Zpráva o obhajobě habilitační práce doc. ing. Ivana Vágnera CSc.

Jiří Klestil

Abstrakt

Dne 14. března 1995 přednesl před vědeckou radou Právnické fakulty Masarykovy univerzity svou veřejnou habili­tační přednášku doc. ing. Ivan Vágner, CSc., člen katedry národního hospodář­ství.

Bibliografická citace

KLESTIL, Jiří. Zpráva o obhajobě habilitační práce doc. ing. Ivana Vágnera CSc. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 226-227. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9454

Plný Text: