Quantum Law Workshop

Roč.26,č.3(2018)

Abstrakt
Dalo by se říci, že 20. století – a především pak jeho druhá polovina – je pro právní teorii typické tím, že se do jejích úvah dostávají metody a koncepty z jiných vědních disciplín. Zatímco sociologické teorie práva již považujeme za prakticky tradiční, z práva a ekonomie (law and economics) nebo práva a literatury (law and literature) se z okrajových oblastí stávají prakticky nezbytné součásti právní teorie, některé „law and…“ směry jsou zatím v zárodku a není jisté zda a do jaké míry se jim podaří být pro zkoumání práva skutečným přínosem. Jedním z těchto směrů je nepochybně právo a přírodní vědy, konkrétně pak fyzika.

Stránky:
565–566
Reference

ALBERT, David Z. Quantum Mechanics and Experience. Cambridge, London: Harvard University Press, 1992.

McFADDEN, Johnjoe a Jim AL-KHALILI. Life on the Edge. The Coming of Age of Quantum Biology. New York: Crown Publishers, 2014.

ZOHAR, Danah a Ian MARSHALL. Quantum Society. HarperCollins, 1995.

Metriky

429

Views

150

PDF views