Studentská politologická konference

Miroslav Mareš

Abstrakt

Politologie nemá v České republice dlouhou tradici. Až do roku 1990 neexistovaly pro rozvoj této společenské vědy na oficiálni, tedy především univerzitní, úrovni odpovídající podmínky. Po listo­padu se na celé řadě vysokých škol obje­vila politologická pracoviště. Mezi nimi ovšem nebyla dodnes navázána odpoví­dající spolupráce, která by umožnila případnou výměnu zkušeností.

Bibliografická citace

MAREŠ, Miroslav. Studentská politologická konference. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 228-229. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9456

Plný Text: