Setkání představitelů oboru "Právo životního prostředí"

Josef Cingroš

Abstrakt

Dne 16. února 1995 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy uníverzity v Brně konalo setkání pracovníků kateder a pracovišť oboru Právo životního prostředí.

Bibliografická citace

CINGROŠ, Josef. Setkání představitelů oboru "Právo životního prostředí". Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 227-228. [cit. 2020-11-30]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9455

Plný Text: