Negativní faktory fiskální motivace poplatníků daně

Ewa Lotko

Abstrakt

Cílem tohoto článku je analyzovat motivační postoje daňových poplatníků na základě negativních faktorů, které formují fiskální motivaci. Motivační postoje jsou pevně spjaty s chováním poplatníků daně, a proto je výzkumným problémem hledání odpovědi na otázku, zda motivační postoje jako je odpor, nesouhlas a hra mají vliv na rozhodnutí spáchat daňový únik. Provedený výzkum potvrzuje, že důvěra či její nedostatek k daňovým orgánům, preference vlastního prospěchu, přesvědčení o nedostatečné účinnosti a nákladové efektivnosti při využívání veřejných fondů ovlivňují chování poplatníků daně.

Bibliografická citace

LOTKO, Ewa. Negativní faktory fiskální motivace poplatníků daně. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2018, č. 2, s. 221-228. [cit. 2020-04-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9463

Klíčová slova

Fiskální motivace; daňová morálka; motivační postoje; negativními determinanty.

Plný Text:

Reference

Zobrazit literaturu Skrýt literaturu

ALM, James and Benno TORGLER. Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology, 2006, no. 27, pp. 224–346. https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002

ANDREONI, Janes, Brian ERARD and Jonathan FEINSTEIN. Tax compliance. Journal of Economic Literature, 1998, Vol. 36, no. 2, pp. 818–860.

ANTONIDES, Gerrit and Henry S. J. ROBBEN. True positives and false alarms in the detection of tax evasion. Journal of Economic Psychology, 1995, Vol. 16, no. 4, pp. 617–640. https://doi.org/10.1016/0167-4870(95)00027-4

BOSCO, Luigi and Luigi MITTONE. Tax evasion and moral constrains: some experimental evidence. Kyklos, 1997, Vol. 50, no. 3, pp. 297–324. https://doi.org/10.1111/1467-6435.00018

BRAITHWAITE, Valerie. Dancing with tax authorities: Motivational postures and non-compliant actions, In: BRAITHWAITE, Valerie (ed.). Taxing Democracy Tax Avoidance and Tax Evasion. Ashgate: Aldershot, 2003, pp. 20–22. Available at: https://www.researchgate.net/publication/251786547_Dancing_with_Tax_Authorities_Motivational_Postures_and_Noncompliant_Actions [cit. 4. 1. 2018].

BRAITHWAITE, Valerie. Defiance in Taxation and Governance Resisting and Dismissing Authority in a Democracy, Cheltenham Northampton, 2009.

COWELL, Frank. Tax evasion and inequity. Journal of Economic Psychology, 1992, Vol. 13, no. 4, pp. 521–543. https://doi.org/10.1016/0167-4870(92)90010-5

ERARD, Brian and Jonathan FEINSTEIN. The role of moral sentiments and audit perceptions in tax compliance. Public Finance, 1994, Vol. 49, pp. 70–89.

FREY, Bruno and Lars FELD. Tax compliance as the result of a psychological tax contract: The role of incentives and responsive regulation. Canberra: CFRSI Working Paper, 2005, no. 76.

FREY, Bruno. A constitution for knaves crowds out civic virtues. Economic Journal, 1997, Vol. 107, pp. 1043–1053. https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00006.x

FREY, Bruno. Not just for the money: An economic theory of personal motivation. Cheltenmam: Edward Elgar, 1997.

GOMUŁOWICZ, Andrzej. Zasada sprawiedliwości podatkowej. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2001.

KAPLAN, Steven E. and Philip J. M. RECKERS. A study of tax evasion judgments. National Tax Journal, 1985, Vol. 38, pp. 97–102.

KIRCHLER, Erich. The Economic Psychology of Tax Behaviour. Cambridge University Press, 2007.

LOTKO, Ewa and Urszula K. ZAWADZKA-PĄK. Psychologiczne i etyczne aspekty w kształtowaniu motywacji podatkowej. Przedsiębiorczość i zarządzanie w rozwoju ekonomicznym, 2017, 18(9)(2), pp. 333–343.

NIESIOBĘDZKA, Małgorzata. Dlaczego nie płacimy podatków? Psychologiczna analiza uchylania się od opodatkowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2013.

NIESIOBĘDZKA, Małgorzata. Relacje podatnik–państwo jako predykatory moralności podatkowej. Psychologia Społeczna, 2009, Tom 4/3 (11).

PIETRASZ, Piotr. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych. Warszwa: Wolters Kluwer Polska, 2007.

PIETREWICZ, Mirosław. Polityka fiskalna. Warszawa: Poltext, 1993.

RADVAN, M., J. GLINIECKA, T. SOWIŃSKI, T. and P. MRKÝVKA. The Financial Law towards Challenges in the XXI Century. 1. ed. Brno: Masaryk university, 2017, pp. 340–348. ISBN 978-80-210-8516-9. https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017. UT WoS: 000405243700026.

Research conducted by ALMA and TORGLERA. Culture differences and tax morale in the United States and in Europe. Journal of Economic Psychology, 2006, no. 27, pp. 224–346. https://doi.org/10.1016/j.joep.2005.09.002

STIGLITZ, Joseph E. The general theory of tax avoidance. National Tax Journal, 1985, Vol. 38, no. 3, pp. 325–337.

THE COUNCIL OF MINISTERS. Multiannual Financial Plan of the State for the years 2017–2020, Warsaw, 20017.

TORGLER, Benno. Tax Morale, Rule-Governed Behaviour and Trust. Constitutional Political Economy, 2003, Vol. 14, issue 2, pp. 119–140. https://doi.org/10.1023/A:1023643622283

VAN DE BRAAK, Hans. Taxation and tax resistance. Journal of Economic Psychology, 1983, Vol. 3, no. 2, pp. 95–111. https://doi.org/10.1016/0167-4870(83)90067-3

WENZEL, Michael. Motivation or rationalisation? Causal relations between ethics, norms and the tax compliance. Journal of Economic Psychology, 2005, Vol. 26, pp. 491–508. https://doi.org/10.1016/j.joep.2004.03.003

WENZEL, Michael. The social side of sanctions: Personal and social norms as moderators of deterrence. Canberra: CFTSI Working Paper, 2002, no. 34.

https://doi.org/10.5817/CPVP2018-2-2