K organizaci a činnosti policie a četnictva na území Brna

Miloš Ráboň

Abstrakt

Chceme-li sledovat vývoj organizace policie na území města Brna musíme začít již na začátku 18. století. Tehdy vznikla zvláštní policejní komise 20. 3. 1719 u tribunálu. Pro nedostatečnou činnost byla komise v roce 1774 zrušena a její agendu převzaly krajské úřady. Ani to však nevyhovovalo, ale teprve po dlouhých jednáních byla císařem Josefem II. schválena dekretem z 13. 5. 1784 instrukce pro novou policejní organizaci. V rámci této nové policejní organizace byl ještě téhož roku zřízen i státní policejní úřad v Brně, jeho prvním policejním ředitelem se dle dvorského dekretu z 26. 3. 1785 stal Jan Nepomuk Okácz, působící do té doby u policejního ředitelství ve Vídni.

Bibliografická citace

RÁBOŇ, Miloš. K organizaci a činnosti policie a četnictva na území Brna. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 1995, č. 2, s. 149-168. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/9448

Plný Text: