustáv, Katedra propedeutiky právnických predmetov, Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave, Slovensko