NADACE chce řešit prevenci rakoviny

kolektiv autorů

Abstrakt

Dne 21. března 1995 vznikla NADACE JUDr. Aleny Šlinzové. Zřizova­tel NADACE - Ing. Pavel Šlinz spolu se správ­ní radou - MUDr. Zdeň­kem Janáčkem a Alenou Mockovou si Vás dovolu­jí seznámit s podněty ve­doucími k jejímu vzniku a následně s hlavním cílem NADACE.

Bibliografická citace

AUTORŮ, kolektiv. NADACE chce řešit prevenci rakoviny. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 231-233. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9458

Plný Text: