Návštěva ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na Právnické fakultě

Vít Schorm

Abstrakt

Na pozvání studentské komory senátu zavítal dne 6. dubna 1995 na půdu Právnické fakulty ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Novák. Setkal se velmi krátce se zá­stupci vedení fakulty i s právě přítomným a přednášejícím velvyslancem ČR v Radě Evropy, doc. JUDr. Jiřím Malenovským, CSc., ale hlavním cilem jeho návštěvy by­la beseda se studenty na téma aktuálních otázek práva a legislativy v České repub­lice.

Bibliografická citace

SCHORM, Vít. Návštěva ministra spravedlnosti Jiřího Nováka na Právnické fakultě. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 225-226. [cit. 2020-07-14]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9453

Plný Text: